Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Zamówienie Publiczne

Przetargi podlegające Ustawie


Informujemy, że postępowania o udzielenie zamówień publicznych od 2021 r.
prowadzone są z wykorzystaniem Platformy Zakupowej Open Nexus.

Platforma Zakupowa Open Nexus


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024
Termin: 31-12-2024 14:04

Przetargi nie podlegające Ustawie


Brak pozycji spełniających te kryteria.

Przetargi zakończone


Nadzór inwestorski - fotowoltaika
Termin: 12-07-2024 10:00 - rozstrzygnięty
Likwidacja barier architektonicznych poprzez przystosowanie łazienki dla pacjentów z niepełnosprawnością motoryczną w tym na wózkach inwalidzkich oraz dostosowanie pomieszczenia gospodarczego do wymagań epidemiologiczno-gospodarczych
Termin: 02-04-2024 15:00 - rozstrzygnięty
Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu okresowych rocznych kontroli stanu technicznego budynków
Termin: 26-02-2024 13:00 - nierozstrzygnięty
Zapytanie ofertowe, instalacja fotowoltaiczna na budynkach SZPZLO Warszawa-Ochota
Termin: 06-02-2024 12:00 - rozstrzygnięty
Usługi z zakresu współpracy międzyinstytucjonalnej w ramach zespołu koordynacji międzyinstytucjonalnej
Termin: 01-08-2023 10:00 - nierozstrzygnięty
Usługi z zakresu współpracy międzyinstytucjonalnej w ramach zespołu koordynacji międzyinstytucjonalnej
Termin: 23-11-2021 10:00 - nierozstrzygnięty
Świadczenie usług w zakresie obsługi szatni, prac porządkowych i dozoru obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia.
Termin: 22-04-2021 10:00 - nierozstrzygnięty
Świadczenie usług w zakresie prac porządkowych terenu zewnętrznego i wewnętrznego w SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną w ramach umowy zlecenia.
Termin: 28-01-2021 10:00 - nierozstrzygnięty
Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora w okresie 24 miesięcy.
Termin: 13-01-2021 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa i montaż mebli do Przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36 – z podziałem na dwie części
Termin: 10-12-2020 09:00 - nierozstrzygnięty
Dostawa odczynników immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora
Termin: 26-12-2020 09:00 - nierozstrzygnięty
Świadczenie usług w z zakresie dozoru obiektów, obsługi szatni i zewnętrznych prac porządkowych w SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną w ramach umowy zlecenia.
Termin: 23-11-2020 10:00 - nierozstrzygnięty
Zakup i dostarczenie artykułów papierowych typu: ręczniki, papier toaletowy oraz prześcieradła papierowe do placówek SZPZLO Warszawa – Ochota w okresie 12 miesięcy
Termin: 21-12-2020 09:00 - nierozstrzygnięty
Dostawa rękawic jednorazowych do placówek SZPZLO Warszawa – Ochota (z podziałem na części)
Termin: 30-11-2020 09:00 - nierozstrzygnięty
Świadczenie usług w z zakresie rejestracji medycznej w placówkach SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną w ramach umowy zlecenia.”
Termin: 18-11-2020 10:00 - nierozstrzygnięty
Realizacja działań w zakresie obsługi ciśnieniowych i elektryczno-parowych sterylizatorów medycznych oraz innych prac porządkowych w SZPZLO Warszawa Ochota przez osobę fizyczną - w ramach umowy zlecenia.
Termin: 18-11-2020 10:00 - nierozstrzygnięty
świadczenie usług w z zakresie utrzymania porządku i czystości obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia.
Termin: 17-11-2020 12:00 - nierozstrzygnięty
Uruchomienie aplikacji mobilnej dla pacjentów SZPZLO Warszawa-Ochota pn.:„Aplikacja mobilna dla pacjentów SZPZLO Warszawa-Ochota”
Termin: 27-11-2020 10:00 - nierozstrzygnięty
Zakup i dostarczanie środków ochrony indywidualnej na potrzeby mobilnych punktów po-brań materiału do badań w kierunku SARS-CoV-2 dla SZPZLO Warszawa-Ochota.
Termin: 30-11-2020 13:32 - nierozstrzygnięty
Świadczenie usług w zakresie prac administracyjno-biurowych w mobilnych punktach DRIVE THRU SZPZLO Warszawa-Ochota.
