Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Zamówienie Publiczne

Przetargi podlegające Ustawie


Informujemy, że postępowania o udzielenie zamówień publicznych od 2021 r.
prowadzone są z wykorzystaniem Platformy Zakupowej Open Nexus.

Platforma Zakupowa Open Nexus


Brak pozycji spełniających te kryteria.

Przetargi nie podlegające Ustawie


Brak pozycji spełniających te kryteria.

Przetargi zakończone


Likwidacja barier architektonicznych poprzez przystosowanie łazienki dla pacjentów z niepełnosprawnością motoryczną w tym na wózkach inwalidzkich oraz dostosowanie pomieszczenia gospodarczego do wymagań epidemiologiczno-gospodarczych
Termin: 02-04-2024 15:00 - nierozstrzygnięty
Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu okresowych rocznych kontroli stanu technicznego budynków
Termin: 26-02-2024 13:00 - nierozstrzygnięty
Zapytanie ofertowe, instalacja fotowoltaiczna na budynkach SZPZLO Warszawa-Ochota
Termin: 06-02-2024 12:00 - rozstrzygnięty
Usługi z zakresu współpracy międzyinstytucjonalnej w ramach zespołu koordynacji międzyinstytucjonalnej
Termin: 01-08-2023 10:00 - nierozstrzygnięty
Usługi z zakresu współpracy międzyinstytucjonalnej w ramach zespołu koordynacji międzyinstytucjonalnej
Termin: 23-11-2021 10:00 - nierozstrzygnięty
Świadczenie usług w zakresie obsługi szatni, prac porządkowych i dozoru obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia.
Termin: 22-04-2021 10:00 - nierozstrzygnięty
Świadczenie usług w zakresie prac porządkowych terenu zewnętrznego i wewnętrznego w SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną w ramach umowy zlecenia.
Termin: 28-01-2021 10:00 - nierozstrzygnięty
Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora w okresie 24 miesięcy.
Termin: 13-01-2021 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa i montaż mebli do Przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36 – z podziałem na dwie części
Termin: 10-12-2020 09:00 - nierozstrzygnięty
Dostawa odczynników immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora
Termin: 26-12-2020 09:00 - nierozstrzygnięty
Świadczenie usług w z zakresie dozoru obiektów, obsługi szatni i zewnętrznych prac porządkowych w SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną w ramach umowy zlecenia.
Termin: 23-11-2020 10:00 - nierozstrzygnięty
Zakup i dostarczenie artykułów papierowych typu: ręczniki, papier toaletowy oraz prześcieradła papierowe do placówek SZPZLO Warszawa – Ochota w okresie 12 miesięcy
Termin: 21-12-2020 09:00 - nierozstrzygnięty
Dostawa rękawic jednorazowych do placówek SZPZLO Warszawa – Ochota (z podziałem na części)
Termin: 30-11-2020 09:00 - nierozstrzygnięty
Świadczenie usług w z zakresie rejestracji medycznej w placówkach SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną w ramach umowy zlecenia.”
Termin: 18-11-2020 10:00 - nierozstrzygnięty
Realizacja działań w zakresie obsługi ciśnieniowych i elektryczno-parowych sterylizatorów medycznych oraz innych prac porządkowych w SZPZLO Warszawa Ochota przez osobę fizyczną - w ramach umowy zlecenia.
Termin: 18-11-2020 10:00 - nierozstrzygnięty
świadczenie usług w z zakresie utrzymania porządku i czystości obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia.
Termin: 17-11-2020 12:00 - nierozstrzygnięty
Uruchomienie aplikacji mobilnej dla pacjentów SZPZLO Warszawa-Ochota pn.:„Aplikacja mobilna dla pacjentów SZPZLO Warszawa-Ochota”
Termin: 27-11-2020 10:00 - nierozstrzygnięty
Zakup i dostarczanie środków ochrony indywidualnej na potrzeby mobilnych punktów po-brań materiału do badań w kierunku SARS-CoV-2 dla SZPZLO Warszawa-Ochota.
