Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Konkursy

Konkursy zakończone


KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: psychologa klinicznego oraz pielęgniarstwa psychiatrycznego (ZP-2512-30-MDM/2024)
Przyjmowanie zgłoszeń: 18-04-2024 10:00
Rozstrzygnięcie: 18-04-2024 11:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: pielęgniarki środowiskowej POZ (ZP-2512-27-RP/2024)
Przyjmowanie zgłoszeń: 04-04-2024 10:00
Rozstrzygnięcie: 05-04-2024 13:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: otolaryngologii (ZP-2512-28-RP/2024)
Przyjmowanie zgłoszeń: 03-04-2024 10:00
Rozstrzygnięcie: 04-04-2024 13:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (ZP-2512-24-MDM/2024) w zakresie: profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia.
Przyjmowanie zgłoszeń: 08-04-2024 10:00
Rozstrzygnięcie: 09-04-2024 13:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: położnej POZ (ZP-2512-25-RP/2024)
Przyjmowanie zgłoszeń: 18-03-2024 11:00
Rozstrzygnięcie: 19-03-2024 13:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: Specjalisty psychoterapii uzależnień (ZP-2512-22-MDM/2024)
Przyjmowanie zgłoszeń: 19-03-2024 10:00
Rozstrzygnięcie: 20-03-2024 13:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: położnictwa i ginekologii (ZP-2512-19-RP/2024)
Przyjmowanie zgłoszeń: 14-03-2024 10:00
Rozstrzygnięcie: 15-03-2024 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej (ZP-2512-23-RP/2024)
Przyjmowanie zgłoszeń: 09-04-2024 10:00
Rozstrzygnięcie: 10-04-2024 12:00

KONKURS OFERT Spr nr ZP-2512-17-MDM/2024 NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: RTG
Przyjmowanie zgłoszeń: 14-03-2024 10:00
Rozstrzygnięcie: 15-03-2024 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: Pakiet I, II - psychologa
Przyjmowanie zgłoszeń: 27-03-2024 10:00
Rozstrzygnięcie: 29-03-2024 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: pielęgniarstwa endoskopowego w pracowni endoskopii przy ul. Szczęśliwickiej nr 36 w Warszawie
Przyjmowanie zgłoszeń: 14-03-2024 10:00
Rozstrzygnięcie: 15-03-2024 10:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: pielęgniarstwa gabinetowego.
Przyjmowanie zgłoszeń: 14-03-2024 10:00
Rozstrzygnięcie: 15-03-2024 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: dietetyki.
Przyjmowanie zgłoszeń: 12-03-2024 10:00
Rozstrzygnięcie: 12-03-2024 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 06-03-2024 10:00
Rozstrzygnięcie: 08-03-2024 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: badań psychotechnicznych
Przyjmowanie zgłoszeń: 07-03-2024 11:00
Rozstrzygnięcie: 08-03-2024 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: badań endoskopowych w pracowni endoskopii przy ul. Szczęśliwickiej 36 w Warszawie.
Przyjmowanie zgłoszeń: 04-03-2024 10:00
Rozstrzygnięcie: 04-03-2024 13:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: chirurgii
Przyjmowanie zgłoszeń: 28-02-2024 10:00
Rozstrzygnięcie: 29-02-2024 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: psychologii oraz wykonywania w powierzonym zakresie nadzoru merytorycznego oraz fachowego nad jakością świadczeń i bezpieczeństwem zdrowotnym pacjentów CZP
Przyjmowanie zgłoszeń: 20-02-2024 10:00
Rozstrzygnięcie: 21-02-2024 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej i rehabilitacji ogólnoustrojowej lekarza specjalisty
Przyjmowanie zgłoszeń: 28-02-2024 10:00
Rozstrzygnięcie: 29-02-2024 12:00

Przedmiotem konkursu ofert są świadczenia zdrowotne obejmujące zadania w zakresie: wymiany cewnika w domu pacjenta
Przyjmowanie zgłoszeń: 20-02-2024 11:00
Rozstrzygnięcie: 20-02-2024 13:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: okulistyki
Przyjmowanie zgłoszeń: 16-02-2024 10:00
Rozstrzygnięcie: 19-02-2024 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: psychologa w oddziale dziennym rehabilitacyjnym
Przyjmowanie zgłoszeń: 31-01-2024 10:00
Rozstrzygnięcie: 31-01-2024 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: Logopedii w ramach Domu Opieki Medycznej
Przyjmowanie zgłoszeń: 31-01-2024 10:00
Rozstrzygnięcie: 15-02-2024 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: Specjalisty fizjoterapii.
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-01-2024 10:00
Rozstrzygnięcie: 31-01-2024 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: pielęgniarstwa gabinetowego.
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-01-2024 10:00
Rozstrzygnięcie: 30-01-2024 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: Terapeuta zajęciowy.
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-01-2024 10:00
Rozstrzygnięcie: 30-01-2024 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-01-2024 10:00
Rozstrzygnięcie: 31-01-2024 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej w Poradniach (gabinetach) Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej SZPZLO Warszawa-Ochota w Warszawie
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-01-2024 10:00
Rozstrzygnięcie: 31-01-2024 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: badań endoskopowych w pracowni endoskopii przy ul. Szczęśliwickiej 36 w Warszawie.
Przyjmowanie zgłoszeń: 09-01-2024 10:00
Rozstrzygnięcie: 10-01-2024 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: dietetyki w ramach Domu Opieki Medycznej
Przyjmowanie zgłoszeń: 09-01-2024 10:00
Rozstrzygnięcie: 10-01-2024 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: pielęgniarki anestezjologicznej – w pracowni endoskopii przy ul. Szczęśliwickiej 36 w Warszawie.
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-12-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 29-12-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie:pielęgniarstwa endoskopowego w pracowni endoskopii przy ul. Szczęśliwickiej 36 w Warszawie
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-12-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 29-12-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: dermatologi i wenerologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-12-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 29-12-2023 12:00

Ogłasza Konkurs na stanowisko: Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
Przyjmowanie zgłoszeń: 12-01-2024 15:00
Rozstrzygnięcie: 26-01-2024 15:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: wykonywania badań USG stawów biodrowych u dzieci.
Przyjmowanie zgłoszeń: 28-12-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 29-12-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: specjalisty fizjoterapii ambulatoryjnej – w pracowni fizjoterapii przy ul. Szczęśliwickiej nr 36 w Warszawie
Przyjmowanie zgłoszeń: 28-12-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 29-12-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: pielęgniarstwa gabinetowego
Przyjmowanie zgłoszeń: 28-12-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 29-12-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: otolaryngologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 28-12-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 29-12-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 15-12-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 19-12-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, rehabilitacji ogólnoustrojowej w ODR oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej lekarza specjalisty w ODR
Przyjmowanie zgłoszeń: 15-12-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 19-12-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego typu B, w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych przy ul. Skarżyńskiego 1 w Warszawie
Przyjmowanie zgłoszeń: 14-12-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 26-02-2024 12:00

Konkurs dotyczący udzielenia przez Przyjmującego zamówienie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Pilotażu.
Przyjmowanie zgłoszeń: 08-12-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 15-12-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: gruźlicy i choroby płuc
Przyjmowanie zgłoszeń: 05-12-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 06-12-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie:urologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-11-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 30-11-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży(I poziom referencyjny)
Przyjmowanie zgłoszeń: 05-12-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 12-12-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: psychologa; psychoterapeuty
Przyjmowanie zgłoszeń: 25-01-2024 11:00
Rozstrzygnięcie: 30-01-2024 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: lekarza w dziedzinie psychiatrii
Przyjmowanie zgłoszeń: 25-01-2024 10:00
Rozstrzygnięcie: 30-01-2024 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: otolaryngologii i dermatologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 27-11-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 28-11-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: psychologa; psychologa klinicznego; psychoterapeuty; terapeuty środowiskowego
Przyjmowanie zgłoszeń: 24-11-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 28-11-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie logopedii.
Przyjmowanie zgłoszeń: 15-11-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 17-11-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: PAKIET I – wykonywania badań USG stawów biodrowych u dzieci, PAKIET II – wykonywania badań USG u dorosłych USG.
Przyjmowanie zgłoszeń: 14-11-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 15-11-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: pielęgniarstwa gabinetowego z zakresu endoskopii
Przyjmowanie zgłoszeń: 08-11-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 09-11-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: psychoterapeuty lub osoby ubiegającej się o certyfikat w ramach działań w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z woj. mazowieckiego
Przyjmowanie zgłoszeń: 06-12-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 09-12-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie:pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” oraz programu badania słuchu
Przyjmowanie zgłoszeń: 31-10-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 31-10-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: stomatologii przy ul. Szczęśliwickiej nr 36 w Warszawie.
Przyjmowanie zgłoszeń: 31-10-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 31-10-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej w Poradniach (gabinetach) Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej SZPZLO Warszawa-Ochota w Warszawie.
Przyjmowanie zgłoszeń: 14-12-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 15-12-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: lekarza w dziedzinie psychiatrii do Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Skarżyńskiego nr 1 w Warszawie.
Przyjmowanie zgłoszeń: 27-10-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 30-10-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: anestezjologii w pracowni endoskopii.
Przyjmowanie zgłoszeń: 27-10-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 30-10-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych dla dorosłych w zakresie opieki psychiatrycznej w Poradni Zdrowia Psychicznego.
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-01-2024 10:00
Rozstrzygnięcie: 30-01-2024 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii ogólnej oraz protetyki stomatologicznej w poradni przy ul. Szczęśliwickiej 36 w Warszawie
Przyjmowanie zgłoszeń: 23-10-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 25-10-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie rentgenodiagnostyki
Przyjmowanie zgłoszeń: 17-10-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 19-10-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii w ramach oddziału dziennego psychiatrycznego rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży oraz w zakresie psychoterapii
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-01-2024 10:00
Rozstrzygnięcie: 30-01-2024 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny.
Przyjmowanie zgłoszeń: 13-10-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 13-10-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych realizowanych przez psychoterapeutów, certyfikowanych psychoterapeutów uzależnień, psychologa klinicznego
Przyjmowanie zgłoszeń: 09-10-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 11-10-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii ogólnej w poradni przy ul. Szczęśliwickiej 36 w Warszawie
Przyjmowanie zgłoszeń: 28-09-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 29-09-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: pobieranie materiału biologicznego do badań w punkcie pobrań w SZPZLO Warszawa-Ochota
Przyjmowanie zgłoszeń: 28-09-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 29-09-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach CZP typu B – punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego w zakresie psychiatrii, psychologii klinicznej oraz pielęgniarstwa psychiatrycznego
Przyjmowanie zgłoszeń: 25-01-2024 10:00
Rozstrzygnięcie: 29-01-2024 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego typu B z zakresu wykonywania czynności asystenta zdrowienia.
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-09-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 28-09-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: pielęgniarstwo gabinetowe - poradnia kardiologiczna
Przyjmowanie zgłoszeń: 27-09-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 28-09-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia gruźlicy i chorób płuc w poradni przy ul. Szczęśliwickiej 36 w Warszawie
Przyjmowanie zgłoszeń: 22-09-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 25-09-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG serca
Przyjmowanie zgłoszeń: 18-09-2023 11:00
Rozstrzygnięcie: 19-09-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: specjalisty fizjoterapii
Przyjmowanie zgłoszeń: 15-09-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 19-09-2023 12:00