Termin: 09-10-2020 15:00 - nierozstrzygnięty
Dostawa rękawic jednorazowych do placówek SZPZLO Warszawa - Ochota
Termin: 16-10-2020 09:00 - nierozstrzygnięty
Dostawa tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek wraz z wykonywaniem przeglądów okresowych oraz odbiorem odpadów
Termin: 08-10-2020 10:00 - rozstrzygnięty
Świadczenie usług w z zakresie rejestracji medycznej w placówkach SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną w ramach umowy zlecenia.
Termin: 03-09-2020 10:00 - nierozstrzygnięty
Dostawa rękawic jednorazowych oraz sprzętu próżniowego dla SZPZLO Warszawa - Ochota
Termin: 03-09-2020 09:00 - nierozstrzygnięty
Dostawa środków dezynfekcyjnych oraz materiałów do sterylizacji
Termin: 28-08-2020 09:00 - nierozstrzygnięty
Modernizacja Przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36 w części obejmującej poradnię POZ dla dzieci, rejestrację ogólną oraz wejścia do przychodni
Termin: 09-09-2020 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa, montaż i uruchomienie nowego cyfrowego aparatu RTG wraz z pracami instalacyjnymi niezbędnymi do podłączenia aparatu
Termin: 30-09-2020 09:00 - nierozstrzygnięty
Zakup i dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do USG i EKG do placówek SZPZLO Warszawa – Ochota
Termin: 22-07-2020 09:00 - nierozstrzygnięty
Zakup i dostarczenie artykułów biurowych do placówek SZPZLO Warszawa-Ochota
Termin: 18-06-2020 10:00 - nierozstrzygnięty
Zakup i dostarczenie jednorazowych materiałów medycznych, środków ochrony indywidualnej oraz materiałów opatrunkowych do placówek SZPZLO Warszawa – Ochota
Termin: 22-07-2020 10:00 - nierozstrzygnięty
Zakup i dostarczenie szczepionek dla dzieci i dorosłych na potrzeby SZPZLO Warszawa-Ochota
Termin: 08-07-2020 10:00 - nierozstrzygnięty
Zakup i dostarczenie jednorazowych materiałów medycznych do placówek SZPZLO Warszawa – Ochota
Termin: 20-05-2020 09:00 - unieważniony
Zakup i dostarczenie jednorazowych materiałów medycznych do placówek SZPZLO Warszawa – Ochota.
Termin: 07-05-2020 09:00 - unieważniony
Realizacja działań w zakresie nadzoru inwestorskiego SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną - umowa zlecenie
Termin: 21-04-2020 12:00 - rozstrzygnięty
Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia.
Termin: 20-03-2020 10:00 - rozstrzygnięty
Modernizacja Przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36 w części obejmującej poradnię POZ dla dzieci, rejestrację ogólną oraz wejścia do przychodni
Termin: 25-03-2020 10:00 - rozstrzygnięty
Zakup i dostarczenie artykułów służących do utrzymania czystości oraz artykułów chemii gospodarczej do placówek SZPZLO Warszawa – Ochota
Termin: 06-03-2020 10:30 - nierozstrzygnięty
Dostawa odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora
Termin: 02-03-2020 13:53 - nierozstrzygnięty
Informacja o planowanym zamówieniu o wartości powyżej 30 000 euro - roboty budowlane.
Termin: 31-03-2020 11:31 - nierozstrzygnięty
Dostawa odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora
Termin: 10-02-2020 12:00 - nierozstrzygnięty
Realizacja działań w zakresie kompleksowego rozliczania wynagrodzeń i innych czynności w SZPZLO Warszawa-Ochota
Termin: 21-12-2019 12:00 - rozstrzygnięty
Świadczenie usług w z zakresie obsługi szatni, prac porządkowych i dozoru obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia.
Termin: 31-12-2019 13:24 - nierozstrzygnięty
Realizacja działań w zakresie obsługi ciśnieniowych i elektryczno-parowych sterylizatorów medycznych oraz innych prac porządkowych w SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną - w ramach umowy zlecenia.
Termin: 31-12-2019 13:20 - nierozstrzygnięty
Świadczenie usług w z zakresie rejestracji medycznej w placówkach SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną w ramach umowy zlecenia.
Termin: 03-12-2019 14:47 - nierozstrzygnięty
świadczenie usług w z zakresie utrzymania porządku i czystości obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia.
