Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Przedmiot działalności

W ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia Zespół zapewnia na terenie dzielnic Ochoty, Ursusa oraz gminy Raszyn:
Podstawową Opiekę Zdrowotną w przychodniach przy ulicy:

 • Szczęśliwickiej 36 w Warszawie,
 • Skarżyńskiego 1 w Warszawie,
 • Sosnkowskiego 18 w Warszawie,
 • Sanockiej 6 w Warszawie,
 • Wojciechowskiego 58 w Warszawie,
 • Poniatowskiego 18a w Raszynie.
Specjalistyczną Opiekę Zdrowotną w przychodniach:
 • przy ul. Szczęśliwickiej 36 w Warszawie w zakresie: ginekologii i położnictwa, diabetologii, endokrynologii, kardiologii, okulistyki, otorynolaryngologii, protetyki stomatologicznej, reumatologii, rehabilitacji leczniczej: poradnia rehabilitacyjna, pracownia fizjoterapii, oddział dzienny rehabilitacyjny,  gruźlicy i chorób płuc. Przy ul. Szczęśliwickiej 36 działa również Oddział Dzienny Psychiatryczny;
 • przy ul. Skarżyńskiego 1 w Warszawie w zakresie: chirurgii ogólnej, dermatologii, neurologii, okulistyki, urologii, zdrowia psychicznego dla dorosłych, terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia;
 • przy ul. Kaliskiej 24 w Warszawie w zakresie: zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;
 • przy ul. Sosnkowskiego 18 w Warszawie w zakresie: ginekologii i położnictwa, chirurgii ogólnej, dermatologii, okulistyki, otorynolaryngologii, reumatologii, neurologii;
 • przy ul. Wojciechowskiego 58 w Warszawie w zakresie: zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;
 • przy ul. Sanockiej 6 w Warszawie w zakresie: wad postawy, okulistyki dla dzieci, otorynolaryngologii dla dzieci, neurologii dla dzieci;
 • przy ul. 1 Maja 13 w Warszawie w zakresie: rehabilitacji leczniczej: poradnia rehabilitacyjna, pracownia fizjoterapii, oddział dzienny rehabilitacyjny; 
 • przy ul. Poniatowskiego 18a w Raszynie w zakresie: ginekologii i położnictwa, stomatologii,  kardiologii, rehabilitacji leczniczej: poradnia rehabilitacyjna, pracownia fizjoterapii, oddział dzienny rehabilitacyjny; 
 • przy ul. Pl. Czerwca 1976 r. nr 1 w zakresie: oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży
 • przy ul. Kadłubka 18 w zakresie: terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.
 
 • Stomatologiczną opiekę zdrowotną w przychodniach:
 • przy ul. Szczęśliwickiej 36 w Warszawie,
 • przy ul. Wojciechowskiego 58 w Warszawie,
 • przy ul. Poniatowskiego 18a w Raszynie.
SZPZLO Warszawa-Ochota ponadto wykonuje badania diagnostyczne obejmujące między innymi:
 • kompleksowe badania laboratoryjne,
 • rentgenodiagnostykę,
 • USG,
 • próba wysiłkowa,
 • USG Doppler,
 • Holter.
SZPZLO Warszawa-Ochota realizuje profilaktykę i zdrowie publiczne w zakresie:
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem,
 • Medycyna Szkolna,
 • Oświata i promocja zdrowia.

Podpisał: Mazurek
Dokument z dnia: 23-08-2012
Dokument oglądany razy: 6969
Opublikował: Mazurek
Publikacja dnia: 14-07-2023