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO: Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
Przyjmowanie zgłoszeń: 22-09-2023 15:00
Rozstrzygnięcie: 23-11-2023 10:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach oddziału dziennego psychiatrycznego rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży w zakresie psychoterapii.
Przyjmowanie zgłoszeń: 13-09-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 15-09-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: otolaryngologii dziecięcej w poradni przy ul. Sanockiej nr 6 w Warszawie.
Przyjmowanie zgłoszeń: 31-08-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 31-08-2023 14:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: PAKIET I –dermatologii i wenerologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-08-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 31-08-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: PAKIET I –pielęgniarstwa psychiatrycznego ; PAKIET II - pielęgniarstwa POZ – poradnia pielęgniarki POZ; PAKIET III - pielęgniarstwa POZ
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-08-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 31-08-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: położnictwa i ginekologii w poradni ginekologiczno–położniczej, kardiologii w poradni
Przyjmowanie zgłoszeń: 25-08-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 30-08-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Poradniach Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SZPZLO Warszawa-Ochota (stawka godzinowa)
Przyjmowanie zgłoszeń: 25-08-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 29-08-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – Ochota i Ursus, w ramach projektu POWER, w zakresie psychiatrii.
Przyjmowanie zgłoszeń: 23-08-2023 09:00
Rozstrzygnięcie: 25-08-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Poradniach Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SZPZLO Warszawa-Ochota (stawka godzinowa)
Przyjmowanie zgłoszeń: 22-08-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 24-08-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Poradniach Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SZPZLO Warszawa-Ochota (stawka za wizytę)
Przyjmowanie zgłoszeń: 23-08-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 25-08-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: urologii w poradni przy ul. Skarżyńskiego nr 1 w Warszawie
Przyjmowanie zgłoszeń: 16-08-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 16-08-2023 13:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie:otolaryngologii w poradni przy ul. Sosnkowskiego nr 18 w Warszawie
Przyjmowanie zgłoszeń: 09-08-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 10-08-2023 11:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie:wykonywania badań spirometrycznych
Przyjmowanie zgłoszeń: 09-08-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 10-08-2023 11:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie dietetyki, w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Wsparcia Domów Opieki Medycznej” na 2023 r.
Przyjmowanie zgłoszeń: 31-07-2023 11:00
Rozstrzygnięcie: 02-08-2023 11:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w zakresie psychoterapii, psychologii oraz terapii środowiskowej
Przyjmowanie zgłoszeń: 28-07-2023 11:00
Rozstrzygnięcie: 01-08-2023 11:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa, zgodnie z treścią „Programu Wsparcia Domów Opieki Medycznej” na 2023 r.
Przyjmowanie zgłoszeń: 07-08-2023 11:00
Rozstrzygnięcie: 09-08-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – Ochota i Ursus w ramach projektu POWER
Przyjmowanie zgłoszeń: 24-07-2023 11:00
Rozstrzygnięcie: 26-07-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania, pielęgniarstwa gabinetowego oraz realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych.
Przyjmowanie zgłoszeń: 25-07-2023 11:00
Rozstrzygnięcie: 28-07-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki dziecięcej w poradni przy ul. Sanockiej 6 w Warszawie.
Przyjmowanie zgłoszeń: 18-07-2023 11:00
Rozstrzygnięcie: 19-07-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa gabinetowego z uprawnieniami z zakresu endoskopii.
Przyjmowanie zgłoszeń: 13-07-2023 11:00
Rozstrzygnięcie: 17-07-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: poradni ginekologiczno-położniczej przy ul. Szczęśliwickiej nr 36 w Warszawie.
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-06-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 30-06-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii w poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych przy ul. Skarżyńskiego 1 w Warszawie
Przyjmowanie zgłoszeń: 03-07-2023 11:00
Rozstrzygnięcie: 05-07-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 27-06-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 28-06-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w zakresie psychoterapii oraz nadzoru superwizora
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-06-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 28-06-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach oddziału dziennego psychiatrycznego rehabilitacyjnego dla DiM, poradni zdrowia psychicznego dla DiM oraz nadzoru superwizora – II poziom referencyjny
Przyjmowanie zgłoszeń: 07-06-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 12-06-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: otolaryngologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 02-06-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 05-06-2023 11:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 02-06-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 05-06-2023 11:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie pobierania materiału biologicznego do badań
Przyjmowanie zgłoszeń: 25-05-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 29-05-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: psychologa klinicznego oraz koordynacja i nadzór merytoryczno-organizacyjny
Przyjmowanie zgłoszeń: 05-05-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 05-05-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: Pakiet I: lekarza anestezjologii w pracowni endoskopii. Pakiet II. pielęgniarki anestezjologicznej – w pracowni endoskopii
Przyjmowanie zgłoszeń: 28-04-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 28-04-2023 14:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie: psychoterapii, psychologii, terapii środowiskowej oraz nadzoru superwizora – I poziom referencyjny
Przyjmowanie zgłoszeń: 20-04-2023 11:00
Rozstrzygnięcie: 24-04-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG dla dorosłych
Przyjmowanie zgłoszeń: 21-04-2023 11:00
Rozstrzygnięcie: 25-04-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w zakresie psychoterapii w Poradni Psychologicznej przy ul. Skarżyńskiego 1 w Warszawie
Przyjmowanie zgłoszeń: 17-04-2023 11:00
Rozstrzygnięcie: 19-04-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie:urologii w poradni przy ul. Skarżyńskiego nr 1 w Warszawie
Przyjmowanie zgłoszeń: 17-04-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 18-04-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – Ochota i Ursus w ramach projektu POWER (psychoterapia, psychologia)
Przyjmowanie zgłoszeń: 24-08-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 24-08-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: PAKIET I – POZ w Poradni Lekarza POZ przy ul. Szczęśliwickiej nr 36 w Warszawie; PAKIET II – POZ w Poradni Lekarza POZ przy ul. Sanockiej nr 6 w Warszawie
Przyjmowanie zgłoszeń: 13-04-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 14-04-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych realizowanych przez psychoterapeutów, certyfikowanych psychoterapeutów uzależnień, psychologa klinicznego
Przyjmowanie zgłoszeń: 05-04-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 07-04-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: pielęgniarstwa gabinetowego; położnej środowiskowej; pielęgniarstwa środowiskowego; pielęgniarstwa epidemiologicznego; pielęgniarstwa medycyny pracy.
Przyjmowanie zgłoszeń: 14-04-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 18-04-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: kardiologii w poradni przy ul. Szczęśliwickiej nr 36 w Warszawie
Przyjmowanie zgłoszeń: 31-03-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 31-03-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: Reumatologii w poradni przy ul. Sosnkowskiego nr 18 w Warszawie
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-03-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 31-03-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 16-03-2023 11:00
Rozstrzygnięcie: 17-03-2023 12:00

Realizacja działań w zakresie technicznej obsługi budynków na stanowisku elektryk-konserwator
Przyjmowanie zgłoszeń: 17-03-2023 14:00
Rozstrzygnięcie: 20-03-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie rentgenodiagnostyki
Przyjmowanie zgłoszeń: 09-03-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 10-03-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań endoskopowych
Przyjmowanie zgłoszeń: 08-03-2023 11:00
Rozstrzygnięcie: 10-03-2023 12:00

KONKURS w zakresie: PAKIET I –psychologa w poradni psychologicznej; PAKIET II –psychologa w poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych; PAKIET III –psychoterapeuty w poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych
Przyjmowanie zgłoszeń: 17-04-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 18-04-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie:świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki
Przyjmowanie zgłoszeń: 27-02-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 28-02-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień, psychoterapii, psychologii klinicznej
Przyjmowanie zgłoszeń: 19-06-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 22-06-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: Pakiet I - pielęgniarstwa gabinetowego; Pakiet II - położnej.
Przyjmowanie zgłoszeń: 16-02-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 17-02-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia wad postawy
Przyjmowanie zgłoszeń: 15-02-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 17-02-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie endokrynologii oraz dermatologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 13-02-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 14-02-2023 12:00

KONKURS w zakresie: zapewnienia superwizji „Ponadpodstawowego programu terapii skierowanego do osób z uzależnieniem od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz do bliskich osób z uzależnieniem, będących mieszkańcami m.st. Warszawy”
Przyjmowanie zgłoszeń: 10-02-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 10-02-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych realizowanych przez psychoterapeutów, certyfikowanych psychoterapeutów uzależnień, psychologa klinicznego
Przyjmowanie zgłoszeń: 07-02-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 10-02-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 07-02-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 08-02-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych – Zespół Infolinii w ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, realizowane w ramach projektu POWER
Przyjmowanie zgłoszeń: 03-02-2023 09:00
Rozstrzygnięcie: 07-02-2023 11:48

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: Pakiet I - ogólnostomatologicznym
Przyjmowanie zgłoszeń: 03-02-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 03-02-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: pielęgniarstwa gabinetowego
Przyjmowanie zgłoszeń: 31-01-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 31-01-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: psychologa,psychoterapeuty,psychologa klinicznego,terapeuty zajęciowego
Przyjmowanie zgłoszeń: 09-02-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 09-02-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG u dorosłych i dzieci
Przyjmowanie zgłoszeń: 24-01-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 26-01-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG u dorosłych i dzieci (z możliwością pomocy osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje)
Przyjmowanie zgłoszeń: 20-01-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 23-01-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 20-01-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 23-01-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: dietetyka
Przyjmowanie zgłoszeń: 19-01-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 20-01-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – Ochota i Ursus w ramach projektu POWER (psychoterapia, psychologia, superwizja)
Przyjmowanie zgłoszeń: 17-01-2023 11:00
Rozstrzygnięcie: 19-01-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: PAKIET I –pielęgniarstwa gabinetowego, PAKIET II –pomoc stomatologiczna
Przyjmowanie zgłoszeń: 13-01-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 16-01-2023 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii uzależnień w poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia oraz wczesnej diagnostyki i terapii z zakresu zaburzeń FASD
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-01-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 02-02-2023 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie:świadczeń zdrowotnych lekarskich w ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej i rehabilitacji leczniczej III Pakiety
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-12-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 30-12-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie:poradni rehabilitacyjnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-12-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 30-12-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych - rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-12-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 30-12-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: zespołu leczenia środowiskowego
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-12-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 30-12-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-12-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 30-12-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: Medycyny Pracy
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-12-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 30-12-2022 12:00

Konkurs na stanowisko dozorca / portier - Realizacja działań w zakresie obsługi szatni, prac porządkowych i dozoru obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne na umowę zlecenie.
Przyjmowanie zgłoszeń: 21-12-2022 14:00
Rozstrzygnięcie: 30-12-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń realizowanych w ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – Ochota i Ursus w ramach projektu POWER, w zakresie psychiatrii.
Przyjmowanie zgłoszeń: 20-12-2022 09:00
Rozstrzygnięcie: 22-12-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: I- pielęgniarstwa gabinetowego, II –pielęgniarstwa psychiatrycznego, III –pielęgniarstwa środowiskowego, IV –położnej.
Przyjmowanie zgłoszeń: 14-12-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 16-12-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 13-12-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 14-12-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: PAKIET I –pielęgniarstwa gabinetowego z uprawnieniami z zakresu endoskopii
Przyjmowanie zgłoszeń: 09-12-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 09-12-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń realizowanych w ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – Ochota i Ursus w ramach projektu POWER, w zakresie psychiatrii
Przyjmowanie zgłoszeń: 09-12-2022 09:00
Rozstrzygnięcie: 12-12-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii.
Przyjmowanie zgłoszeń: 12-12-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 14-12-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: wykonywania czynności diagnosty laboratoryjnego
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-11-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 01-12-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG serca
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-11-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 02-12-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-11-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 01-12-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 28-11-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 29-11-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie Wymiany cewników w domu pacjenta u mężczyzn
Przyjmowanie zgłoszeń: 20-12-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 22-12-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań endoskopowych
Przyjmowanie zgłoszeń: 24-11-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 28-11-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 23-11-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 25-11-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w zakresie psychoterapii i psychologii klinicznej (4 etapy)
Przyjmowanie zgłoszeń: 23-01-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 26-01-2023 12:00

WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ w Przychodni Rejonowej przy ul. Wojciechowskiego 58 w Warszawie (Ursus).
Przyjmowanie zgłoszeń: 25-11-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 28-11-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu zespołu leczenia środowiskowego przy ul. Skarżyńskiego 1
Przyjmowanie zgłoszeń: 15-11-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 17-11-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii.
Przyjmowanie zgłoszeń: 14-11-2022 11:00
Rozstrzygnięcie: 16-11-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 09-11-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 10-11-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii.
Przyjmowanie zgłoszeń: 31-10-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 16-11-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: wykonywanie opisów badań diagnostycznych
Przyjmowanie zgłoszeń: 23-11-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 25-11-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych – Zespół Infolinii w ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, realizowane w ramach projektu POWER
Przyjmowanie zgłoszeń: 31-10-2022 09:00
Rozstrzygnięcie: 02-11-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie:wykonywania opisów badań rentgenowskich.
Przyjmowanie zgłoszeń: 28-10-2022 11:00
Rozstrzygnięcie: 31-10-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: PAKIET I –dermatologii i wenerologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 27-10-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 28-10-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii w Porani Zdrowia Psychicznego przy ul. Skarżyńskiego 1
Przyjmowanie zgłoszeń: 20-10-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 21-10-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – Ochota i Ursus w ramach projektu POWER w zakresie superwizji
Przyjmowanie zgłoszeń: 20-10-2022 09:00
Rozstrzygnięcie: 24-10-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 20-10-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 21-10-2022 12:00

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/-ów w ramach Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-026/20
Przyjmowanie zgłoszeń: 31-10-2022 23:59
Rozstrzygnięcie: 31-10-2022 23:59

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży
Przyjmowanie zgłoszeń: 18-10-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 21-10-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu ginekologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 13-10-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 14-10-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: okulistyki
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-10-2022 11:00
Rozstrzygnięcie: 28-10-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu badań endoskopowych
Przyjmowanie zgłoszeń: 10-10-2022 11:00
Rozstrzygnięcie: 07-10-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: kardiologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 06-10-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 07-10-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE polegające na przeprowadzeniu działań w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży
Przyjmowanie zgłoszeń: 03-10-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 03-10-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: wykonywania badań histopatologicznych, immunohistochemicznych i cytologicznych
Przyjmowanie zgłoszeń: 07-10-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 10-10-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu reumatologii w poradni przy ul. Szczęśliwickiej 36.
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-09-2022 11:00
Rozstrzygnięcie: 30-09-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii w poradni przy ul. Szczęśliwickiej 36.
Przyjmowanie zgłoszeń: 27-09-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 28-09-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: Wykonywania badań USG (ginekologiczne i ciąży)
Przyjmowanie zgłoszeń: 27-09-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 28-09-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: pielęgniarstwa gabinetowego z uprawnieniami z zakresu endoskopii
Przyjmowanie zgłoszeń: 21-09-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 22-09-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie:pobieranie materiału biologicznego do badań w punkcie pobrań.
Przyjmowanie zgłoszeń: 21-09-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 23-09-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: PAKIET I – psychoterapeuty; PAKIET II – psychologa klinicznego
Przyjmowanie zgłoszeń: 28-09-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 29-09-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu otolaryngologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 13-09-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 14-09-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: wykonywania badań USG - PAKIET I i II
Przyjmowanie zgłoszeń: 14-09-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 15-09-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Przyjmowanie zgłoszeń: 14-09-2022 11:00
Rozstrzygnięcie: 18-10-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - Poradnia przy ul. Sanockiej 6
Przyjmowanie zgłoszeń: 05-09-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 08-09-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: PAKIET I – wykonywanie opisów badań diagnostycznych, PAKIET II – wykonywanie opisów badań diagnostycznych -stomatologicznych (pantomogram).
Przyjmowanie zgłoszeń: 07-09-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 08-09-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-08-2022 11:00
Rozstrzygnięcie: 31-08-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i protetyki stomatologicznej
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-08-2022 11:00
Rozstrzygnięcie: 31-08-2022 12:00