Termin: 29-11-2019 13:00 - nierozstrzygnięty
Dostawa szczepionek HPV
Termin: 18-12-2019 12:27 - nierozstrzygnięty
Zakup i dostarczenie artykułów papierowych do placówek SZPZLO Warszawa - Ochota
Termin: 16-12-2019 10:10 - nierozstrzygnięty
Dostawa odczynników immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora
Termin: 09-12-2019 11:00 - rozstrzygnięty
Świadczenie usług w zakresie obrony cywilnej
Termin: 30-10-2019 11:00 - rozstrzygnięty
Świadczenie usług w zakresie ochronny przeciwpożarowej
Termin: 22-10-2019 12:00 - rozstrzygnięty
Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia.
Termin: 12-09-2019 10:00 - nierozstrzygnięty
Dostawa rękawic jednorazowych oraz sprzętu próżniowego dla SZPZLO Warszawa - Ochota
Termin: 13-10-2019 10:00 - nierozstrzygnięty
Dostawa tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek wraz z wykonywaniem przeglądów okresowych oraz odbiorem odpadów
Termin: 13-10-2019 10:00 - nierozstrzygnięty
Dostawa środków dezynfekcyjnych oraz materiałów do sterylizacji dla SZPZLO Warszawa - Ochota
Termin: 30-08-2019 09:02 - nierozstrzygnięty
Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości
Termin: 10-07-2019 10:00 - nierozstrzygnięty
Realizację działań w zakresie kompleksowej obsługi informatycznej programów komputerowych: „kadry-płace” firmy SIMPLE i „płatnik” ZUS, przez osobę fizyczna w ramach umowy zlecenia.
Termin: 19-06-2019 12:00 - nierozstrzygnięty
Realizację działań w zakresie kompleksowej obsługi korekt dokumentacji pracowniczej, przez osobę fizyczna w ramach umowy zlecenia.
Termin: 20-05-2019 12:00 - nierozstrzygnięty
Dostawa szczepionek dla dzieci i dorosłych do SZPZLO Warszawa - Ochota
Termin: 27-05-2019 11:00 - rozstrzygnięty
Realizacja działań w zakresie obsługi ciśnieniowych i elektryczno-parowych sterylizatorów medycznych oraz innych prac porządkowych
Termin: 20-03-2019 10:00 - nierozstrzygnięty
Realizacja działań w zakresie obsługi ciśnieniowych i elektryczno-parowych sterylizatorów medycznych oraz innych prac porządkowych w SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną - w ramach umowy zlecenia
Termin: 27-12-2018 10:01 - rozstrzygnięty
Realizacja działań w zakresie kompleksowej obsługi korekt dokumentacji pracowniczej za lata 1970-1990
Termin: 12-12-2018 10:00 - rozstrzygnięty
Świadczenie usług w zakresie rejestracji medycznej w placówkach SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizycznąw ramach umowy zlecenia
Termin: 12-12-2018 10:00 - rozstrzygnięty
Realizacja działań w zakresie kompleksowej obsługi informatycznej programów komputerowych: "kadry-płace" firmy SIMPLE i "płatnik" ZUS, przez osobę fizyczna w ramach umowy zlecenia
Termin: 19-12-2018 07:00 - rozstrzygnięty
Dostawa odczynników immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora
Termin: 11-01-2019 11:00 - rozstrzygnięty
Świadczenie usług w zakresie obrony cywilnej w SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną w ramach umowy zlecenia.
Termin: 28-12-2018 09:30 - nierozstrzygnięty
Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia.
Termin: 29-11-2018 07:41 - rozstrzygnięty
Świadczenie usług w zakresie obsługi szatni, prac porządkowych i dozoru obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia.
