Strona Główna

 

 

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SZPZLO Warszawa-Ochota

 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota skupia w swoich strukturach 13 jednostek organizacyjnych wraz z licznymi poradniami specjalistycznymi i pracowniami diagnostycznymi, sprawującymi opiekę medyczną nad 65 tys. pacjentów, głównie zamieszkujących dzielnice Ochoty, Ursusa oraz gminę Raszyn.

SZPZLO Warszawa-Ochota udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów, w każdym przedziale wiekowym w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, usług stomatologicznych i protetycznych, opieki psychiatrycznej i terapii psychologicznej, leczenia uzależnień, rehabilitacji i fizykoterapii leczniczej, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej.

Działalność SZPZLO Warszawa-Ochota obejmuje również: promocję zdrowia oraz realizację zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Zespół uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w ustawie oraz odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.

W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota funkcjonuje ustanowiony, udokumentowany, wdrożony i utrzymywany zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 27001:2013, a także z wymaganiami standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji POZ. Skuteczność systemu zarządzania jest ciągle doskonalona. Wymagania zintegrowanego systemu zarządzania wg w/w norm obowiązują w całym zakresie działalności organizacji. System ten obejmuje usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, stomatologii, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w warunkach ambulatoryjnych i dziennych, medycyny pracy, promocji zdrowia, diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.

Istotnymi sukcesami SZPZLO Warszawa-Ochota odniesionymi w 2015 roku było uzyskanie akredytacji w dziedzinach medycyna rodzinna i pediatria, przyznanej przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Dzięki temu Zespół zalicza się do placówek uprawnionych do szkolenia młodej kadry lekarzy specjalistów. W roku 2015 SZPZLO Warszawa-Ochota przystąpił do Business Centre Club, klubu skupiającego przedstawicieli wszystkich branż przemysłu oraz usług. Działając zgodnie z wyznaczoną Strategią Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Zespół realizuje szereg akcji prospołecznych mających na celu profilaktykę zdrowotną oraz pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Aktywność w tym zakresie została uhonorowana przyznaniem przez BCC odznaczenia Firma Dobrze Widziana 2015. SZPZLO Warszawa-Ochota jest nowocześnie prowadzonym podmiotem leczniczym. Odzwierciedleniem tego są otrzymane nagrody: Gepardy Biznesu 2015 i 2016, Perły Medycyny 2015 oraz Medal Europejski 2016, przyznane za wyróżniające się na rynku wykonywania świadczeń zdrowotnych, wyniki ekonomiczne. W 2017 roku SZPZLO Warszawa – Ochota otrzymał nominację do Godła „Teraz Polska” w zakresie opieki psychiatrycznej. Natomiast w 2019 roku SZPZLO Warszawa – Ochota otrzymał certyfikat DISC-FREE – miejsce wolne od dyskryminacji. Projekt miał na celu zwiększenie świadomości i podniesienie wiedzy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i jej skutków, pracy z klientem trudnym oraz osobami starszymi i niepełnosprawnymi.


Podpisał: Mazurek
Dokument z dnia: 08-10-2021
Dokument oglądany razy: 298920
Opublikował: Mazurek
Publikacja dnia: 17-01-2018
2024-06-16 // bip.szpzlo-ochota.pl