Termin: 30-11-2020 13:32 - nierozstrzygnięty
Świadczenie usług w zakresie prac administracyjno-biurowych w mobilnych punktach DRIVE THRU SZPZLO Warszawa-Ochota.
Termin: 09-10-2020 15:00 - nierozstrzygnięty
Dostawa rękawic jednorazowych do placówek SZPZLO Warszawa - Ochota
Termin: 16-10-2020 09:00 - nierozstrzygnięty
Dostawa tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek wraz z wykonywaniem przeglądów okresowych oraz odbiorem odpadów
Termin: 08-10-2020 10:00 - rozstrzygnięty
Świadczenie usług w z zakresie rejestracji medycznej w placówkach SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną w ramach umowy zlecenia.
Termin: 03-09-2020 10:00 - nierozstrzygnięty
Dostawa rękawic jednorazowych oraz sprzętu próżniowego dla SZPZLO Warszawa - Ochota
Termin: 03-09-2020 09:00 - nierozstrzygnięty
Dostawa środków dezynfekcyjnych oraz materiałów do sterylizacji
Termin: 28-08-2020 09:00 - nierozstrzygnięty
Modernizacja Przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36 w części obejmującej poradnię POZ dla dzieci, rejestrację ogólną oraz wejścia do przychodni
Termin: 09-09-2020 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa, montaż i uruchomienie nowego cyfrowego aparatu RTG wraz z pracami instalacyjnymi niezbędnymi do podłączenia aparatu
Termin: 30-09-2020 09:00 - nierozstrzygnięty
Zakup i dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do USG i EKG do placówek SZPZLO Warszawa – Ochota
Termin: 22-07-2020 09:00 - nierozstrzygnięty
Zakup i dostarczenie artykułów biurowych do placówek SZPZLO Warszawa-Ochota
Termin: 18-06-2020 10:00 - nierozstrzygnięty
Zakup i dostarczenie jednorazowych materiałów medycznych, środków ochrony indywidualnej oraz materiałów opatrunkowych do placówek SZPZLO Warszawa – Ochota
Termin: 22-07-2020 10:00 - nierozstrzygnięty
Zakup i dostarczenie szczepionek dla dzieci i dorosłych na potrzeby SZPZLO Warszawa-Ochota
Termin: 08-07-2020 10:00 - nierozstrzygnięty
Zakup i dostarczenie jednorazowych materiałów medycznych do placówek SZPZLO Warszawa – Ochota
Termin: 20-05-2020 09:00 - unieważniony
Zakup i dostarczenie jednorazowych materiałów medycznych do placówek SZPZLO Warszawa – Ochota.
Termin: 07-05-2020 09:00 - unieważniony
Realizacja działań w zakresie nadzoru inwestorskiego SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną - umowa zlecenie
Termin: 21-04-2020 12:00 - rozstrzygnięty
Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia.
Termin: 20-03-2020 10:00 - rozstrzygnięty
Modernizacja Przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36 w części obejmującej poradnię POZ dla dzieci, rejestrację ogólną oraz wejścia do przychodni
Termin: 25-03-2020 10:00 - rozstrzygnięty
Zakup i dostarczenie artykułów służących do utrzymania czystości oraz artykułów chemii gospodarczej do placówek SZPZLO Warszawa – Ochota
Termin: 06-03-2020 10:30 - nierozstrzygnięty
Dostawa odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora
Termin: 02-03-2020 13:53 - nierozstrzygnięty
Informacja o planowanym zamówieniu o wartości powyżej 30 000 euro - roboty budowlane.
Termin: 31-03-2020 11:31 - nierozstrzygnięty
Dostawa odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora
Termin: 10-02-2020 12:00 - nierozstrzygnięty
Realizacja działań w zakresie kompleksowego rozliczania wynagrodzeń i innych czynności w SZPZLO Warszawa-Ochota
Termin: 21-12-2019 12:00 - rozstrzygnięty
Świadczenie usług w z zakresie obsługi szatni, prac porządkowych i dozoru obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia.