Termin: 29-11-2018 07:50 - rozstrzygnięty
Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora
Termin: 16-12-2018 11:00 - nierozstrzygnięty
Dostawa szczepionek HPV dla dziewcząt w ilości 360 sztuk
Termin: 19-11-2018 13:51 - nierozstrzygnięty
Świadczenie usług w z zakresie utrzymania porządku i czystości obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną w ramach umowy zlecenia
Termin: 05-10-2018 10:00 - nierozstrzygnięty
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Termin: 11-09-2018 14:59 - nierozstrzygnięty
Ogłoszenia o zamówieniu na Rozbudowę i modernizację Przychodni SZPZLO Warszawa-Ochota przy ul. Skarżyńskiego 1 z przeznaczeniem na dostosowanie do przepisów p.poż. oraz adaptację pomieszczeń
Termin: 21-08-2018 07:58 - unieważniony
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa-Ochota przy ul. Skarżyńskiego 1 z przeznaczeniem na dostosowanie do przepisów p.poż. oraz adaptację pomieszczeń dla potrzeb nowej Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia
Termin: 20-07-2018 10:00 - unieważniony
Zakup i wdrożenie oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu pt "Podniesienie jakości świadczeń medycznych poprzez wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych w SZPZLO Warszawa-Ochota
Termin: 30-11-2018 09:30 - nierozstrzygnięty
Ogłoszenia o zamówieniu na Rozbudowę i modernizację Przychodni SZPZLO Warszawa-Ochota przy ul. Skarżyńskiego 1 z przeznaczeniem na dostosowanie do przepisów p.poż. oraz adaptację pomieszczeń
Termin: 04-07-2018 10:00 - unieważniony
Utworzenie Serwerowni zapasowej oraz pomieszczeń GPD wraz z pracami towarzyszącym w budynkach Przychodni Rejonowo – Specjalistycznych przy ul. Skarżyńskiego 1 oraz ul. Sosnkowskiego 18 – Etap II
Termin: 18-06-2018 13:22 - rozstrzygnięty
Utworzenia Serwerowni zapasowej oraz pomieszczeń GPD wraz z pracami towarzyszącym w budynkach Przychodni Rejonowo – Specjalistycznych przy ul. Skarżyńskiego 1 oraz ul. Sosnkowskiego 18
Termin: 18-05-2018 13:36 - unieważniony
Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną w ramach umowy zlecenia
Termin: 23-04-2018 10:00 - rozstrzygnięty
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu nieograniczonym na dostawy szczepionek dla dzieci i dorosłych
Termin: 25-04-2018 11:00 - rozstrzygnięty
Realizacja działań w zakresie komplementacji oraz porządkowania i opisywania akt pracowniczych za lata 2015-2017, przed ich archiwizacją, przez osobę fizyczna w ramach umowy zlecenia.
Termin: 10-04-2018 10:00 - rozstrzygnięty
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup 70 szt zestawów komputerowych
Termin: 06-05-2018 15:00 - rozstrzygnięty
Nadzór Inwestorski w branży budowlanej nad realizacją zadania Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa-Ochota ul.Skarżyńskiego
Termin: 27-03-2018 10:00 - nierozstrzygnięty
Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia Serwerowni w budynku Przychodni Rejonowo Specjalistycznej - Etap I
Termin: 28-02-2018 00:00 - rozstrzygnięty
Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia Serwerowni w budynku Przychodni Rejonowo Specjalistycznej - Etap I
Termin: 08-01-2018 10:00 - unieważniony
Realizacja działań w zakresie kompleksowej obsługi informatycznej programów komputerowych: "kadry-płace" firmy SIMPLE i "Płatnik" ZUS, przez osobę fizyczna w ramach umowy zlecenia.
Termin: 27-12-2017 12:00 - rozstrzygnięty
Świadczenie usług w zakresie rejestracji medycznej w placówkach SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną w ramach umowy zlecenia.
Termin: 29-12-2017 11:00 - rozstrzygnięty
Świadczenie usług w zakresie obrony cywilnej w SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną w ramach umowy zlecenia.
Termin: 14-12-2017 10:00 - rozstrzygnięty
Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zleceniaimmunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora
Termin: 12-12-2017 10:00 - rozstrzygnięty
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy odczynników immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora
Termin: 22-12-2017 11:00 - rozstrzygnięty
Zakup, dostawa i instalacja sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem systemowym, bazą danych oraz Systemem Rejestracji Czasu Pracy niezbędnymi do realizacji projektu.
