Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Kompetencje

Zespół wykonuje działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, które obejmują:

1) świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej,
2) świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej,
3) świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej
- udzielane w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu,
4) badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustaleniu dalszego postępowania leczniczego.Zespół prowadzi działalność w ramach następujących funkcji ochrony zdrowia:

1) usługi lecznicze, w zakresie leczenie ambulatoryjne, w tym:
a) leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej,
b) leczenie stomatologiczne,
c) leczenie ambulatoryjne specjalistyczne,
d) leczenie w domu pacjenta,
e) pozostała opieka ambulatoryjna;
2) usługi rehabilitacyjne w zakresie rehabilitacja ambulatoryjna oraz rehabilitacja w domu pacjenta;
3) pomocnicze usługi opieki zdrowotnej w zakresie
a) badania laboratoryjne,
b) diagnostyka obrazowa (USG),
c) rentgenodiagnostyka;
4) profilaktyka i zdrowie publiczne w zakresie:
a) opieka nad rodziną, matką i dzieckiem,
b) medycyna szkolna,
c) medycyna pracy,
d) oświata i promocja zdrowia,
e) pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego.

Podpisał: Szymon Mazurek
Dokument z dnia: 23-08-2012
Dokument oglądany razy: 6804
Opublikował: Monika Łodyga
Publikacja dnia: 15-11-2012