Termin: 31-12-2019 13:24 - nierozstrzygnięty
Realizacja działań w zakresie obsługi ciśnieniowych i elektryczno-parowych sterylizatorów medycznych oraz innych prac porządkowych w SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną - w ramach umowy zlecenia.
Termin: 31-12-2019 13:20 - nierozstrzygnięty
Świadczenie usług w z zakresie rejestracji medycznej w placówkach SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną w ramach umowy zlecenia.
Termin: 03-12-2019 14:47 - nierozstrzygnięty
świadczenie usług w z zakresie utrzymania porządku i czystości obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia.
Termin: 29-11-2019 13:00 - nierozstrzygnięty
Dostawa szczepionek HPV
Termin: 18-12-2019 12:27 - nierozstrzygnięty
Zakup i dostarczenie artykułów papierowych do placówek SZPZLO Warszawa - Ochota
Termin: 16-12-2019 10:10 - nierozstrzygnięty
Dostawa odczynników immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora
Termin: 09-12-2019 11:00 - rozstrzygnięty
Świadczenie usług w zakresie obrony cywilnej
Termin: 30-10-2019 11:00 - rozstrzygnięty
Świadczenie usług w zakresie ochronny przeciwpożarowej
Termin: 22-10-2019 12:00 - rozstrzygnięty
Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia.
Termin: 12-09-2019 10:00 - nierozstrzygnięty
Dostawa rękawic jednorazowych oraz sprzętu próżniowego dla SZPZLO Warszawa - Ochota
Termin: 13-10-2019 10:00 - nierozstrzygnięty
Dostawa tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek wraz z wykonywaniem przeglądów okresowych oraz odbiorem odpadów
Termin: 13-10-2019 10:00 - nierozstrzygnięty
Dostawa środków dezynfekcyjnych oraz materiałów do sterylizacji dla SZPZLO Warszawa - Ochota
Termin: 30-08-2019 09:02 - nierozstrzygnięty
Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości
Termin: 10-07-2019 10:00 - nierozstrzygnięty
Realizację działań w zakresie kompleksowej obsługi informatycznej programów komputerowych: „kadry-płace” firmy SIMPLE i „płatnik” ZUS, przez osobę fizyczna w ramach umowy zlecenia.
Termin: 19-06-2019 12:00 - nierozstrzygnięty
Realizację działań w zakresie kompleksowej obsługi korekt dokumentacji pracowniczej, przez osobę fizyczna w ramach umowy zlecenia.
Termin: 20-05-2019 12:00 - nierozstrzygnięty
Dostawa szczepionek dla dzieci i dorosłych do SZPZLO Warszawa - Ochota
Termin: 27-05-2019 11:00 - rozstrzygnięty
Realizacja działań w zakresie obsługi ciśnieniowych i elektryczno-parowych sterylizatorów medycznych oraz innych prac porządkowych
Termin: 20-03-2019 10:00 - nierozstrzygnięty
Realizacja działań w zakresie obsługi ciśnieniowych i elektryczno-parowych sterylizatorów medycznych oraz innych prac porządkowych w SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną - w ramach umowy zlecenia
Termin: 27-12-2018 10:01 - rozstrzygnięty
Realizacja działań w zakresie kompleksowej obsługi korekt dokumentacji pracowniczej za lata 1970-1990
Termin: 12-12-2018 10:00 - rozstrzygnięty
Świadczenie usług w zakresie rejestracji medycznej w placówkach SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizycznąw ramach umowy zlecenia
Termin: 12-12-2018 10:00 - rozstrzygnięty
Realizacja działań w zakresie kompleksowej obsługi informatycznej programów komputerowych: "kadry-płace" firmy SIMPLE i "płatnik" ZUS, przez osobę fizyczna w ramach umowy zlecenia
Termin: 19-12-2018 07:00 - rozstrzygnięty
Dostawa odczynników immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora
Termin: 11-01-2019 11:00 - rozstrzygnięty
Świadczenie usług w zakresie obrony cywilnej w SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną w ramach umowy zlecenia.
Termin: 28-12-2018 09:30 - nierozstrzygnięty
Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia.