Termin: 30-11-2017 15:00 - nierozstrzygnięty
Zaproszenie do składania ofert na świadczenia usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów SZPZLO Warszawa - Ochota przez osobę fizyczną w ramach umowy zlecenia
Termin: 17-10-2017 10:00 - rozstrzygnięty
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Zakup, dostawę i instalację sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem systemowym, bazą danych oraz Systemem Rejestracji Czasu Pracy
Termin: 06-10-2017 10:00 - unieważniony
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatu ultrasonograficznego do Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej (diagnostyki obrazowej)
Termin: 25-08-2017 00:00 - rozstrzygnięty
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy szczepionek
Termin: 12-05-2017 00:00 - rozstrzygnięty
Ogłoszenie o zbyciu samochodów
Termin: 15-02-2017 00:00 - nierozstrzygnięty
Zaproszenie do składania ofert na realizację usług w zakresie kompleksowej obsługi centrali telefonicznej – Przychodnia ul. Sosnkowskiego 18, przez osobę fizyczna w ramach umowy zlecenia
Termin: 30-01-2017 12:00 - nierozstrzygnięty
Zaproszenie do składania ofert na realizację działań w zakresie kompleksowej obsługi informatycznej programów komputerowych: kadry-płace SIMPLE i płatnik ZUS, przez osobę fizyczna w ramach umowy zlecenia
Termin: 03-01-2017 12:00 - nierozstrzygnięty
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług w z zakresie utrzymania porządku i czystości obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia
Termin: 13-12-2016 12:00 - rozstrzygnięty
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług w z zakresie obrony cywilnej w obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia
Termin: 13-12-2016 10:00 - rozstrzygnięty
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług w z zakresie obsługi szatni, prac porządkowych i dozoru obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia
Termin: 12-12-2016 13:00 - rozstrzygnięty
Zaproszenie do składania ofert na realizację działań w zakresie szkoleń okresowych BHP w SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną w ramach umowy zlecenia
Termin: 02-11-2016 12:00 - unieważniony
Zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług w zakresie ochronny przeciwpożarowej obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota – przez osobę fizyczną
Termin: 21-10-2016 10:00 - nierozstrzygnięty
Ogłoszenie o zbyciu samochodów
Termin: 18-10-2016 10:00 - nierozstrzygnięty
Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń myjąco piorących obejmujących: zestaw urządzeń parowych, piorących i wspomagających oraz zestaw stacjonarnych namiotów stanowiskowych. ZP-2511-03-GK/2016
Termin: 20-07-2016 12:00 - rozstrzygnięty
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Rozbudowę i modernizację Przychodni SZPZLO Warszawa-Ochota
Termin: 10-06-2016 10:00 - rozstrzygnięty
Ogłoszenia o zamówieniu na dostawę szczepionek komercyjnych dla dzieci i dorosłych oraz dołączonych załączników
Termin: 05-05-2016 11:00 - rozstrzygnięty
Świadczenie usług w z zakresie obrony cywilnej w SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną w ramach umowy zlecenia.
Termin: 29-12-2015 12:00 - rozstrzygnięty
Świadczenie usług w zakresie dozoru obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia.
Termin: 12-01-2016 13:00 - nierozstrzygnięty
Świadczenie usług w z zakresie rejestracji medycznej w placówkach SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną w ramach umowy zlecenia.
Termin: 28-12-2015 11:00 - nierozstrzygnięty
Świadczenie usług w z zakresie utrzymania porządku i czystości w placówkach SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia.
Termin: 28-12-2015 11:00 - nierozstrzygnięty
Świadczenie usług w z zakresie dozoru obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia.
Termin: 18-12-2015 12:00 - rozstrzygnięty
Dostawa odczynników immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora
Termin: 01-10-2015 13:59 - rozstrzygnięty
Oferta – wykonywanie usług w z zakresie utrzymania porządku i czystości w placówkach SZPZLO Warszawa-Ochota
Termin: 25-09-2015 12:00 - rozstrzygnięty
Oferta – wykonywanie usług z zakresu dozoru SZPZLO Warszawa-Ochota
Termin: 25-09-2015 12:00 - rozstrzygnięty
Dostawa wielofunkcyjnego zestawu endoskopowego do badań przewodu pokarmowego
Termin: 07-08-2015 12:00 - rozstrzygnięty
Zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług w zakresie ochronny przeciwpożarowej obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota
Termin: 21-07-2015 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawy szczepionek dla dzieci i dorosłych
Termin: 10-04-2015 09:00 - rozstrzygnięty
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa-Ochota - dla potrzeb poradni specjalistycznych, zlokalizowanych w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Szczęśliwickiej 36
Termin: 07-08-2014 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego, spr. nr ZP/251/I-17/2013
Termin: 16-12-2013 10:00 - rozstrzygnięty
Remont pomieszczeń Przychodni Rejonowo Specjalistycznej przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 18, na potrzeby PZLŚ - znak sprawy ZP/251/I-16/2013
Termin: 19-11-2013 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa odczynników immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora, spr. nr ZP/251/I-15/2013
Termin: 21-11-2013 10:00 - rozstrzygnięty
Remont pomieszczeń Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 18, na potrzeby Psychiatrycznego Zespołu Leczenia Środowiskowego - znak sprawy ZP/251/I-12/2013.