KONKURS w zakresie: pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania oraz realizacja programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” oraz programów zdrowotnych
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-08-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 30-08-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: PAKIET I –pielęgniarstwa gabinetowego.
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-08-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 30-08-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: badań kwalifikacyjnych poprzedzających szczepienia oraz szczepienia pacjentów przeciw COVID-19.
Przyjmowanie zgłoszeń: 16-08-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 17-08-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: PAKIET I, PAKIET II – specjalisty psychoterapii uzależnień w poradni terapii uzależnienia od alkoholu ...
Przyjmowanie zgłoszeń: 17-08-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 19-08-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych – Zespół Infolinii w ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, realizowane w ramach projektu POWER
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-08-2022 11:00
Rozstrzygnięcie: 30-08-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – Ochota i Ursus w ramach projektu POWER
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-08-2022 11:00
Rozstrzygnięcie: 30-07-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży.
Przyjmowanie zgłoszeń: 02-08-2022 11:00
Rozstrzygnięcie: 03-08-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych
Przyjmowanie zgłoszeń: 28-07-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 29-07-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowe opieki zdrowotnej.
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-07-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 27-07-2022 12:00

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/-ów w ramach Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-026/20
Przyjmowanie zgłoszeń: 19-08-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 26-08-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-07-2022 11:00
Rozstrzygnięcie: 27-07-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: Psychotechniki
Przyjmowanie zgłoszeń: 28-07-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 29-07-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie rentgenodiagnostyki
Przyjmowanie zgłoszeń: 15-07-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 19-07-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie:pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania;realizacja programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-06-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 30-06-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w zakresie psychologii klinicznej i psychoterapii.
Przyjmowanie zgłoszeń: 15-07-2022 11:00
Rozstrzygnięcie: 19-07-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach poradni psychologicznej w ośrodku środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży (I poziom referencyjny)
Przyjmowanie zgłoszeń: 27-07-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 29-07-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: PAKIET I –pielęgniarstwa gabinetowego po ukończeniu kursu z zakresu endoskopii
Przyjmowanie zgłoszeń: 08-06-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 09-06-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 06-06-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 06-06-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie pobieranie materiału biologicznego do badań w punkcie pobrań
Przyjmowanie zgłoszeń: 23-05-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 25-05-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie:neurologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 09-05-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 10-05-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych – Zespół Infolinii w ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, realizowane w ramach projektu POWER
Przyjmowanie zgłoszeń: 05-05-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 09-05-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – Ochota i Ursus w ramach projektu POWER
Przyjmowanie zgłoszeń: 20-05-2022 09:00
Rozstrzygnięcie: 26-05-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie:pielęgniarstwa i położnictwa gabinetowego, środowiskowego i medycyny pracy
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-04-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 29-04-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 28-04-2022 11:00
Rozstrzygnięcie: 29-04-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: psychologa, psychologa klinicznego, psychoterapeuty, terapeuty środowiskowego.
Przyjmowanie zgłoszeń: 31-05-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 02-06-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: PAKIET I –pielęgniarstwa gabinetowego; PAKIET II –pielęgniarstwa i położnictwa środowiskowego; PAKIET III –pielęgniarstwa medycyny pracy.
Przyjmowanie zgłoszeń: 14-04-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 15-04-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: terapeuty zajęciowego
Przyjmowanie zgłoszeń: 07-04-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 08-04-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG u dorosłych
Przyjmowanie zgłoszeń: 25-03-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 29-03-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie:podstawowa opieka zdrowotna.
Przyjmowanie zgłoszeń: 22-03-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 23-03-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie rentgenodiagnostyki
Przyjmowanie zgłoszeń: 18-03-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 21-03-2022 12:00

PAKIET I specjalisty psychoterapii uzależnień w poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia oraz wczesnej diagnostyki i terapii z zakresu zaburzeń FASD, przy ul. Skarżyńskiego nr 1 w Warszawie.
Przyjmowanie zgłoszeń: 15-03-2022 11:00
Rozstrzygnięcie: 16-03-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń psychologicznych w Poradni Psychologicznej przy ul. Skarżyńskiego 1
Przyjmowanie zgłoszeń: 09-03-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 11-03-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG u dorosłych i dzieci.
Przyjmowanie zgłoszeń: 03-03-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 04-03-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 25-02-2022 11:00
Rozstrzygnięcie: 28-02-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych realizowanych przez psychoterapeutów, certyfikowanych psychoterapeutów uzależnień, psychologa klinicznego, ...
Przyjmowanie zgłoszeń: 25-02-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 01-03-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: PAKIET I –psychoterapeuty; PAKIET II –terapeuty zajęciowego.
Przyjmowanie zgłoszeń: 25-02-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 28-02-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: okulistyki; diabetologii; endokrynologii; kardiologii.
Przyjmowanie zgłoszeń: 22-02-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 24-02-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii, reumatologii, gruźlicy i chorób płuc, wad postawy, neurologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 18-02-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 23-02-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – Ochota i Ursus w ramach projektu POWER
Przyjmowanie zgłoszeń: 22-02-2022 09:00
Rozstrzygnięcie: 24-02-2022 10:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów zdjęć RTG
Przyjmowanie zgłoszeń: 08-02-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 10-02-2022 10:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 03-02-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 04-02-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE: w zakresie wykonywania badań USG u dorosłych i dzieci.
Przyjmowanie zgłoszeń: 04-02-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 07-02-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: badań endoskopowych
Przyjmowanie zgłoszeń: 02-02-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 02-02-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie:podstawowej opieki zdrowotnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 02-02-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 02-02-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: badań endoskopowych - lekarz koordynator w pracowni endoskopowej.
Przyjmowanie zgłoszeń: 01-02-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 01-02-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 27-01-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 28-01-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii, ginekologii, chirurgii, neurologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 28-01-2022 12:00
Rozstrzygnięcie: 31-01-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: PAKIET I –pielęgniarstwa gabinetowego po ukończeniu kursu z zakresu endoskopii
Przyjmowanie zgłoszeń: 21-01-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 24-01-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach poradni psychologicznej w ośrodku środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży
Przyjmowanie zgłoszeń: 17-01-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 19-01-2022 12:00

Przedmiotem konkursu ofert są świadczenia zdrowotne obejmujące zadania w zakresie: PAKIET I – pobierania materiału biologicznego czynnego na obecność wirusa SARS-CoV-2.
Przyjmowanie zgłoszeń: 16-02-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 18-02-2022 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach poradni psychologicznej w ośrodku środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży (I poziom referencyjny)
Przyjmowanie zgłoszeń: 13-01-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 17-01-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: PAKIET I –pielęgniarstwa gabinetowego; PAKIET I –położnej środowiskowo-rodzinnej; PAKIET I –pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
Przyjmowanie zgłoszeń: 28-12-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 29-12-2021 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: PAKIET I– Wykonywanie szczepień ochronnych przeciwko COVID-19; PAKIET II– Badania kwalifikacyjne poprzedzające szczepienia pacjentów przeciwko COVID-19
Przyjmowanie zgłoszeń: 03-02-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 10-02-2022 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: PAKIET I – badań endoskopowych; PAKIET II – badań endoskopowych- lekarz koordynator w pracowni endoskopowej.
Przyjmowanie zgłoszeń: 17-12-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 20-12-2021 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii.
Przyjmowanie zgłoszeń: 14-12-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 16-12-2021 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: PAKIET I –pielęgniarstwa gabinetowego po ukończeniu kursu z zakresu endoskopii
Przyjmowanie zgłoszeń: 03-12-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 03-12-2021 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – Ochota i Ursus w ramach projektu POWER
Przyjmowanie zgłoszeń: 02-12-2021 12:00
Rozstrzygnięcie: 07-12-2021 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG
Przyjmowanie zgłoszeń: 02-12-2021 11:00
Rozstrzygnięcie: 08-12-2021 12:00

PAKIET I – wykonywania badań laboratoryjnych oraz ich autoryzacji
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-11-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 30-11-2021 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: PAKIET I – laryngologii w Poradni przy ul. Sosnkowskiego 18 w Warszawie; PAKIET II – kardiologii w Poradni przy ul. Szczęśliwickiej 36 w Warszawie
Przyjmowanie zgłoszeń: 25-11-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 29-11-2021 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: pobierania materiału biologicznego czynnego na obecność wirusa SARS-CoV-2
Przyjmowanie zgłoszeń: 24-11-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 25-11-2021 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie psychotechniki.
Przyjmowanie zgłoszeń: 19-11-2021 11:00
Rozstrzygnięcie: 23-11-2021 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji medycznych oraz zabiegów z medycyny estetycznej
Przyjmowanie zgłoszeń: 23-11-2021 11:00
Rozstrzygnięcie: 25-11-2021 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: podstawowa opieka zdrowotna
Przyjmowanie zgłoszeń: 15-11-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 15-11-2021 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii.
Przyjmowanie zgłoszeń: 05-11-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 09-11-2021 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie rentgenodiagnostyki.
Przyjmowanie zgłoszeń: 03-11-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 05-11-2021 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: psychologa; psychologa klinicznego; psychoterapeuty; terapeuty zajęciowego.
Przyjmowanie zgłoszeń: 03-11-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 05-11-2021 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu oraz wczesnej diagnostyki i terapii z zakresu zaburzeń(FASD).
Przyjmowanie zgłoszeń: 02-11-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 03-11-2021 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: pielęgniarstwa gabinetowego
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-10-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 29-10-2021 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień
Przyjmowanie zgłoszeń: 19-10-2021 11:00
Rozstrzygnięcie: 21-10-2021 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 22-10-2021 12:00
Rozstrzygnięcie: 27-10-2021 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: dermatologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 06-10-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 08-10-2021 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ginekologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-09-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 04-10-2021 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa gabinetowego.
Przyjmowanie zgłoszeń: 22-09-2021 11:00
Rozstrzygnięcie: 24-09-2021 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: Wykonywania badań USG serca u dorosłych
Przyjmowanie zgłoszeń: 02-09-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 06-09-2021 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: urologii i dermatologii – Poradnia przy ul. Skarżyńskiego 1.
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-08-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 31-08-2021 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów badań HOLTER EKG.
Przyjmowanie zgłoszeń: 18-08-2021 11:00
Rozstrzygnięcie: 20-08-2021 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu oraz wczesnej diagnostyki i terapii z zakresu zaburzeń(FASD).
Przyjmowanie zgłoszeń: 11-08-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 13-08-2021 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-07-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 28-07-2021 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu (FASD)
Przyjmowanie zgłoszeń: 19-07-2021 12:00
Rozstrzygnięcie: 21-07-2021 11:00

Świadczenie usług w zakresie prac administracyjno-biurowych w mobilnych punktach DRIVE THRU SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia
Przyjmowanie zgłoszeń: 07-07-2021 12:00
Rozstrzygnięcie: 07-07-2021 13:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 01-07-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 02-07-2021 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa gabinetowego
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-06-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 02-07-2021 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy
Przyjmowanie zgłoszeń: 25-06-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 28-06-2021 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania oraz realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych.
Przyjmowanie zgłoszeń: 16-06-2021 11:00
Rozstrzygnięcie: 18-06-2021 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: PAKIET I – podstawowej opieki zdrowotnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 10-06-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 11-06-2021 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie pobierania materiału biologicznego do badań
Przyjmowanie zgłoszeń: 07-06-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 08-06-2021 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii w Poradni położniczo-ginekologicznej przy ul. Szczęśliwickiej 36
Przyjmowanie zgłoszeń: 04-06-2021 11:00
Rozstrzygnięcie: 07-06-2021 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie endokrynologii i otolaryngologii.
Przyjmowanie zgłoszeń: 02-06-2021 11:00
Rozstrzygnięcie: 04-06-2021 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy
Przyjmowanie zgłoszeń: 20-05-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 21-05-2021 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie PAKIET I,II - w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholi i Współuzależnienia ul.Skarzyńskiego 1, pl. Czerwca 1976 r. nr 1
Przyjmowanie zgłoszeń: 17-05-2021 11:00
Rozstrzygnięcie: 18-05-2021 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii, psychologii klinicznej, terapii środowiskowej dla dzieci i młodzieży
Przyjmowanie zgłoszeń: 21-05-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 24-05-2021 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie przygotowaniu i opracowaniu autorskiego programu szkolenia oraz przeprowadzeniu autorskich szkoleń z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
Przyjmowanie zgłoszeń: 07-05-2021 11:00
Rozstrzygnięcie: 10-05-2021 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii w ramach poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych
Przyjmowanie zgłoszeń: 27-04-2021 11:00
Rozstrzygnięcie: 28-04-2021 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-04-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 27-04-2021 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: PAKIET I – Kwalifikacja do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19; PAKIET II – Przeprowadzanie szczepień ochronnych przeciwko COVID-19
Przyjmowanie zgłoszeń: 11-06-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 15-06-2021 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: Specjalisty Psychoterapii (Terapii) Uzależnień/Psychoterapeuty Uzależnień/Psychologa Klinicznego
Przyjmowanie zgłoszeń: 21-04-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 23-04-2021 12:00

Nadzoru superwizjora nad jakością programu wg Zarządzenia nr 1476/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22.12.2020 r. PAKIET I i PAKIET II
Przyjmowanie zgłoszeń: 21-04-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 23-04-2021 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: kwalifikacja do szczepień przeciwko COVID-19 /wykonywanie szczepień przeciwko COVID-19 oraz zabezpieczenie medyczne szczepień przeciwko COVID-19
Przyjmowanie zgłoszeń: 13-05-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 14-05-2021 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: psychiatrii
Przyjmowanie zgłoszeń: 16-04-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 20-04-2021 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej - kwalifikacja do szczepień przeciw COVID-19
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-03-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 30-03-2021 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 31-03-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 01-04-2021 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: Pakiet I, II, II
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-03-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 30-03-2021 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEw zakresie: PAKIET I – wykonywania badań USG u dorosłych, PAKIET II – wykonywania badań USG Doppler u dzieci
Przyjmowanie zgłoszeń: 17-03-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 19-03-2021 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: psychologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 15-03-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 16-03-2021 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień
Przyjmowanie zgłoszeń: 12-03-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 15-03-2021 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: pielęgniarstwa gabinetowego
Przyjmowanie zgłoszeń: 03-03-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 05-03-2021 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej ZP-2512-12-MDM/2021
Przyjmowanie zgłoszeń: 25-02-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 25-02-2021 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej ZP-2512-11-MDM/2021
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-02-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 26-02-2021 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej ZP-2512-10-MDM/2021
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-02-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 26-02-2021 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: PAKIET I –podstawowej opieki zdrowotnej- kwalifikacja do szczepień przeciw COVID-19; PAKIET II –podstawowej opieki zdrowotnej.
Przyjmowanie zgłoszeń: 25-02-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 26-02-2021 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 25-02-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 26-02-2021 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 08-02-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 10-02-2021 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Przyjmowanie zgłoszeń: 27-01-2021 11:00
Rozstrzygnięcie: 28-01-2021 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wraz z kwalifikacją do szczepień przeciwko COVID-19
Przyjmowanie zgłoszeń: 25-01-2021 11:00
Rozstrzygnięcie: 27-01-2021 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie pobierania materiału biologicznego na obecność wirusa SARS-CoV-2.
Przyjmowanie zgłoszeń: 18-01-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 21-01-2021 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 15-01-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 15-01-2021 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: lekarza psychiatry
Przyjmowanie zgłoszeń: 12-01-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 14-01-2021 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: specjalista fizjoterapii ambulatoryjnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 08-01-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 11-01-2021 12:00

