Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Staże

Mając na uwadze dobro Pacjentów oraz nieustające zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną, SZPZLO Warszawa-Ochota w 2015 roku przystąpił do współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy. Zespół prowadzi staże w następujących dziedzinach medycyny: medycyna rodzinna, pediatria, ginekologia, chirurgia ogólna, psychiatria, otorynolaryngologia, okulistyka. Dzięki temu Placówka stała jest jednostką edukującą młodych lekarzy specjalistów, zgodnie z najwyższymi standardami wykonywania świadczeń zdrowotnych.
W celu odbycia stażu w SZPZLO Warszawa-Ochota osoba ubiegająca się o miejsce szkoleniowe powinna dostarczyć:
  • podanie o umożliwienie stażu;
  • porozumienie o odbycie stażu;
  • skierowanie na staż od jednostki macierzystej;
  • karta rezydenta;
  • ważna polisa OC – kopia za potwierdzeniem z oryginałem;
  • aktualne badania lekarskie – kopia za potwierdzaniem z oryginałem;
  • zaświadczenie o szczepieniach WZWB-kopia za potwierdzeniem z oryginałem;
  • prawo wykonywania zawodu;
  • dyplom;
  • kopię umowy specjalizacyjnej.
Podanie o odbycie stażu proszę składać w kancelarii SZPZLO Warszawa-Ochota.


Kontakt

SZPZLO Warszawa-Ochota
ul. Szczęśliwicka 36
02-353 Warszawa
tel.: 22 659 72 71
       22 822 32 21 (25) wew. 120
fax: 22 823 12 19
poczta e-mail: sekretariat@szpzlo-ochota.pl


Podpisał: Mazurek
Dokument z dnia: 09-03-2018
Dokument oglądany razy: 9110
Opublikował: Mazurek
Publikacja dnia: 09-03-2018