Termin: 29-11-2018 07:41 - rozstrzygnięty
Świadczenie usług w zakresie obsługi szatni, prac porządkowych i dozoru obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia.
Termin: 29-11-2018 07:50 - rozstrzygnięty
Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora
Termin: 16-12-2018 11:00 - nierozstrzygnięty
Dostawa szczepionek HPV dla dziewcząt w ilości 360 sztuk
Termin: 19-11-2018 13:51 - nierozstrzygnięty
Świadczenie usług w z zakresie utrzymania porządku i czystości obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną w ramach umowy zlecenia
Termin: 05-10-2018 10:00 - nierozstrzygnięty
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Termin: 11-09-2018 14:59 - nierozstrzygnięty
Ogłoszenia o zamówieniu na Rozbudowę i modernizację Przychodni SZPZLO Warszawa-Ochota przy ul. Skarżyńskiego 1 z przeznaczeniem na dostosowanie do przepisów p.poż. oraz adaptację pomieszczeń
Termin: 21-08-2018 07:58 - unieważniony
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa-Ochota przy ul. Skarżyńskiego 1 z przeznaczeniem na dostosowanie do przepisów p.poż. oraz adaptację pomieszczeń dla potrzeb nowej Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia
Termin: 20-07-2018 10:00 - unieważniony
Zakup i wdrożenie oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu pt "Podniesienie jakości świadczeń medycznych poprzez wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych w SZPZLO Warszawa-Ochota
Termin: 30-11-2018 09:30 - nierozstrzygnięty
Ogłoszenia o zamówieniu na Rozbudowę i modernizację Przychodni SZPZLO Warszawa-Ochota przy ul. Skarżyńskiego 1 z przeznaczeniem na dostosowanie do przepisów p.poż. oraz adaptację pomieszczeń
Termin: 04-07-2018 10:00 - unieważniony
Utworzenie Serwerowni zapasowej oraz pomieszczeń GPD wraz z pracami towarzyszącym w budynkach Przychodni Rejonowo – Specjalistycznych przy ul. Skarżyńskiego 1 oraz ul. Sosnkowskiego 18 – Etap II
Termin: 18-06-2018 13:22 - rozstrzygnięty
Utworzenia Serwerowni zapasowej oraz pomieszczeń GPD wraz z pracami towarzyszącym w budynkach Przychodni Rejonowo – Specjalistycznych przy ul. Skarżyńskiego 1 oraz ul. Sosnkowskiego 18
Termin: 18-05-2018 13:36 - unieważniony
Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną w ramach umowy zlecenia
Termin: 23-04-2018 10:00 - rozstrzygnięty
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu nieograniczonym na dostawy szczepionek dla dzieci i dorosłych
Termin: 25-04-2018 11:00 - rozstrzygnięty
Realizacja działań w zakresie komplementacji oraz porządkowania i opisywania akt pracowniczych za lata 2015-2017, przed ich archiwizacją, przez osobę fizyczna w ramach umowy zlecenia.
Termin: 10-04-2018 10:00 - rozstrzygnięty
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup 70 szt zestawów komputerowych
Termin: 06-05-2018 15:00 - rozstrzygnięty
Nadzór Inwestorski w branży budowlanej nad realizacją zadania Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa-Ochota ul.Skarżyńskiego
Termin: 27-03-2018 10:00 - nierozstrzygnięty
Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia Serwerowni w budynku Przychodni Rejonowo Specjalistycznej - Etap I
Termin: 28-02-2018 00:00 - rozstrzygnięty
Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia Serwerowni w budynku Przychodni Rejonowo Specjalistycznej - Etap I
Termin: 08-01-2018 10:00 - unieważniony
Realizacja działań w zakresie kompleksowej obsługi informatycznej programów komputerowych: "kadry-płace" firmy SIMPLE i "Płatnik" ZUS, przez osobę fizyczna w ramach umowy zlecenia.
Termin: 27-12-2017 12:00 - rozstrzygnięty
Świadczenie usług w zakresie rejestracji medycznej w placówkach SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną w ramach umowy zlecenia.