Świadczenie usług w zakresie prac administracyjno-biurowych w mobilnych punktach DRIVE THRU SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-12-2020 12:00
Rozstrzygnięcie: 30-12-2020 14:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: PAKIET I- dermatologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-12-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 30-12-2020 13:00

Świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostycznych w podziale na dwa Pakiety. 1)Rezonans magnetyczny, 2)Tomografia komputerowa
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-12-2020 12:00
Rozstrzygnięcie: 29-12-2020 14:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie:
Przyjmowanie zgłoszeń: 24-12-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 29-12-2020 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: fizjoterapii ambulatoryjnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 28-12-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 30-12-2020 12:00

Świadczenia zdrowotne obejmujące zadania w zakresie: PAKIET I – psychologii w ramach rehabilitacyjnego oddziału dziennego; PAKIET II - rehabilitacji leczniczej w ramach rehabilitacyjnego oddziału dziennego
Przyjmowanie zgłoszeń: 21-12-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 23-12-2020 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa gabinetowego i psychiatrycznego oraz położnictwa środowiskowego i gabinetowego
Przyjmowanie zgłoszeń: 10-12-2020 09:00
Rozstrzygnięcie: 14-12-2020 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu; psychiatryczne; zespołu leczenia środowiskowego
Przyjmowanie zgłoszeń: 10-12-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 14-12-2020 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE dla młodzieży
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-11-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 01-12-2020 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: medycyna pracy
Przyjmowanie zgłoszeń: 04-12-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 07-12-2020 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: psycholog kliniczny; psychoterapeuta; terapeuta środowiskowy; terapeuta zajęciowy.
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-11-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 02-12-2020 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii, protetyki stomatologicznej oraz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych uczniom
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-11-2020 09:00
Rozstrzygnięcie: 03-12-2020 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG dla dzieci i dorosłych oraz wykonywania badań USG Doppler.
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-11-2020 09:00
Rozstrzygnięcie: 30-11-2020 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: PAKIET I – podstawowej opieki zdrowotnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 11-12-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 15-12-2020 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego.
Przyjmowanie zgłoszeń: 25-11-2020 09:00
Rozstrzygnięcie: 27-11-2020 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa, pomocy stomatologicznej, pobierania materiału biologicznego do badań.
Przyjmowanie zgłoszeń: 25-11-2020 09:00
Rozstrzygnięcie: 27-11-2020 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: dermatologii; diabetologii; endokrynologii; gruźlicy i chorób płuc; kardiologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 07-12-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 09-12-2020 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie Pakiet I-III Ginekologii, Pakiet IV-VI Neurologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 03-12-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 07-12-2020 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii oraz leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży
Przyjmowanie zgłoszeń: 18-11-2020 09:00
Rozstrzygnięcie: 20-11-2020 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 18-11-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 20-11-2020 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: leczenia wad postawy i rehabilitacji leczniczej
Przyjmowanie zgłoszeń: 01-12-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 03-12-2020 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia specjalistycznego (urologia, reumatologia, okulistyka)
Przyjmowanie zgłoszeń: 24-11-2020 09:00
Rozstrzygnięcie: 27-11-2020 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: chirurgii ogólnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 24-11-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 27-11-2020 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii.
Przyjmowanie zgłoszeń: 23-11-2020 09:00
Rozstrzygnięcie: 26-11-2020 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów zdjęć rentgenowskich.
Przyjmowanie zgłoszeń: 16-11-2020 09:00
Rozstrzygnięcie: 19-11-2020 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: PAKIET I –podstawowej opieki zdrowotnej; PAKIET II- okulistyki dla dzieci i młodzieży
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-10-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 30-10-2020 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie ultrasonografii (USG ginekologiczne, USG położnicze)
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-10-2020 09:00
Rozstrzygnięcie: 02-11-2020 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie ultrasonografii.
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-10-2020 09:00
Rozstrzygnięcie: 28-10-2020 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: nadzór superwizora
Przyjmowanie zgłoszeń: 22-10-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 26-10-2020 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: poz; kardiologii; urologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 23-10-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 27-10-2020 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie rentgenodiagnostyki.
Przyjmowanie zgłoszeń: 27-10-2020 09:00
Rozstrzygnięcie: 29-10-2020 11:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG dla dzieci i dorosłych oraz wykonywania badań USG Doppler u dorosłych.
Przyjmowanie zgłoszeń: 23-10-2020 09:00
Rozstrzygnięcie: 29-10-2020 13:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie pobierania materiału biologicznego na obecność wirusa SARS-CoV-2
Przyjmowanie zgłoszeń: 09-10-2020 09:00
Rozstrzygnięcie: 09-10-2020 10:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE dla dzieci i młodzieży
Przyjmowanie zgłoszeń: 10-10-2020 11:00
Rozstrzygnięcie: 06-10-2020 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa środowiskowo-rodzinnego
Przyjmowanie zgłoszeń: 23-09-2020 09:00
Rozstrzygnięcie: 25-09-2020 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i chirurgii
Przyjmowanie zgłoszeń: 18-09-2020 09:00
Rozstrzygnięcie: 22-09-2020 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania wraz z realizacją profilaktycznych programów zdrowotnych
Przyjmowanie zgłoszeń: 09-09-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 10-09-2020 13:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: PAKIET I –Specjalisty Psychoterapii (Terapii) Uzależnień PAKIET II - Psychoterapeuty Uzależnień
Przyjmowanie zgłoszeń: 20-08-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 24-08-2020 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: 1.PAKIET I –Specjalisty Psychoterapii (Terapii) Uzależnień); 2.PAKIET II- Psychoterapeuty Uzależnień.
Przyjmowanie zgłoszeń: 20-08-2020 11:00
Rozstrzygnięcie: 24-08-2020 12:00

Nadzór superwizora nad jakością programu wg Zarządzenia nr 347/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 marca 2019 r. w: Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Sosnkowskiego 18 w Warszawie
Przyjmowanie zgłoszeń: 19-08-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 24-08-2020 12:00

KONKURS w zakresie: Nadzór superwizora nad jakością programu wg Zarządzenia nr 347/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 marca 2019 r. w: Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży
Przyjmowanie zgłoszeń: 19-08-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 24-08-2020 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: REHABILITACJI leczniczej - poradnia rehabilitacyjna
Przyjmowanie zgłoszeń: 19-08-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 24-08-2020 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: PAKIET I - POZ, PAKIET II - ginekologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 28-08-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 02-09-2020 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-07-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 30-07-2020 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: wykonywania badań histopatologicznych
Przyjmowanie zgłoszeń: 16-07-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 20-07-2020 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
Przyjmowanie zgłoszeń: 09-07-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 10-07-2020 12:00

SZPZLO Warszawa – Ochota w ramach Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-026/20
Przyjmowanie zgłoszeń: 31-07-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 29-08-2020 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-06-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 30-06-2020 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-06-2020 11:00
Rozstrzygnięcie: 02-07-2020 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży
Przyjmowanie zgłoszeń: 15-06-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 17-06-2020 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania wraz z realizacją profilaktycznych programów zdrowotnych.
Przyjmowanie zgłoszeń: 15-06-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 16-06-2020 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji medycznych oraz zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.
Przyjmowanie zgłoszeń: 10-07-2020 09:00
Rozstrzygnięcie: 10-07-2020 10:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - POZ, PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ
Przyjmowanie zgłoszeń: 22-05-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 25-05-2020 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
Przyjmowanie zgłoszeń: 15-05-2020 12:00
Rozstrzygnięcie: 18-05-2020 14:31

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: endokrynologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 12-05-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 13-05-2020 12:00

Endokrynologii (poradnia endokrynologiczna)
Przyjmowanie zgłoszeń: 15-04-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 16-04-2020 13:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w kierunku genetycznej identyfikacji mikroorganizmów- Coronavirus SARS-CoV-2 (RT-PCR)
Przyjmowanie zgłoszeń: 09-04-2020 11:00
Rozstrzygnięcie: 09-04-2020 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 12-03-2020 09:00
Rozstrzygnięcie: 12-03-2020 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań psychotechnicznych.
Przyjmowanie zgłoszeń: 11-03-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 13-03-2020 13:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
Przyjmowanie zgłoszeń: 11-03-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 13-03-2020 12:00

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie Laryngologii i Ginekologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 24-02-2020 09:00
Rozstrzygnięcie: 26-02-2020 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii oraz testów wysiłkowych, badań obrazowych – echo serca
Przyjmowanie zgłoszeń: 10-02-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 10-02-2020 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii oraz pielęgniarstwa gabinetowego
Przyjmowanie zgłoszeń: 05-02-2020 11:00
Rozstrzygnięcie: 07-02-2020 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych (EEG dla dzieci, badania okulistyczne)
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-01-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 30-01-2020 13:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych na realizację działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu promocji zdrowia psychicznego skierowanych do młodzieży z województwa mazowieckiego.
Przyjmowanie zgłoszeń: 16-01-2020 09:00
Rozstrzygnięcie: 17-01-2020 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologii/psychoterapii i artterapii.
Przyjmowanie zgłoszeń: 11-12-2019 12:00
Rozstrzygnięcie: 13-12-2019 13:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii, laryngologii, podstawowej opieki zdrowotnej.
Przyjmowanie zgłoszeń: 11-12-2019 11:00
Rozstrzygnięcie: 13-12-2019 13:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii.
Przyjmowanie zgłoszeń: 11-12-2019 10:00
Rozstrzygnięcie: 13-12-2019 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie rentgenodiagnostyki.
Przyjmowanie zgłoszeń: 04-12-2019 10:00
Rozstrzygnięcie: 09-12-2019 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii.
Przyjmowanie zgłoszeń: 05-12-2019 09:00
Rozstrzygnięcie: 09-12-2019 12:00

Udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa, pobierania materiału biologicznego do badań i pomocy stomatologicznej
Przyjmowanie zgłoszeń: 04-12-2019 09:00
Rozstrzygnięcie: 06-12-2019 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji gastroenterologicznych/gastrologicznych oraz badań endoskopowych i anestezjologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 08-11-2019 09:00
Rozstrzygnięcie: 13-11-2019 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii, zdrowia psychicznego, leczenia uzależnień.
Przyjmowanie zgłoszeń: 06-11-2019 10:00
Rozstrzygnięcie: 08-11-2019 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii i endokrynologii.
Przyjmowanie zgłoszeń: 03-10-2019 10:00
Rozstrzygnięcie: 04-10-2019 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologii w ramach psychiatrycznego oddziału dziennego.
Przyjmowanie zgłoszeń: 27-09-2019 09:00
Rozstrzygnięcie: 30-09-2019 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie dietetyki.
Przyjmowanie zgłoszeń: 12-09-2019 10:00
Rozstrzygnięcie: 17-09-2019 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień, psychologii klinicznej, psychoterapii wraz z programem ponadpodstawowym psychoterapii
Przyjmowanie zgłoszeń: 19-09-2019 10:00
Rozstrzygnięcie: 23-09-2019 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG dla dorosłych.
Przyjmowanie zgłoszeń: 11-09-2019 09:00
Rozstrzygnięcie: 13-09-2019 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień, w zakresie psychologii klinicznej, w zakresie psychoterapii.
Przyjmowanie zgłoszeń: 11-07-2019 10:00
Rozstrzygnięcie: 15-07-2019 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację „Ponadpodstawowego programu psychoterapii skierowanego do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych”
Przyjmowanie zgłoszeń: 09-07-2019 10:00
Rozstrzygnięcie: 11-07-2019 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG (dla dorosłych) oraz wykonywania badań USG - doppler (dla dorosłych)
Przyjmowanie zgłoszeń: 08-07-2019 10:00
Rozstrzygnięcie: 16-07-2019 13:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych
Przyjmowanie zgłoszeń: 19-06-2019 10:00
Rozstrzygnięcie: 21-06-2019 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Przyjmowanie zgłoszeń: 10-06-2019 12:00
Rozstrzygnięcie: 11-06-2019 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie laryngologii.
Przyjmowanie zgłoszeń: 28-05-2019 11:00
Rozstrzygnięcie: 30-05-2019 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 10-05-2019 11:00
Rozstrzygnięcie: 16-05-2019 12:00

Konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.
Przyjmowanie zgłoszeń: 08-03-2019 11:00
Rozstrzygnięcie: 12-03-2019 11:00

Świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, chirurgii ogólnej, medycyny estetycznej, dietetyki, psychotechniki
Przyjmowanie zgłoszeń: 11-02-2019 11:00
Rozstrzygnięcie: 19-02-2019 12:00

Konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii
Przyjmowanie zgłoszeń: 08-02-2019 11:00
Rozstrzygnięcie: 20-02-2019 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologii i rehabilitacji leczniczej w ramach rehabilitacyjnego oddziału dziennego.
Przyjmowanie zgłoszeń: 28-11-2018 11:00
Rozstrzygnięcie: 10-12-2018 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów zdjęć RTG, wykonywania badań USG i badań z zakresu medycyny pracy
Przyjmowanie zgłoszeń: 05-12-2018 11:00
Rozstrzygnięcie: 14-12-2018 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania, gabinetowego oraz środowiskowego
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-10-2018 11:00
Rozstrzygnięcie: 30-10-2018 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologii/psychoterapii, zdrowia psychicznego dla dorosłych, psychologii dla dzieci, psychiatrycznego oddziału dziennego, zespołu leczenia środowiskowego
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-11-2018 11:00
Rozstrzygnięcie: 10-12-2018 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii i protetyki
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-11-2018 11:00
Rozstrzygnięcie: 03-12-2018 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 10-12-2018 12:00
Rozstrzygnięcie: 12-12-2018 14:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia specjalistycznego.
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-11-2018 12:00
Rozstrzygnięcie: 10-12-2018 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii uzależnień oraz udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych specjalisty fizjoterapii
Przyjmowanie zgłoszeń: 22-10-2018 12:00
Rozstrzygnięcie: 25-10-2018 12:00

Świadczenie usług w z zakresie ochronny przeciwpożarowej obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną w ramach umowy zlecenia
Przyjmowanie zgłoszeń: 09-10-2018 12:00
Rozstrzygnięcie: 10-10-2018 10:00

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań audiometrycznych w ramach Programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych
Przyjmowanie zgłoszeń: 19-09-2018 15:00
Rozstrzygnięcie: 20-09-2018 09:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych obejmujących zadania w zakresie leczenia ze stomatologii ogólnej dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia
Przyjmowanie zgłoszeń: 20-09-2018 11:00
Rozstrzygnięcie: 24-09-2018 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie rentgenodiagnostyki
Przyjmowanie zgłoszeń: 27-08-2018 11:00
Rozstrzygnięcie: 28-08-2018 12:00

Konkurs na udzielenie zamówienia realizacje świadczeń zdrowotnych w zakresie Programów profilaktycznych dla SP w zakresie: poprawy stanu zdrowia jamy ustnej, wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza, profilaktyki i korekcji wad postawy
Przyjmowanie zgłoszeń: 22-08-2018 15:00
Rozstrzygnięcie: 23-08-2018 12:00

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne w zakresie POZ, rehabilitacji leczniczej , wykonywania badań USG narządu rodnego
Przyjmowanie zgłoszeń: 10-08-2018 11:00
Rozstrzygnięcie: 14-08-2018 11:46

Konkurs na wykonywanie badań wad postawy i fizjoterapii
Przyjmowanie zgłoszeń: 17-08-2018 10:00
Rozstrzygnięcie: 20-08-2018 12:00

Ogłoszenie o konkursie w zakresie wykonywania badań audiometrycznych słuchu
Przyjmowanie zgłoszeń: 27-07-2018 15:00
Rozstrzygnięcie: 21-08-2018 12:00

Ogłoszenie o konkursie w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania
Przyjmowanie zgłoszeń: 20-07-2018 15:00
Rozstrzygnięcie: 24-07-2018 12:00

Konkursy rozstrzygnięte


KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: pobieranie materiału biologicznego do badań.
Przyjmowanie zgłoszeń: 15-03-2024 10:00
Rozstrzygnięcie: 19-03-2024 12:00 - unieważniony

Zamówienie na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach oddziału dziennego psychiatrycznego rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży,poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz nadzoru superwizora II poziom referencyjny
Przyjmowanie zgłoszeń: 24-04-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 26-04-2023 12:00 - unieważniony

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej w Poradniach Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej SZPZLO Warszawa-Ochota w Warszawie
Przyjmowanie zgłoszeń: 25-04-2023 11:00
Rozstrzygnięcie: 27-04-2023 12:00 - unieważniony

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 10-02-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 10-02-2023 12:00 - unieważniony

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: PAKIET I – wykonywania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19; PAKIET II – badań kwalifikujących poprzedzających szczepienia pacjentów przeciwko COVID-19
Przyjmowanie zgłoszeń: 19-01-2023 10:00
Rozstrzygnięcie: 19-01-2023 11:00 - unieważniony

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: PAKIET I –wykonywania badań RTG, przetwarzanie radiogramów, zapisywanie i rejestrowanie pacjentów na badania rtg i usg, wydawanie wyników badań.
Przyjmowanie zgłoszeń: 22-12-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 22-12-2022 12:00 - unieważniony

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych
Przyjmowanie zgłoszeń: 13-12-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 16-12-2022 11:00 - rozstrzygnięty

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: wymiany cewników w domu pacjenta u mężczyzn
Przyjmowanie zgłoszeń: 27-10-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 28-10-2022 12:00 - unieważniony

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: neurologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 25-10-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 27-10-2022 12:00 - unieważniony

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: PAKIET I –wykonywania badań USG (ginekologiczne i ciąży)
Przyjmowanie zgłoszeń: 31-08-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 31-08-2022 12:00 - unieważniony

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: PAKIET I – wykonywanie opisów badań diagnostycznych, PAKIET II – wykonywanie opisów badań diagnostycznych -stomatologicznych (pantomogram).
Przyjmowanie zgłoszeń: 11-08-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 12-08-2022 12:00 - unieważniony

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: PAKIET I : badań endoskopowych
Przyjmowanie zgłoszeń: 19-08-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 22-08-2022 12:00 - unieważniony

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie:nadzoru superwizora w Ośrodku środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży
Przyjmowanie zgłoszeń: 20-09-2022 10:00
Rozstrzygnięcie: 21-09-2022 12:00 - unieważniony

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: podstawowa opieka zdrowotna
Przyjmowanie zgłoszeń: 03-12-2021 11:00
Rozstrzygnięcie: 03-12-2021 12:00 - rozstrzygnięty

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-11-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 30-11-2021 12:00 - unieważniony

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych.
Przyjmowanie zgłoszeń: 18-11-2021 11:00
Rozstrzygnięcie: 25-11-2021 09:00 - rozstrzygnięty

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: przeprowadzania kwalifikacji do szczepień p/grypie.
Przyjmowanie zgłoszeń: 02-11-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 03-11-2021 12:00 - unieważniony

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: lekarza psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Skarżyńskiego 1 w Warszawie
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-10-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 28-10-2021 12:00 - unieważniony

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach poradni psychologicznej.
Przyjmowanie zgłoszeń: 10-09-2021 11:00
Rozstrzygnięcie: 15-09-2021 12:00 - unieważniony

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: psychologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 09-02-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 11-02-2021 12:00 - unieważniony

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień
Przyjmowanie zgłoszeń: 12-02-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 12-02-2021 11:00 - unieważniony

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: badań diagnostycznych w podziale na IX Pakietów.
Przyjmowanie zgłoszeń: 08-12-2020 12:00
Rozstrzygnięcie: 14-12-2020 12:00 - rozstrzygnięty

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: PAKIET I – ginekologii (Poradnia ginekologiczna)
Przyjmowanie zgłoszeń: 12-11-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 16-11-2020 12:00 - unieważniony

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczeń psychologicznych dla dzieci i młodzieży w zakresie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-09-2020 09:00
Rozstrzygnięcie: 05-10-2020 12:00 - unieważniony

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie wykonywania badań USG
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-06-2020 10:00
Rozstrzygnięcie: 30-06-2020 12:00 - unieważniony

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie pielęgniarstwo endoskopowe.
Przyjmowanie zgłoszeń: 02-07-2020 11:00
Rozstrzygnięcie: 03-07-2020 12:00 - unieważniony

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych.
Przyjmowanie zgłoszeń: 11-12-2019 10:00
Rozstrzygnięcie: 16-12-2019 13:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG serca i wykonywania badań USG u dzieci.
Przyjmowanie zgłoszeń: 05-12-2019 11:00
Rozstrzygnięcie: 10-12-2019 12:00 - unieważniony

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii i ginekologii.
Przyjmowanie zgłoszeń: 22-11-2019 09:00
Rozstrzygnięcie: 27-11-2019 12:00 - unieważniony

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii, urologii, zdrowia psychicznego, leczenia uzależnień.
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-09-2019 09:00
Rozstrzygnięcie: 02-10-2019 12:00 - unieważniony

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa ogólnego, pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego oraz pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania.
Przyjmowanie zgłoszeń: 13-09-2019 09:00
Rozstrzygnięcie: 17-09-2019 12:00 - unieważniony

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień, psychologii klinicznej, psychoterapii wraz z programem ponadpodstawowym psychoterapii
Przyjmowanie zgłoszeń: 06-08-2019 10:00
Rozstrzygnięcie: 09-08-2019 12:00 - unieważniony

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji gastroenterologicznych/gastrologicznych oraz badań endoskopowych oraz świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 17-09-2019 10:00
Rozstrzygnięcie: 20-09-2019 12:00 - unieważniony

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń medycznych w zakresie endokrynologii, ginekologii i kardiologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 10-05-2019 11:00
Rozstrzygnięcie: 16-05-2019 14:00 - unieważniony

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii uzależnień, psychologii klinicznej, psychiatrii, psychoterapii, zadań wykonywanych przez instruktora terapii uzależnień
Przyjmowanie zgłoszeń: 07-05-2019 11:00
Rozstrzygnięcie: 14-05-2019 12:00 - unieważniony

Konkurs o udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych
Przyjmowanie zgłoszeń: 14-03-2019 15:00
Rozstrzygnięcie: 18-03-2019 11:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne - BADANIA DIAGNOSTYCZNE XV Pakietów
Przyjmowanie zgłoszeń: 19-12-2018 12:30
Rozstrzygnięcie: 28-12-2018 12:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-11-2018 11:00
Rozstrzygnięcie: 06-12-2018 12:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania, gabinetowego oraz środowiskowego
Przyjmowanie zgłoszeń: 14-12-2018 11:00
Rozstrzygnięcie: 18-12-2018 12:00 - unieważniony

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu zabiegów z zakresu endoskopii.
Przyjmowanie zgłoszeń: 31-10-2018 15:00
Rozstrzygnięcie: 06-11-2018 12:00 - unieważniony

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie endokrynologii oraz w zakresie rehabilitacji leczniczej
Przyjmowanie zgłoszeń: 18-09-2018 11:00
Rozstrzygnięcie: 20-09-2018 12:00 - unieważniony

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu USG narządów rodnych
Przyjmowanie zgłoszeń: 20-09-2018 11:00
Rozstrzygnięcie: 26-09-2018 12:00 - unieważniony

Ogłoszenie o konkursie EKG dla dzieci , audiometria dla dzieci
Przyjmowanie zgłoszeń: 14-09-2018 15:00
Rozstrzygnięcie: 14-09-2018 15:00 - unieważniony

Ogłoszenie o konkursie - położnictwo środowiskowe
Przyjmowanie zgłoszeń: 28-06-2018 12:00
Rozstrzygnięcie: 29-06-2018 12:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne z zakresu udzielania konsultacji medycznych oraz zabiegów
Przyjmowanie zgłoszeń: 03-07-2018 10:00
Rozstrzygnięcie: 05-07-2018 09:14 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania oraz realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych, położnictwa środowiskowego, rentgenodiagnostyki.
Przyjmowanie zgłoszeń: 15-06-2018 15:00
Rozstrzygnięcie: 20-06-2018 12:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie na badania densytometryczne
Przyjmowanie zgłoszeń: 07-05-2018 15:00
Rozstrzygnięcie: 08-05-2018 10:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie konkursu na świadczenia w zakresie wykonywania badań USG u dzieci
Przyjmowanie zgłoszeń: 23-04-2018 11:00
Rozstrzygnięcie: 25-04-2018 12:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie w zakresie psychologii, wykonywania badań echa serca
Przyjmowanie zgłoszeń: 11-04-2018 10:00
Rozstrzygnięcie: 19-04-2018 11:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego, położnictwa gabinetowego, pielęgniarstwa gabinetowego
Przyjmowanie zgłoszeń: 23-04-2018 11:00
Rozstrzygnięcie: 25-04-2018 12:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie w zakresie wykonywania badań usg narządów rodnych, usg ciąży
Przyjmowanie zgłoszeń: 13-04-2018 15:00
Rozstrzygnięcie: 17-04-2018 12:00 - unieważniony

Ogłoszenie o konkursie na wykonywanie zdjęć pantomograficznych
Przyjmowanie zgłoszeń: 31-07-2018 15:00
Rozstrzygnięcie: 01-08-2018 10:00 - unieważniony

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia z zakresu wymiany cewników w domu pacjentów
Przyjmowanie zgłoszeń: 06-04-2018 11:00
Rozstrzygnięcie: 07-04-2018 11:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie na badania USG
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-03-2018 15:00
Rozstrzygnięcie: 29-03-2018 08:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie w zakresie kardiologii i ginekologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 23-03-2018 10:00
Rozstrzygnięcie: 27-03-2018 11:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego
Przyjmowanie zgłoszeń: 21-03-2018 11:00
Rozstrzygnięcie: 23-03-2018 08:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie w zakresie udzielania konsultacji medycznych oraz zabiegów medycyny estetycznej
Przyjmowanie zgłoszeń: 16-03-2018 15:00
Rozstrzygnięcie: 21-03-2018 11:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie w zakresie rentgenodiagnostyki
Przyjmowanie zgłoszeń: 14-03-2018 12:00
Rozstrzygnięcie: 15-03-2018 11:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie w zakresie konsultacji medycznych i zabiegów z ginekologii estetycznej
Przyjmowanie zgłoszeń: 02-03-2018 15:00
Rozstrzygnięcie: 06-03-2018 10:00 - unieważniony

Konkurs w zakresie reumatologii, ginekologii, endokrynologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 09-02-2018 15:00
Rozstrzygnięcie: 13-02-2018 08:00 - unieważniony

Konkurs na świadczenia zdrowotne z zakresu biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej celowanej tarczycy pod kontrola USG
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-01-2018 15:00
Rozstrzygnięcie: 30-01-2018 12:00 - rozstrzygnięty