Termin: 28-10-2013 07:00 - unieważniony
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do EKG, USG,sterylizacji, glukometrów
Termin: 25-10-2013 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa odczynników do badania osadu moczu wraz z dzierżawą analizatora, spr. nr ZP/251/I-11/2013. Numer ogłoszenia: 349352 - 2013
Termin: 24-09-2013 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa chemicznych środków czystościowych oraz narzędzi do utrzymania czystości; Spr. nr ZP/251/I-10/2013
Termin: 07-09-2013 10:30 - rozstrzygnięty
Dostawa środków dezynfekcyjnych;spr. nr ZP/251/I-09/2013 Numer ogłoszenia: 291270 - 2013
Termin: 05-09-2013 10:30 - rozstrzygnięty
Dostawa sprzętu okulistycznego z podziałem na 5 zdań - spr. nr ZP/251/I-07/2013 Numer ogłoszenia: 204036 - 2013
Termin: 28-06-2013 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa rękawic jednorazowych, spr. nr ZP/251/I-08/2013 Numer ogłoszenia: 201878 - 2013
Termin: 28-06-2013 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa sprzętu do pobierania krwi w systemie zamkniętym, techniką próżniową - spr. nr ZP/251/I-05/2013
Termin: 13-05-2013 00:00 - rozstrzygnięty
Dostawa artykułów papierowych do utrzymania czystości, spr. nr ZP/251/I-04/2013
Termin: 20-05-2013 10:00 - rozstrzygnięty
Przetarg nieograniczony na dostawę szczepionek
Termin: 29-03-2013 10:00 - rozstrzygnięty
Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora
Termin: 08-02-2013 10:00 - rozstrzygnięty
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej SZPZLO Warszawa-Ochota, spr. nr ZP/251/I-02/2013
Termin: 05-02-2013 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego
Termin: 21-09-2012 10:00 - rozstrzygnięty
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa-Ochota dotycząca przebudowy I piętra Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej ul. Szczęśliwicka 36
Termin: 28-09-2012 10:00 - rozstrzygnięty
Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przychodni przy ul. Skarżyńskiego 1 w Warszawie
Termin: 26-08-2012 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do EKG i USG;sterylizacji;glukometrów
Termin: 22-08-2012 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego
Termin: 07-08-2012 10:00 - rozstrzygnięty
Warszawa: dostawa środków dezynfekcyjnych
Termin: 02-08-2012 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa druków medycznych i administracyjnych oraz recept medycznych
Termin: 12-07-2012 10:30 - rozstrzygnięty
dostawa chemicznych środków czystościowych oraz sprzętu i narzędzi do utrzymania czystości
Termin: 31-05-2012 10:00 - rozstrzygnięty
Świadczenie usług prawnych,
Termin: 16-05-2012 15:00 - rozstrzygnięty
Dostawa szczepionek dla dzieci i dorosłych
Termin: 22-04-2012 10:00 - rozstrzygnięty
dostawa laboratoryjnych odczynników immunodiagnostycznych, odpowiednich do analizatora typu cobas e411
Termin: 10-04-2012 10:00 - rozstrzygnięty
Przygotowanie do druku i druk 8 kolejnych numerów kwartalnika Ochota na zdrowie
Termin: 15-03-2012 10:00 - rozstrzygnięty
dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów, z podziałem na pakiety
Termin: 02-03-2012 12:00 - rozstrzygnięty
Warszawa: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej SZPZLO Warszawa-Ochota
Termin: 19-02-2012 10:00 - rozstrzygnięty
Usługi medyczne polegające na wykonywaniu badań diagnostycznych
Termin: 19-01-2012 10:00 - rozstrzygnięty
Przebudowa i remont pomieszczeń III piętra oraz części pomieszczeń I piętra w Przychodni prz ul. Skarżyńskiego 1, w Warszawie
Termin: 07-01-2012 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa bonów towarowych
Termin: 11-01-2012 10:00 - rozstrzygnięty
Usługi medyczne, polegające na wykonywaniu badań diagnostycznych i badań laboratoryjnych
