Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa jednostek organizacyjnych SZPZLO Warszawa-Ochota

 

Przychodnia

Jednostka organizacyjna

Podstawa władania

Właściciel Nieruchomości

ul. Kadłubka 18

Filia Przychodni Rejonowej przy ul. Wojciechowskiego 58

Akt notarialny

m.st. Warszawa

ul. Skarżyńskiego 1

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna i Centrum Zdrowia Psychicznego

Akt notarialny

m.st. Warszawa

ul. Sosnkowskiego 18

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna

Umowa o nieodpłatne korzystanie

m.st. Warszawa

ul. Szczęśliwicka 36

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna 

Akt notarialny

m.st. Warszawa

ul. Sanocka 6

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna

Akt notarialny

m.st. Warszawa

ul. Białobrzeska 26

Rejestr Usług Medycznych

Umowa

m.st. Warszawa

ul. Kaliska 24

Filia Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy
ul. Szczęśliwickiej 36

Umowa

m.st. Warszawa

ul. Wojciechowskiego 58

Przychodnia Rejonowa

Umowa o nieodpłatne korzystanie

m.st. Warszawa

ul. 1-go Maja 13

Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii

Umowa Użyczenia

m.st. Warszawa

Raszyn
ul. Pruszkowska 52

Centrum Medyczne Raszyn

Umowa najmu

Podmiot prywatny

 

Majątek SZPZLO Warszawa-Ochota

 

Lp.

Rodzaj majątku

Wartość majątku
na dzień
30.11.2017 r.

1.

Grupa 1-2 Budynki i budowle

15 602 301,11 zł

2.

Grupa 4 –Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania

212 575,96 zł

3.

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

457 491,31 zł

4.

Grupa 7 - Środki transportu

115 315,42 zł

5.

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

1 114 470,42 zł

Wartość ogółem

17 502 154,22 zł


Podpisał: Szymon Mazurek
Dokument z dnia: 08-08-2012
Dokument oglądany razy: 4920
Opublikował: Szymon Mazurek
Publikacja dnia: 17-01-2018