Konkurs w zakresie wykonywania badań USG Dopplera, USG
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-01-2018 15:00
Rozstrzygnięcie: 29-01-2018 10:30 - unieważniony

Konkurs w zakresie stomatologii ogólnej dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-01-2018 15:00
Rozstrzygnięcie: 30-01-2018 10:00 - rozstrzygnięty

Świadczenie usług w zakresie obsługi szatni, prac porządkowych i dozoru obiektów SZPZLO warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia.
Przyjmowanie zgłoszeń: 05-12-2017 10:00
Rozstrzygnięcie: 05-12-2017 15:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na badania diagnostyczne
Przyjmowanie zgłoszeń: 07-12-2017 09:30
Rozstrzygnięcie: 21-12-2017 10:00 - rozstrzygnięty

Konkurs w zakresie pomocy dentystycznej
Przyjmowanie zgłoszeń: 08-12-2017 11:00
Rozstrzygnięcie: 12-12-2017 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs w zakresie POZ dzieci , POZ dorosłych , rentgenodiagnostyki
Przyjmowanie zgłoszeń: 11-12-2017 11:00
Rozstrzygnięcie: 12-12-2017 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs w zakresie laryngologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 07-12-2017 13:00
Rozstrzygnięcie: 08-12-2017 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie reumatologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 28-11-2017 15:00
Rozstrzygnięcie: 29-11-2017 10:00 - unieważniony

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa.
Przyjmowanie zgłoszeń: 01-12-2017 11:00
Rozstrzygnięcie: 06-12-2017 07:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie na badania laboratoryjne
Przyjmowanie zgłoszeń: 20-11-2017 11:00
Rozstrzygnięcie: 24-11-2017 11:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie i specyfikacja konkursu ofert na badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 i 2018 SZPZLO, dla których m.st.Warszawa jest podmiotem tworzącym
Przyjmowanie zgłoszeń: 27-10-2017 12:00
Rozstrzygnięcie: 10-11-2017 15:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne w zakresie neurologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 03-11-2017 11:00
Rozstrzygnięcie: 07-11-2017 11:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne w zakresie badań POZ dla dorosłych
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-10-2017 13:00
Rozstrzygnięcie: 30-10-2017 16:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie w zakresie pielęgniarstwa
Przyjmowanie zgłoszeń: 08-11-2017 11:00
Rozstrzygnięcie: 09-11-2017 09:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne w zakresie badań psychotechnicznych
Przyjmowanie zgłoszeń: 18-10-2017 14:00
Rozstrzygnięcie: 19-10-2017 11:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne w zakresie badań testów oddechowych na obecność Helicobacter pyroli
Przyjmowanie zgłoszeń: 10-10-2017 15:00
Rozstrzygnięcie: 12-10-2017 10:00 - unieważniony

Ogłoszenie konkursu na badania słuchu
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-09-2017 10:00
Rozstrzygnięcie: 03-10-2017 10:00 - rozstrzygnięty

Konkurs ofert są świadczenia zdrowotne z zakresu chirurgii
Przyjmowanie zgłoszeń: 14-09-2017 14:00
Rozstrzygnięcie: 15-09-2017 11:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne w zakresie okulistyki
Przyjmowanie zgłoszeń: 06-09-2017 11:00
Rozstrzygnięcie: 06-09-2017 11:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne w zakresie POZ dla dorosłych
Przyjmowanie zgłoszeń: 04-08-2017 13:47
Rozstrzygnięcie: 08-08-2017 13:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie w zakresie stomatologii ogólnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 16-08-2017 15:00
Rozstrzygnięcie: 17-08-2017 10:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne w zakresie POZ dla dorosłych
Przyjmowanie zgłoszeń: 21-07-2017 15:00
Rozstrzygnięcie: 25-07-2017 13:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie konkursu z zakresu konsultacji medycznych oraz zabiegów
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-07-2017 15:00
Rozstrzygnięcie: 02-08-2017 08:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne w zakresie wymiany cewników w domu pacjenta
Przyjmowanie zgłoszeń: 10-07-2017 15:00
Rozstrzygnięcie: 10-07-2017 10:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie w zakresie leczenia stomatologicznego
Przyjmowanie zgłoszeń: 06-07-2017 10:00
Rozstrzygnięcie: 12-07-2017 10:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania oraz realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych
Przyjmowanie zgłoszeń: 19-06-2017 00:00
Rozstrzygnięcie: 23-06-2017 10:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne z zakresu: ginekologii, kardiologii, laryngologii, wykonywania opisów zdjęć rtg, wykonywania badań usg Dopplera.
Przyjmowanie zgłoszeń: 19-06-2017 00:00
Rozstrzygnięcie: 20-06-2017 10:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie POZ dla dzieci i POZ dla dorosłych
Przyjmowanie zgłoszeń: 19-06-2017 00:00
Rozstrzygnięcie: 20-06-2017 10:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne w zakresie dermatologii, diabetologii, psychiatrii, psychologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 23-05-2017 00:00
Rozstrzygnięcie: 26-05-2017 10:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenia o konkursie na świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci i dorosłych
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-05-2017 11:00
Rozstrzygnięcie: 31-05-2017 10:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie w zakresie pielęgniarstwa
Przyjmowanie zgłoszeń: 05-04-2017 00:00
Rozstrzygnięcie: 05-04-2017 00:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie w zakresie wizyt fizjoterapeutycznych
Przyjmowanie zgłoszeń: 10-04-2017 00:00
Rozstrzygnięcie: 10-04-2017 00:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie w zakresie rehabilitacji leczniczej
Przyjmowanie zgłoszeń: 07-04-2017 00:00
Rozstrzygnięcie: 07-04-2017 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie POZ dla dzieci
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-03-2017 00:00
Rozstrzygnięcie: 29-03-2017 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie POZ dla dorosłych
Przyjmowanie zgłoszeń: 27-03-2017 00:00
Rozstrzygnięcie: 27-03-2017 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie dermatologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 27-03-2017 00:00
Rozstrzygnięcie: 27-03-2017 00:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne w zakresie laryngologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 10-03-2017 00:00
Rozstrzygnięcie: 10-03-2017 00:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie w zakresie POZ dorosłych i dzieci, laryngologii, dermatologii, psychiatrii
Przyjmowanie zgłoszeń: 23-02-2017 00:00
Rozstrzygnięcie: 24-02-2017 00:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie w zakresie anestezjologii i neurologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 23-02-2017 00:00
Rozstrzygnięcie: 24-02-2017 00:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
Przyjmowanie zgłoszeń: 03-02-2017 00:00
Rozstrzygnięcie: 06-02-2017 00:00 - rozstrzygnięty

Świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych
Przyjmowanie zgłoszeń: 31-01-2017 00:00
Rozstrzygnięcie: 31-01-2017 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie POZ dorosłych
Przyjmowanie zgłoszeń: 23-01-2017 00:00
Rozstrzygnięcie: 23-01-2017 00:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie na świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa gastroenterologicznego, okulistyki dziecięcej i badań usg Dopplera
Przyjmowanie zgłoszeń: 05-01-2017 15:00
Rozstrzygnięcie: 09-01-2017 00:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia medyczne w zakresie konsultacji medycznych i zabiegów, stomatologii i medycyny pracy
Przyjmowanie zgłoszeń: 04-01-2017 13:00
Rozstrzygnięcie: 04-01-2017 13:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania opisów zdjęć RTG, wykonywania badań USG, wykonywania badań USG Dopplera, medycyny pracy
Przyjmowanie zgłoszeń: 27-12-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 03-01-2017 10:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie POZ dla dzieci
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-12-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 30-12-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs w zakresie psychiatrii w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-12-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 30-12-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie w zakresie stomatologii, protetyki stomatologicznej, rehabilitacji leczniczej
Przyjmowanie zgłoszeń: 23-12-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 30-12-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrii, psychologii, psychiatrycznego leczenia środowiskowego
Przyjmowanie zgłoszeń: 19-12-2016 15:00
Rozstrzygnięcie: 30-12-2016 10:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne w zakresie POZ dorosłych i dzieci
Przyjmowanie zgłoszeń: 28-12-2016 10:00
Rozstrzygnięcie: 29-12-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie badań laboratoryjnych mikrobiologicznych
Przyjmowanie zgłoszeń: 15-12-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 15-12-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa
Przyjmowanie zgłoszeń: 09-12-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 14-12-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie badań histopatologicznych
Przyjmowanie zgłoszeń: 07-12-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 14-12-2016 23:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa
Przyjmowanie zgłoszeń: 19-12-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 21-12-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostycznych
Przyjmowanie zgłoszeń: 07-12-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 14-12-2016 23:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostycznych angiografii fluoresceinowej oka
Przyjmowanie zgłoszeń: 07-12-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 14-12-2016 23:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie konsultacji medycznych oraz zabiegów, endoskopii i chirurgii, anestezjologii, dietetyki
Przyjmowanie zgłoszeń: 16-12-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 20-12-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie POZ dla dorosłych i POZ dla dzieci
Przyjmowanie zgłoszeń: 07-12-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 09-12-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie lekarzy specjalistów
Przyjmowanie zgłoszeń: 05-12-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 09-12-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie POZ dorosłych i wykonywania opisów zdjęć RTG
Przyjmowanie zgłoszeń: 14-11-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 15-11-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie na badania psychotechniczne
Przyjmowanie zgłoszeń: 09-11-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 15-11-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie i specyfikacji konkursu ofert na badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016
Przyjmowanie zgłoszeń: 27-10-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 28-10-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie psychologii (leczenia uzależnień)
Przyjmowanie zgłoszeń: 04-11-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 07-11-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie konkursu na badania laboratoryjne
Przyjmowanie zgłoszeń: 15-11-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 25-11-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne w zakresie konsultacji medycznych oraz zabiegów w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej, Poradni Chirurgii Plastycznej oraz Poradni Medycyny Estetycznej oraz gastroenterologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 20-10-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 02-11-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie POZ dorosłych i dzieci oraz wykonywania opisów zdjęć RTG
Przyjmowanie zgłoszeń: 06-10-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 11-10-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie w zakresie kardiologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-09-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 03-10-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs dotyczący udzielenia zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie: pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania oraz realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych, pielęgniarstwa w punkcie szczepień
Przyjmowanie zgłoszeń: 28-09-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 29-09-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań USG Dopplera, anestezjologii, okulistyki dla dzieci i dorosłych, POZ dzieci i dorosłych, wykonywania opisów badań RTG, ginekologii i położnictwa.
Przyjmowanie zgłoszeń: 22-09-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 23-09-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie POZ dorosłych, wykonywania badań USG, dietetyki, gastroenterologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 16-08-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 17-08-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne z zakresu kardiologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-07-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 01-08-2016 00:00 - unieważniony

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne z zakresu psychologii w Centrum Zdrowia Psychicznego
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-07-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 27-07-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Ogloszenie o konkursie w zakresie pielegniarstwa w punkcie szczepien
Przyjmowanie zgłoszeń: 14-07-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 15-07-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne z zakresu ginekologii i okulistyki
Przyjmowanie zgłoszeń: 27-06-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 28-06-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Konkursie na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania oraz realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych
Przyjmowanie zgłoszeń: 27-06-2016 10:00
Rozstrzygnięcie: 27-06-2016 13:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa gastroenterologicznego i POZ dzieci
Przyjmowanie zgłoszeń: 09-06-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 10-06-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie kardiologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 23-05-2016 13:00
Rozstrzygnięcie: 24-05-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie "Programu profilaktycznego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy"
Przyjmowanie zgłoszeń: 04-05-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 10-05-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie POZ dorosłych
Przyjmowanie zgłoszeń: 05-05-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 06-05-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na badania laboratoryjne mikrobiologiczne
Przyjmowanie zgłoszeń: 20-04-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 27-04-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia w zakresie POZ
Przyjmowanie zgłoszeń: 12-04-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 13-04-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa w poradni gastroenterologicznej, psychiatrycznego leczenia środowiskowego, opisu zdjęć RTG, dermatologii, reumatologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 08-04-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 12-04-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego
Przyjmowanie zgłoszeń: 15-03-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 16-03-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na Świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii dziecięcej, POZ dorosłych i POZ dzieci
Przyjmowanie zgłoszeń: 07-03-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 09-03-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne "Zdrowy Uczeń"
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-02-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 29-02-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenia na Świadczenia zdrowotne z zakresu POZ dorosłych i dzieci, psychiatrii w oddziale Dziennym Psychiatrycznym oraz wykonywania badań usg
Przyjmowanie zgłoszeń: 16-02-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 17-02-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne w zakresie gastroenterologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 22-02-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 22-02-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie POZ dla dorosłych i dzieci.
Przyjmowanie zgłoszeń: 28-01-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 29-01-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie POZ dorosłych i dzieci, psychiatrii w Klinicznym Psychiatrycznym Oddziale Dziennym, wykonywania badań USG.
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-01-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 01-02-2016 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie POZ dorosłych, POZ dzieci oraz wykonywania badań USG doppler
Przyjmowanie zgłoszeń: 14-01-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 15-01-2016 00:00 - rozstrzygnięty

WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Warszawie przy ul.Szczęśliwickiej 36
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-01-2016 00:00
Rozstrzygnięcie: 26-01-2016 00:00 - unieważniony