Termin: 31-12-2011 12:00 - rozstrzygnięty
Dostawa tonerów i tuszów do drukarek i kserokopiarek - spr. nr ZP-I/11/11
Termin: 07-12-2011 09:00 - rozstrzygnięty
Remont przychodni przy ul. Skarżyńskiego 1 w Warszawie
Termin: 22-10-2011 09:15 - rozstrzygnięty
Dostawa szczepionek dla dzieci
Termin: 20-07-2011 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa środków dezynfekcyjnych
Termin: 09-07-2011 10:00 - rozstrzygnięty
Usługi medyczne
Termin: 24-03-2011 10:00 - rozstrzygnięty
PL-Warszawa: Szczepionki
Termin: 14-05-2011 10:00 - rozstrzygnięty
Obsługa prawna
Termin: 10-04-2011 10:00 - rozstrzygnięty
Przetarg na dostawę środków czystościowych
Termin: 26-03-2011 12:00 - rozstrzygnięty
dostawa sprzętu próżniowego do pobierania krwi w systemie zamkniętym dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
Termin: 16-03-2011 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa odczynników z podziałem na dwa pakiety
Termin: 10-03-2011 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa druków recept, spr. nr ZP-I/18/10
Termin: 04-02-2011 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa druków medycznych i administracyjnych
Termin: 24-12-2010 10:00 - rozstrzygnięty
Odśnieżanie dachów w sezonie zimowym2010/2011
Termin: 15-12-2010 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa i montaż stolarki drzwiowej i krat
Termin: 30-11-2010 10:00 - rozstrzygnięty
Remont pomieszczeń przychodni przy ul. Jankowskiej 2 w Warszawie
Termin: 31-08-2010 12:00 - rozstrzygnięty
Dostawa szczepionki przeciw WZW, typu A dla dzieci
Termin: 30-09-2010 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa artykułów biurowych spr. nr ZP-I/12/10
Termin: 20-08-2010 10:00 - rozstrzygnięty
Przygotowanie do druku i druk 6 kolejnych numerów kwartalnika OCHOTA NA ZDROWIE
Termin: 31-08-2010 12:00 - rozstrzygnięty
dostawa materiałów do sterylizacji narzędzi medycznych oraz materiałów eksploatacyjnych do ekg i usg
Termin: 30-07-2010 10:00 - rozstrzygnięty
dostawa błon medycznych oraz odczynników do wywoływarki automatycznej
Termin: 26-05-2010 10:00 - rozstrzygnięty
dostawa środków dezynfekcyjnych
Termin: 22-05-2010 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa szczepionek dla dzieci i dorosłych
Termin: 30-04-2010 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa odczynników łącznie z dzierżawą odpowiednich analizatorów
Termin: 30-04-2010 10:00 - rozstrzygnięty
badania diagnostyczne
Termin: 18-03-2010 10:00 - rozstrzygnięty

Przetargi usunięte


Dostawa druków recept, spr. nr ZP-I/18/10
Termin: 05-01-2011 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa i montaż stolarki drzwiowej i krat
Termin: 27-10-2010 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa aparatów i sprzętu rehabilitacyjnego
Termin: 31-03-2010 13:00 - rozstrzygnięty
Dostawa artykułów papierowych, chemicznych środków czystościowych oraz sprzętu i narzędzi do utrzymania czystości
Termin: 20-02-2010 12:00 - rozstrzygnięty
Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych
Termin: 20-02-2010 12:00 - rozstrzygnięty
Przetarg nieograniczony na dostawę druków medycznych i recept
Termin: 28-02-2010 13:00 - rozstrzygnięty
Dostawa szczepionek dla dzieci i dorosłych
Termin: 31-01-2010 12:00 - rozstrzygnięty
Warszawa: dostawa urządzeń medycznych, spr. nr ZP-I/10/09
Termin: 16-11-2009 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa stacjonarnego zestawu rtg do zdjęć, Spr nr ZP-I/11/09
Termin: 12-11-2009 10:00 - rozstrzygnięty
Przetarg nieograniczony na dostawę sczepionki WZW typu A
Termin: 23-09-2009 10:00 - rozstrzygnięty

Podpisał: Mazurek
Dokument z dnia: 23-08-2012
Dokument oglądany razy: 147541
Opublikował: Mazurek
Publikacja dnia: 23-08-2012