Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Przedmiot działalności

W ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia Zespół zapewnia na terenie dzielnic Ochoty, Ursusa oraz gminy Raszyn:

Podstawową Opiekę Zdrowotną w przychodniach przy ulicy:

 • Szczęśliwickiej 36 w Warszawie,
 • Skarżyńskiego 1 w Warszawie,
 • Sosnkowskiego 18 w Warszawie,
 • Sanockiej 6 w Warszawie,
 • Kadłubka 18 w Warszawie,
 • Wojciechowskiego 58 w Warszawie,
 • Pruszkowska 52 w Raszynie.

Specjalistyczną Opiekę Zdrowotną w przychodniach:

 • przy ul. Szczęśliwickiej 36 w Warszawie w zakresie: ginekologii i położnictwa, diabetologii, endokrynologii, kardiologii, okulistyki, otorynolaryngologii, protetyki stomatologicznej, reumatologii, rehabilitacji leczniczej: poradnia rehabilitacyjna, pracownia fizjoterapii, oddział dzienny rehabilitacyjny. Przy ul. Szczęśliwickiej 36 działa również Oddział Dzienny Psychiatryczny;
 • przy ul. Skarżyńskiego 1 w Warszawie w zakresie: chirurgii ogólnej, dermatologii, neurologii, okulistyki, urologii, zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży, terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia;
 • przy ul. Sosnkowskiego 18 w Warszawie w zakresie: ginekologii i położnictwa, chirurgii ogólnej, dermatologii, okulistyki, otorynolaryngologii, reumatologii, oddziału dziennego psychiatrycznego rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży, neurologii;
 • przy ul. Sanockiej 6 w Warszawie w zakresie: wad postawy, okulistyki dla dzieci, otorynolaryngologii dla dzieci, neurologii dla dzieci;
 • przy ul. 1 Maja 13 w Warszawie w zakresie: rehabilitacji leczniczej: poradnia rehabilitacyjna, pracownia fizjoterapii, oddział dzienny rehabilitacyjny; 
 • przy ul. Kaliskiej 24 w zakresie: gruźlicy i chorób płuc;
 • przy ul. Pruszkowskiej 52 w Raszynie w zakresie: ginekologii i położnictwa, stomatologii, rehabilitacji leczniczej: poradnia rehabilitacyjna, pracownia fizjoterapii, oddział dzienny rehabilitacyjny; 
 • przy ul. Pl. Czerwca 1976 r. nr 1 w zakresie: terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

Stomatologiczną opiekę zdrowotną w przychodniach:

 • przy ul. Szczęśliwickiej 36 w Warszawie,
 • przy ul. Wojciechowskiego 58 w Warszawie,
 • przy ul. Pruszkowskiej 52 w Raszynie.

SZPZLO Warszawa-Ochota ponadto wykonuje badania diagnostyczne obejmujące między innymi:

 • kompleksowe badania laboratoryjne,
 • rentgenodiagnostykę,
 • USG,
 • próba wysiłkowa,
 • USG Doppler,
 • Holter.

SZPZLO Warszawa-Ochota realizuje profilaktykę i zdrowie publiczne w zakresie:

 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem,
 • Medycyna Szkolna,
 • Oświata i promocja zdrowia.

 


Podpisał: Mazurek
Dokument z dnia: 23-08-2012
Dokument oglądany razy: 6253
Opublikował: Mazurek
Publikacja dnia: 10-01-2018