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostycznych
Przyjmowanie zgłoszeń: 04-12-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 15-12-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostycznych.
Przyjmowanie zgłoszeń: 15-12-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 18-12-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie POZ dla dorosłych i dzieci, otolaryngologii, dermatologii, urologii, psychiatrii (leczenie uzależnień), wykonywania badań USG
Przyjmowanie zgłoszeń: 17-12-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 18-12-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenia na świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania oraz realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych.
Przyjmowanie zgłoszeń: 04-12-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 08-12-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie na świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa
Przyjmowanie zgłoszeń: 02-12-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 04-12-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie POZ dzieci oraz gastroenterologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 27-11-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 30-11-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Konkursie na świadczenia zdrowotne w zakresie POZ dla dzieci i dorosłych oraz psychiatrycznego leczenia środowiskowego.
Przyjmowanie zgłoszeń: 06-11-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 10-11-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na Świadczenia zdrowotne w zakresie badań laboratoryjnych
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-10-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 20-11-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na konsultacje medyczne i zabiegi
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-10-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 28-10-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostycznych angiografii fluoresceinowej oka.
Przyjmowanie zgłoszeń: 16-10-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 27-10-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie na świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznego leczenia środowiskowego (domowego) - psychologa. Nr sprawy ZP-2512-41-GK/2015
Przyjmowanie zgłoszeń: 21-10-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 23-10-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie POZ dzieci i dorosłych oraz pulmonologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 12-10-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 13-10-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostycznych
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-10-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 20-11-2015 07:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie POZ dla dzieci i dorosłych, diagnostyki laboratoryjnej, neurologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 28-09-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 29-09-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarki POZ, pielęgniarki w poradni diabetologicznej, położnej gabinetowej
Przyjmowanie zgłoszeń: 28-09-2015 14:00
Rozstrzygnięcie: 28-09-2015 14:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa w POZ, pielęgniarstwa w poradni diabetologicznej, położnictwa środowiskowo-rodzinnego.
Przyjmowanie zgłoszeń: 24-09-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 25-09-2015 00:00 - unieważniony

"Programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy”, „ Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy”, „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy”, „Programu profilaktyki wad postawy dla uczniów klas I, III i VI szkół podstawowych z terenu Gminy Raszyn"
Przyjmowanie zgłoszeń: 17-09-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 21-09-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Ogłasza konkurs ofert na WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Warszawie przy ul. SKARŻYŃSKIEGO 1
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-07-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 29-07-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie konkursowe na wynajem powierzchni z przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępną w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Warszawie przy ul. Szczęśliwicka 36
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-07-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 29-07-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii dla dzieci i POZ dla dzieci.
Przyjmowanie zgłoszeń: 18-08-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 20-08-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie konsultacji medycznych i zabiegów.
Przyjmowanie zgłoszeń: 18-08-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 19-08-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania zdjęć RTG.
Przyjmowanie zgłoszeń: 17-08-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 18-08-2015 00:00 - unieważniony

Konkurs na Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania zdjęć RTG. Spr ZP-2512-29-GK/2015.
Przyjmowanie zgłoszeń: 31-07-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 04-08-2015 00:00 - unieważniony

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie położnictwa środowiskowo-rodzinnego w POZ
Przyjmowanie zgłoszeń: 28-07-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 29-07-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Konkursu konkursu na świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii dzieci i dorosłych, POZ dzieci i dorosłych, pielęgniarstwa w POZ, badań USG, kardiologii.
Przyjmowanie zgłoszeń: 24-07-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 28-07-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie konkursu w zakresie opisu badań RTG. Spr ZP-2512-21-GK/2015
Przyjmowanie zgłoszeń: 07-07-2015 12:00
Rozstrzygnięcie: 08-07-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na Świadczenia zdrowotne w zakresie POZ dzieci i dorosłych. Spr ZP-2512-25-GK/2015
Przyjmowanie zgłoszeń: 03-07-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 06-07-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie konkursu z zakresu pielęgniarstwa. Spr ZP-2512-24-GK/2015
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-06-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 02-07-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie i dokumentów dotyczących konkursu na Świadczenia zdrowotne w zakresie POZ dla dorosłych i dzieci. Spr ZP-2512-23-GK/2015
Przyjmowanie zgłoszeń: 25-05-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 26-05-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie konkursu na psychiatryczne leczenie środowiskowe, POZ i pobieranie materiału do badań laboratoryjnych. Spr ZP-2512-22-GK/2015
Przyjmowanie zgłoszeń: 20-05-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 21-05-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania opisów zdjęć RTG dla pacjentów powyżej 5 roku życia wraz z drukowaniem filmów. Spr ZP-2512-21-GK/2015
Przyjmowanie zgłoszeń: 24-04-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 06-05-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Świadczenia zdrowotne w zakresie badań laboratoryjnych Spr nr ZP-2512-19-GK/2015
Przyjmowanie zgłoszeń: 21-04-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 27-04-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Świadczenia zdrowotne w zakresie POZ dla dorosłych, POZ dla dzieci oraz otolaryngologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 20-04-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 22-04-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Świadczenia zdrowotne obejmujące zadania w zakresie badań laboratoryjnych. Spr nr ZP-2512-18-GK/2015
Przyjmowanie zgłoszeń: 10-04-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 17-04-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych i dzieci Spr. nr ZP-2512-17-GK/2015
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-03-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 31-03-2015 00:00 - unieważniony

Świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych i dzieci. Spr. nr ZP-2512-16-GK/2015
Przyjmowanie zgłoszeń: 17-03-2015 09:00
Rozstrzygnięcie: 18-03-2015 00:00 - unieważniony

Świadczenia zdrowotne z zakresu kardiologii Spr. nr ZP-2512-15-GK/2015
Przyjmowanie zgłoszeń: 10-03-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 11-03-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Realizacja programu promocji zdrowia \"Zdrowy Uczeń\"
Przyjmowanie zgłoszeń: 05-03-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 06-03-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Świadczenia zdrowotne z zakresu POZ dla dorosłych i POZ dla dzieci oraz neurologii. Spr nr ZP-2512-12-GK/2015
Przyjmowanie zgłoszeń: 04-03-2015 12:30
Rozstrzygnięcie: 04-03-2015 12:30 - rozstrzygnięty

Świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny estetycznej Spr nr ZP-2512-14-GK/2015
Przyjmowanie zgłoszeń: 02-03-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 04-03-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Świadczenia zdrowotne z zakresu pielęgniarstwa w Poradni Zdrowia Psychicznego. Spr ZP-2512-13-GK/2015
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-02-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 27-02-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Świadczenia zdrowotne w zakresie badań psychotechnicznych w ramach medycyny pracy
Przyjmowanie zgłoszeń: 25-02-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 27-02-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznego leczenia środowiskowego - psychologii klinicznej i psychoterapii Spr. nr ZP-2512-10-GK/2015.
Przyjmowanie zgłoszeń: 17-02-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 18-02-2015 13:18 - rozstrzygnięty

Świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych i dla dzieci. Spr nr ZP-2512-09-GK/2015
Przyjmowanie zgłoszeń: 09-02-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 10-02-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Świadczenia zdrowotne w zakresie POZ, podstawowej opieki zdrowotnej w środowisku nauczania i wychowania, ginekologii i położnictwa, psychologii klinicznej i psychoterapii. Spr nr ZP-2512-08-GK/2015.
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-01-2015 15:00
Rozstrzygnięcie: 03-02-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki endoskopowej i diagnostyki obrazowej PET (pakiet onkologiczny) Spr. nr ZP-2512-07-GK/2015
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-01-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 03-02-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Świadczenia zdrowotne z zakresu okulistyki dziecięcej, gruźlicy i chorób płuc. Spr. nr ZP-2512-06/2015
Przyjmowanie zgłoszeń: 20-01-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 21-01-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Świadczenia zdrowotne obejmujące badania densytometryczne
Przyjmowanie zgłoszeń: 13-01-2015 15:00
Rozstrzygnięcie: 14-01-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej oraz reumatologii, Spr ZP-2512-04-GK/2015
Przyjmowanie zgłoszeń: 12-01-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 12-01-2015 10:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie na pakiet onkologiczny
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-12-2014 00:00
Rozstrzygnięcie: 09-01-2015 10:00 - rozstrzygnięty

Świadczenia zdrowotne w zakresie badań wykonywanych w ramach diagnostyki onkologicznej, badań w zakresie diagnostyki endoskopowej, badań w zakresie diagnostyki obrazowej PET\" Spr nr ZP-2512-01-GK/2015.
Przyjmowanie zgłoszeń: 07-01-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 08-01-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny pracy, POZ , ginekologii, kardiologii, otolaryngologii dziecięcej, otolaryngologii, dermatologii, rehabilitacji leczniczej, neurologii, badań USG - doppler\" Spr nr ZP-2512-02-GK/2015
Przyjmowanie zgłoszeń: 07-01-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 08-01-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostycznych EKG dla dzieci z opisem\" Spr. nr ZP-2512-03-GK/2015
Przyjmowanie zgłoszeń: 07-01-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 08-01-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostycznych: ENG oraz densytometrii
Przyjmowanie zgłoszeń: 02-01-2015 00:00
Rozstrzygnięcie: 07-01-2015 00:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie ofert na badania diagnostyczne
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-12-2014 00:00
Rozstrzygnięcie: 31-12-2014 00:00 - unieważniony

Konkurs na Świadczenia zdrowotne w zakresie chirurgii ogólnej, dermatologii i wenerologii, diabetologii, endokrynologii, gruźlicy i chorób płuc, kardiologii, wad postawy u dzieci i młodzieży, neurologii, neurologii dziecięcej, okulistyki, okulistyki dziecięcej, otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, położnictwa i ginekologii, reumatologii, urologii.
Przyjmowanie zgłoszeń: 24-12-2014 11:00
Rozstrzygnięcie: 31-12-2014 10:00 - rozstrzygnięty

Świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrii dla dorosłych, psychiatrycznego leczenia środowiskowego (domowe), rehabilitacji leczniczej, medycyny pracy, badań USG, protetyki, POZ dorosłych i dzieci. Nr Spr ZP-2512-21-GK/2014
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-12-2014 00:00
Rozstrzygnięcie: 31-12-2014 10:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie POZ dorośli i dzieci
Przyjmowanie zgłoszeń: 16-12-2014 00:00
Rozstrzygnięcie: 18-12-2014 00:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie na badania diagnostyczne
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-11-2014 12:00
Rozstrzygnięcie: 10-12-2014 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie POZ
Przyjmowanie zgłoszeń: 02-12-2014 00:00
Rozstrzygnięcie: 03-12-2014 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne z zakresu pielęgniarstwa: w artterapii, w poradni okulistycznej, POZ w poradni pediatrycznej, w poradni pulmonologicznej, w poradni laryngologicznej, POZ w gabinecie zabiegowym, POZ - środowisko rodzinne, w oddziale dziennym psychiatrycznym, POZ w opiece pediatrycznej w domu dziecka
Przyjmowanie zgłoszeń: 27-11-2014 00:00
Rozstrzygnięcie: 01-12-2014 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie psychologii klinicznej - superwizji
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-11-2014 00:00
Rozstrzygnięcie: 27-11-2014 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, psychiatrycznego leczenia środowiskowego, ginekologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 20-11-2014 00:00
Rozstrzygnięcie: 26-11-2014 10:00 - rozstrzygnięty

Świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostycznych
Przyjmowanie zgłoszeń: 10-10-2014 12:00
Rozstrzygnięcie: 05-11-2014 10:00 - unieważniony

Świadczenia zdrowotne w zakresie badań laboratoryjnych
Przyjmowanie zgłoszeń: 10-10-2014 12:00
Rozstrzygnięcie: 05-11-2014 10:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w środowisku nauczania i wychowania;świadczenia z zakresu POZ dorośli i dzieci; świadczenia z zakresu otolaryngologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 31-10-2014 11:00
Rozstrzygnięcie: 31-10-2014 11:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia w zakresie urologii, protetyki, otolaryngologii, podstawowej opieki zdrowotnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 15-10-2014 00:00
Rozstrzygnięcie: 16-10-2014 00:00 - rozstrzygnięty

Świadczenia zdrowotne w zakresie: 1.Programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy; 2.Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy; 3.Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy; 4.Świadczeń zdrowotnych z zakresu gruźlicy i chorób płuc dla dorosłych.
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-09-2014 00:00
Rozstrzygnięcie: 30-09-2014 00:00 - rozstrzygnięty

Świadczenia zdrowotne w zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych i dzieci
Przyjmowanie zgłoszeń: 25-09-2014 10:00
Rozstrzygnięcie: 29-09-2014 10:00 - unieważniony

Świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii zachowawczej z endodocją. Szczcunkowa liczba punktów wynosi 41000
Przyjmowanie zgłoszeń: 16-09-2014 00:00
Rozstrzygnięcie: 17-09-2014 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs - Świadczenia zdrowotne z zakresu pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania oraz realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych.
Przyjmowanie zgłoszeń: 01-09-2014 00:00
Rozstrzygnięcie: 01-09-2014 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs - Psychiatria dziecięca, POZ, Diabetologia spr nr ZP-2512-04-SB-W/2014
Przyjmowanie zgłoszeń: 26-06-2014 00:00
Rozstrzygnięcie: 30-06-2014 10:00 - rozstrzygnięty

Konkurs - pielęgniarstwo i artterapia, spr. nr Spr nr ZP-2512-02-SB-W/2014
Przyjmowanie zgłoszeń: 10-06-2014 00:00
Rozstrzygnięcie: 13-06-2014 00:00 - rozstrzygnięty

SZPZLO ogłoszenia o konkursie na świadczenia zdrowotne w zakresie: psychiatrii dziecięcej, POZ dla dorosłych, POZ dla dzieci, neurologii, dermatologii, okulistyki dziecięcej, ginekologii, laryngologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 28-05-2014 00:00
Rozstrzygnięcie: 02-06-2014 00:00 - rozstrzygnięty

Psychologia dla dorosłych, psychiatria dziecięca, POZ, POZ-pediatria, dermatologia
Przyjmowanie zgłoszeń: 24-04-2014 00:00
Rozstrzygnięcie: 30-04-2014 15:00 - rozstrzygnięty

Przedmiotem konkursu ofert są świadczenia zdrowotne obejmujące zadania w zakresie: BADANIA LABORATORYJNE
Przyjmowanie zgłoszeń: 07-04-2014 17:00
Rozstrzygnięcie: 07-04-2014 17:00 - rozstrzygnięty