Termin: 29-12-2017 11:00 - rozstrzygnięty
Świadczenie usług w zakresie obrony cywilnej w SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną w ramach umowy zlecenia.
Termin: 14-12-2017 10:00 - rozstrzygnięty
Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zleceniaimmunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora
Termin: 12-12-2017 10:00 - rozstrzygnięty
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy odczynników immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora
Termin: 22-12-2017 11:00 - rozstrzygnięty
Zakup, dostawa i instalacja sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem systemowym, bazą danych oraz Systemem Rejestracji Czasu Pracy niezbędnymi do realizacji projektu.
Termin: 30-11-2017 15:00 - nierozstrzygnięty
Zaproszenie do składania ofert na świadczenia usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów SZPZLO Warszawa - Ochota przez osobę fizyczną w ramach umowy zlecenia
Termin: 17-10-2017 10:00 - rozstrzygnięty
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Zakup, dostawę i instalację sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem systemowym, bazą danych oraz Systemem Rejestracji Czasu Pracy
Termin: 06-10-2017 10:00 - unieważniony
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatu ultrasonograficznego do Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej (diagnostyki obrazowej)
Termin: 25-08-2017 00:00 - rozstrzygnięty
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy szczepionek
Termin: 12-05-2017 00:00 - rozstrzygnięty
Ogłoszenie o zbyciu samochodów
Termin: 15-02-2017 00:00 - nierozstrzygnięty
Zaproszenie do składania ofert na realizację usług w zakresie kompleksowej obsługi centrali telefonicznej – Przychodnia ul. Sosnkowskiego 18, przez osobę fizyczna w ramach umowy zlecenia
Termin: 30-01-2017 12:00 - nierozstrzygnięty
Zaproszenie do składania ofert na realizację działań w zakresie kompleksowej obsługi informatycznej programów komputerowych: kadry-płace SIMPLE i płatnik ZUS, przez osobę fizyczna w ramach umowy zlecenia
Termin: 03-01-2017 12:00 - nierozstrzygnięty
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług w z zakresie utrzymania porządku i czystości obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia
Termin: 13-12-2016 12:00 - rozstrzygnięty
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług w z zakresie obrony cywilnej w obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia
Termin: 13-12-2016 10:00 - rozstrzygnięty
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług w z zakresie obsługi szatni, prac porządkowych i dozoru obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia
Termin: 12-12-2016 13:00 - rozstrzygnięty
Zaproszenie do składania ofert na realizację działań w zakresie szkoleń okresowych BHP w SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną w ramach umowy zlecenia
Termin: 02-11-2016 12:00 - unieważniony
Zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług w zakresie ochronny przeciwpożarowej obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota – przez osobę fizyczną
Termin: 21-10-2016 10:00 - nierozstrzygnięty
Ogłoszenie o zbyciu samochodów
Termin: 18-10-2016 10:00 - nierozstrzygnięty
Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń myjąco piorących obejmujących: zestaw urządzeń parowych, piorących i wspomagających oraz zestaw stacjonarnych namiotów stanowiskowych. ZP-2511-03-GK/2016
Termin: 20-07-2016 12:00 - rozstrzygnięty
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Rozbudowę i modernizację Przychodni SZPZLO Warszawa-Ochota
Termin: 10-06-2016 10:00 - rozstrzygnięty
Ogłoszenia o zamówieniu na dostawę szczepionek komercyjnych dla dzieci i dorosłych oraz dołączonych załączników
Termin: 05-05-2016 11:00 - rozstrzygnięty
Świadczenie usług w z zakresie obrony cywilnej w SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną w ramach umowy zlecenia.
Termin: 29-12-2015 12:00 - rozstrzygnięty
Świadczenie usług w zakresie dozoru obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia.
Termin: 12-01-2016 13:00 - nierozstrzygnięty
Świadczenie usług w z zakresie rejestracji medycznej w placówkach SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną w ramach umowy zlecenia.
Termin: 28-12-2015 11:00 - nierozstrzygnięty
Świadczenie usług w z zakresie utrzymania porządku i czystości w placówkach SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia.
