Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa jednostek organizacyjnych SZPZLO Warszawa-Ochota

 

Przychodnia

Jednostka organizacyjna

Podstawa władania

Właściciel Nieruchomości

ul. Kadłubka 18

Filia Przychodni Rejonowej przy ul. Wojciechowskiego 58

Akt notarialny

m.st. Warszawa

ul. Skarżyńskiego 1

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna i Centrum Zdrowia Psychicznego

Akt notarialny

m.st. Warszawa

ul. Sosnkowskiego 18

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna

Umowa o nieodpłatne korzystanie

m.st. Warszawa

ul. Szczęśliwicka 36

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna 

Akt notarialny

m.st. Warszawa

ul. Sanocka 6

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna

Akt notarialny

m.st. Warszawa

ul. Kaliska 24

Filia Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy
ul. Szczęśliwickiej 36

Umowa

m.st. Warszawa

ul. Wojciechowskiego 58

Przychodnia Rejonowa

Umowa o nieodpłatne korzystanie

m.st. Warszawa

ul. 1-go Maja 13

Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii

Umowa Użyczenia

m.st. Warszawa

Raszyn
ul. Pruszkowska 52

Centrum Medyczne Raszyn

Umowa najmu

Podmiot prywatny

Plac Czerwca 1976r Nr 1

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
i Współuzależnienia

Umowa najmu

Podmiot prywatny

Plac Czerwca 1976r Nr 1

 

Umowa nieodpłatnego korzystania z lokalu użytkowego

m.st.Warszawa

ul. Filtrowa 62

Call Center
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
i Współuzależnienia dla Dzieci i Młodzieży
Poradnia Psychologiczna dla Dzieci
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci 
i Młodzieży 

 

Umowa nieodpłatnego korzystania z lokalu użytkowego

m.st.Warszawa
 

Majątek stan na dzień 31.12.2021r.

 

 
Lp.

Rodzaj majątku

Wartość brutto

Umorzenie

Wartość netto

1.

Grupa 1 - budynki i lokale (1,2)

31 511 668,73 zł

9 311 800,18 zł

22 199 868,55 zł

2.

Grupa 2 - urządzenia techniczne i maszyny (4,6)

4 412 568,99 zł

2 952 459,25 zł

1 460 109,74 zł

3.

Grupa 3 - środki transportu (7)

428 807,67 zł

381 191,28 zł

47 616,39 zł

4.

Grupa 4 - inne środki trwałe (8)

7 813 994,74 zł

6 117 233,09 zł

1 696 761,65 zł

Wartość ogółem

44 167 040,13 zł

18 762 683,80 zł

25 404 356,33 zł

 

 


Podpisał: Mazurek
Dokument z dnia: 08-08-2012
Dokument oglądany razy: 5903
Opublikował: Szymon Mazurek
Publikacja dnia: 19-01-2021