Zakres konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w 2014r: POZ, Psychiatra dziecięcy, Kardologia
Przyjmowanie zgłoszeń: 06-03-2014 00:00
Rozstrzygnięcie: 07-03-2014 00:00 - rozstrzygnięty

Przedmiotem konkursu ofert są świadczenia zdrowotne obejmujące zadania w zakresie Realizacji programu promocji zdrowia ZDROWY UCZEŃ
Przyjmowanie zgłoszeń: 05-03-2014 00:00
Rozstrzygnięcie: 06-03-2014 00:00 - rozstrzygnięty

Zakres konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w 2014r : POZ, POZ dla dzieci, Psychiatra Dziecięcy, Rentgenodiagnostyka, Rehabilitacja, Laryngologia dziecięcia, Stomatologia dziecięcia
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-01-2014 00:00
Rozstrzygnięcie: 31-01-2014 16:00 - rozstrzygnięty

Zakres konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w 2014r.
Przyjmowanie zgłoszeń: 20-01-2014 00:00
Rozstrzygnięcie: 21-01-2014 11:00 - rozstrzygnięty

Zakres konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w 2014r.
Przyjmowanie zgłoszeń: 31-12-2013 00:00
Rozstrzygnięcie: 02-01-2014 00:00 - rozstrzygnięty

Przedmiot konkursu ofert są świadczenie zdrowotne obejmujące zadania w zakresie: Mammografia, Kapilaroskopia, USG okulistyczne, OCT, GDX, HRTIII, Biopsja cienkoigłowa, Proteinogram, Poziom LIT, Badanie mykologiczne, Badanie cytologiczne, Badanie histopat
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-12-2013 00:00
Rozstrzygnięcie: 31-12-2013 13:00 - rozstrzygnięty

Zakres konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w 2014r.
Przyjmowanie zgłoszeń: 20-12-2013 00:00
Rozstrzygnięcie: 23-12-2013 16:00 - rozstrzygnięty

Zakres konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w 2014r.
Przyjmowanie zgłoszeń: 16-12-2013 00:00
Rozstrzygnięcie: 18-12-2013 00:00 - rozstrzygnięty

Zakres konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w 2014r.
Przyjmowanie zgłoszeń: 10-12-2013 00:00
Rozstrzygnięcie: 12-12-2013 12:00 - rozstrzygnięty

Zakres konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w 2013r.
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-11-2013 00:00
Rozstrzygnięcie: 29-11-2013 14:19 - rozstrzygnięty

Zakres konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w 2013 r.
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-10-2013 00:00
Rozstrzygnięcie: 30-10-2013 00:00 - rozstrzygnięty

Zakres konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w 2013r.
Przyjmowanie zgłoszeń: 18-10-2013 00:00
Rozstrzygnięcie: 18-10-2013 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs Ofert – Świadczenia zdrowotne - „Medycyna Szkolna”
Przyjmowanie zgłoszeń: 20-09-2013 11:30
Rozstrzygnięcie: 20-09-2013 11:00 - rozstrzygnięty

Zakres konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w 2013 r.
Przyjmowanie zgłoszeń: 20-09-2013 00:00
Rozstrzygnięcie: 20-09-2013 00:00 - rozstrzygnięty

Zakres konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w latach 2013 – 2014.
Przyjmowanie zgłoszeń: 03-09-2013 00:00
Rozstrzygnięcie: 03-09-2013 00:00 - rozstrzygnięty

Ocena ryzyka występowania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia
Przyjmowanie zgłoszeń: 28-08-2013 00:00
Rozstrzygnięcie: 28-08-2013 21:10 - rozstrzygnięty

KONKURS - Na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. Zakres: Psychiatria, POZ, POZ pediatra, Radiologia i diagnostyka obrazowa dla dzieci, Radiologia i diagnostyka obrazowa dla dorosłych, Kardiologia, Poradnia laryngologiczna, Neurologia, Psychiat
Przyjmowanie zgłoszeń: 19-07-2013 00:00
Rozstrzygnięcie: 02-08-2013 00:00 - rozstrzygnięty

Zakres konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w latach 2012-2013; Psychiatra dziecięcy, Psychiatra, POZ, POZ pediatra, Chirurgia, Radiologia i diagnostyka obrazowa dla dzieci, Radiologia i diagnostyka obrazowa dla dorosłych, Fizjoterapia, Neurologia
Przyjmowanie zgłoszeń: 13-06-2013 00:00
Rozstrzygnięcie: 20-06-2013 00:00 - rozstrzygnięty

Zakres konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w latach 2013-2014 - Psychiatra dziecięcy, Laryngologia, POZ, POZ pediatra, Chirurgia, Radiologia i diagnostyka obrazowa dla dzieci, Radiologia i diagnostyka obrazowa dla dorosłych
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-04-2013 00:00
Rozstrzygnięcie: 30-04-2013 00:00 - rozstrzygnięty

Zakres konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w latach 2013-2014 - Badanie EEG
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-04-2013 00:00
Rozstrzygnięcie: 30-04-2013 00:00 - rozstrzygnięty

Zakres konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w latach 2012-2013: Psychiatra dziecięcy, Dermatologia, POZ, POZ pediatria, Ginekologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa dla dzieci, Radiologia i diagnostyka obrazowa dla dorosłych
Przyjmowanie zgłoszeń: 17-04-2013 00:00
Rozstrzygnięcie: 17-04-2013 00:00 - rozstrzygnięty

KONKURS - udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zarkesie realizacji programu promocji zdrowia \"Zdrowy Uczeń\"
Przyjmowanie zgłoszeń: 06-03-2013 00:00
Rozstrzygnięcie: 07-03-2013 00:00 - rozstrzygnięty

Zakres konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w latach 2012-2013: Psychiatra dziecięcy, Dermatologia, POZ, POZ pediatria
Przyjmowanie zgłoszeń: 14-03-2013 00:00
Rozstrzygnięcie: 15-03-2013 00:00 - rozstrzygnięty

Zakres konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w 2013 roku: Proteinogram, LIT, Witamina D
Przyjmowanie zgłoszeń: 15-02-2013 00:00
Rozstrzygnięcie: 15-02-2013 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs: Zakres konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w latach 2012-2013 - Psychiatra dziecięcy, Rehabilitacja, POZ, POZ pediatria
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-01-2013 00:00
Rozstrzygnięcie: 30-01-2013 00:00 - rozstrzygnięty

Zakres konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w latach 2012-2013
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-11-2012 11:00
Rozstrzygnięcie: 30-11-2012 21:00 - rozstrzygnięty

Zakres konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w latach 2012-2013
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-10-2012 10:00
Rozstrzygnięcie: 31-10-2012 15:00 - rozstrzygnięty

Zakres konkursu na udzielenie w 2012 roku świadczeń zdrowotnych w placówkach oświatowo-wychowawczych m. st. Warszawy
Przyjmowanie zgłoszeń: 05-10-2012 12:00
Rozstrzygnięcie: 12-10-2012 15:00 - rozstrzygnięty

Zakres konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w latach 2012-2013
Przyjmowanie zgłoszeń: 15-10-2012 10:00
Rozstrzygnięcie: 18-10-2012 10:00 - rozstrzygnięty

Realizacja programu zdrowotnego „Ocena ryzyka występowania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia”
Przyjmowanie zgłoszeń: 13-09-2012 14:00
Rozstrzygnięcie: 28-09-2012 15:00 - rozstrzygnięty

Zarządzenie 35/2012
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-06-2012 11:00
Rozstrzygnięcie: 02-07-2012 14:00 - rozstrzygnięty

Załącznik do zarządzenia nr 31/2012
Przyjmowanie zgłoszeń: 18-05-2012 13:00
Rozstrzygnięcie: 15-06-2012 12:00 - rozstrzygnięty

23/2012
Przyjmowanie zgłoszeń: 17-04-2012 10:00
Rozstrzygnięcie: 17-04-2012 17:00 - unieważniony

23/2012
Przyjmowanie zgłoszeń: 16-04-2012 10:00
Rozstrzygnięcie: 16-04-2012 17:00 - rozstrzygnięty

Neurologii, POZ, Okulistyki, Kardiologii
Przyjmowanie zgłoszeń: 04-04-2012 13:00
Rozstrzygnięcie: 05-04-2012 15:00 - rozstrzygnięty

Realizacji programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”
Przyjmowanie zgłoszeń: 27-02-2012 14:00
Rozstrzygnięcie: 08-03-2012 14:00 - rozstrzygnięty

WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
Przyjmowanie zgłoszeń: 20-04-2011 10:00
Rozstrzygnięcie: 20-04-2011 11:00 - rozstrzygnięty

OGŁASZA KONKURS OFERT
Przyjmowanie zgłoszeń: 23-12-2010 14:00
Rozstrzygnięcie: 23-12-2010 14:00 - rozstrzygnięty

Inspektor
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-11-2010 12:00
Rozstrzygnięcie: 30-11-2010 12:00 - rozstrzygnięty

27-07-2010
Przyjmowanie zgłoszeń: 19-08-2010 09:00
Rozstrzygnięcie: 19-08-2010 15:00 - rozstrzygnięty

Sekretarka
Przyjmowanie zgłoszeń: 10-06-2010 08:00
Rozstrzygnięcie: 10-06-2010 15:30 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie konsultacji medycznych i zabiegów medycyny estetycznej
Przyjmowanie zgłoszeń: 27-12-2017 15:00
Rozstrzygnięcie: 29-12-2017 00:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania, pielęgniarstwa w Poradni dziecięcej, pielęgniarstwa w Gabinecie zabiegowym
Przyjmowanie zgłoszeń: 27-12-2017 11:00
Rozstrzygnięcie: 29-12-2017 00:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne w zakresie POZ dorosłych
Przyjmowanie zgłoszeń: 15-01-2018 13:00
Rozstrzygnięcie: 16-01-2018 00:00 - rozstrzygnięty

Ogłoszenia o konkursie na świadczenia zdrowotne w zakresie psychologii (leczenie uzależnień)
Przyjmowanie zgłoszeń: 22-01-2018 10:00
Rozstrzygnięcie: 24-01-2018 12:00 - rozstrzygnięty

Konkurs na świadczenia zdrowotne z zakresu pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania wraz z realizacją profilaktycznych programów zdrowotnych
Przyjmowanie zgłoszeń: 29-01-2018 11:00
Rozstrzygnięcie: 31-01-2018 00:00 - rozstrzygnięty

Przetargi usunięte


KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: POZ - Kadłubka 18, Wojciechowskiego 58, Sosnkowskiego 18, Skarżyńskiego 1 i Szczęśliwickiej 36
Przyjmowanie zgłoszeń: 02-12-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 02-12-2021 13:00 - Usunięty

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie: Wykonywania badań USG serca u dorosłych
Przyjmowanie zgłoszeń: 31-08-2021 10:00
Rozstrzygnięcie: 31-08-2021 12:00 - Usunięty

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
Przyjmowanie zgłoszeń: 13-05-2019 11:00
Rozstrzygnięcie: 16-05-2019 12:00 - Usunięty

Ogłoszenie o konkursie na pakiet onkologiczny
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-12-2014 00:00
Rozstrzygnięcie: 31-12-2014 00:00 - Usunięty

Konkurs - Świadczenia zdrowotne z zakresu pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania oraz realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych.
Przyjmowanie zgłoszeń: 02-09-2014 00:00
Rozstrzygnięcie: 02-09-2014 00:00 - Usunięty

Zakres konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w 2014r. Badania diagnostyczne: Kapilaroskopia
Przyjmowanie zgłoszeń: 30-01-2014 00:00
Rozstrzygnięcie: 31-01-2014 16:29 - Usunięty

WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 36
Przyjmowanie zgłoszeń: 25-03-2013 00:00
Rozstrzygnięcie: 25-03-2013 00:00 - Usunięty

WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Warszawie przy ul. Skarżyńskiego 1
Przyjmowanie zgłoszeń: 04-03-2013 00:00
Rozstrzygnięcie: 05-03-2013 00:00 - Usunięty

WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 36
Przyjmowanie zgłoszeń: 20-02-2013 00:00
Rozstrzygnięcie: 20-02-2013 00:00 - Usunięty

WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 36
Przyjmowanie zgłoszeń: 04-02-2013 00:00
Rozstrzygnięcie: 04-02-2013 00:00 - Usunięty

WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Warszawie przy ul. Skarżyńskiego 1
Przyjmowanie zgłoszeń: 15-02-2013 00:00
Rozstrzygnięcie: 18-02-2013 00:00 - Usunięty

Konkurs: Zakres konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w latach 2012-2013 - Neurologia, Rehabilitacja, Ginekologia, Kardologia, POZ, Badania mykologiczne
Przyjmowanie zgłoszeń: 21-12-2012 00:00
Rozstrzygnięcie: 21-12-2012 00:00 - Usunięty

WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Warszawie przy ul. Skarżyńskiego 1
Przyjmowanie zgłoszeń: 11-01-2013 00:00
Rozstrzygnięcie: 14-01-2013 00:00 - Usunięty

WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 36
Przyjmowanie zgłoszeń: 06-12-2012 00:00
Rozstrzygnięcie: 07-12-2012 00:00 - Usunięty

WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Warszawie przy ul. Skarżyńskiego 1
Przyjmowanie zgłoszeń: 03-12-2012 10:00
Rozstrzygnięcie: 03-12-2012 15:00 - Usunięty

Okulistyki – badania: GDX Vcc z opisem, GDX Vcc bez opisu, USG gałki ocznej i oczodołu, badanie HRT III, endokrynologii - badania diagnostyczne androstendionu, reumatologii – badania diagnostyczne, otolaryngologia, POZ
Przyjmowanie zgłoszeń: 07-03-2012 11:00
Rozstrzygnięcie: 08-03-2012 16:00 - Usunięty


Podpisał: Szymon Mazurek
Dokument z dnia: 15-11-2012
Dokument oglądany razy: 251502
Opublikował: Szymon Mazurek
Publikacja dnia: 15-11-2012