Termin: 28-12-2015 11:00 - nierozstrzygnięty
Świadczenie usług w z zakresie dozoru obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia.
Termin: 18-12-2015 12:00 - rozstrzygnięty
Dostawa odczynników immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora
Termin: 01-10-2015 13:59 - rozstrzygnięty
Oferta – wykonywanie usług w z zakresie utrzymania porządku i czystości w placówkach SZPZLO Warszawa-Ochota
Termin: 25-09-2015 12:00 - rozstrzygnięty
Oferta – wykonywanie usług z zakresu dozoru SZPZLO Warszawa-Ochota
Termin: 25-09-2015 12:00 - rozstrzygnięty
Dostawa wielofunkcyjnego zestawu endoskopowego do badań przewodu pokarmowego
Termin: 07-08-2015 12:00 - rozstrzygnięty
Zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług w zakresie ochronny przeciwpożarowej obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota
Termin: 21-07-2015 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawy szczepionek dla dzieci i dorosłych
Termin: 10-04-2015 09:00 - rozstrzygnięty
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa-Ochota - dla potrzeb poradni specjalistycznych, zlokalizowanych w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Szczęśliwickiej 36
Termin: 07-08-2014 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego, spr. nr ZP/251/I-17/2013
Termin: 16-12-2013 10:00 - rozstrzygnięty
Remont pomieszczeń Przychodni Rejonowo Specjalistycznej przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 18, na potrzeby PZLŚ - znak sprawy ZP/251/I-16/2013
Termin: 19-11-2013 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa odczynników immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora, spr. nr ZP/251/I-15/2013
Termin: 21-11-2013 10:00 - rozstrzygnięty
Remont pomieszczeń Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 18, na potrzeby Psychiatrycznego Zespołu Leczenia Środowiskowego - znak sprawy ZP/251/I-12/2013.
Termin: 28-10-2013 07:00 - unieważniony
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do EKG, USG,sterylizacji, glukometrów
Termin: 25-10-2013 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa odczynników do badania osadu moczu wraz z dzierżawą analizatora, spr. nr ZP/251/I-11/2013. Numer ogłoszenia: 349352 - 2013
Termin: 24-09-2013 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa chemicznych środków czystościowych oraz narzędzi do utrzymania czystości; Spr. nr ZP/251/I-10/2013
Termin: 07-09-2013 10:30 - rozstrzygnięty
Dostawa środków dezynfekcyjnych;spr. nr ZP/251/I-09/2013 Numer ogłoszenia: 291270 - 2013
Termin: 05-09-2013 10:30 - rozstrzygnięty
Dostawa sprzętu okulistycznego z podziałem na 5 zdań - spr. nr ZP/251/I-07/2013 Numer ogłoszenia: 204036 - 2013
Termin: 28-06-2013 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa rękawic jednorazowych, spr. nr ZP/251/I-08/2013 Numer ogłoszenia: 201878 - 2013
Termin: 28-06-2013 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa sprzętu do pobierania krwi w systemie zamkniętym, techniką próżniową - spr. nr ZP/251/I-05/2013
Termin: 13-05-2013 00:00 - rozstrzygnięty
Dostawa artykułów papierowych do utrzymania czystości, spr. nr ZP/251/I-04/2013
Termin: 20-05-2013 10:00 - rozstrzygnięty
Przetarg nieograniczony na dostawę szczepionek
Termin: 29-03-2013 10:00 - rozstrzygnięty
Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora
Termin: 08-02-2013 10:00 - rozstrzygnięty
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej SZPZLO Warszawa-Ochota, spr. nr ZP/251/I-02/2013
Termin: 05-02-2013 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego
Termin: 21-09-2012 10:00 - rozstrzygnięty
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa-Ochota dotycząca przebudowy I piętra Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej ul. Szczęśliwicka 36
Termin: 28-09-2012 10:00 - rozstrzygnięty
Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przychodni przy ul. Skarżyńskiego 1 w Warszawie
Termin: 26-08-2012 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do EKG i USG;sterylizacji;glukometrów
Termin: 22-08-2012 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego
Termin: 07-08-2012 10:00 - rozstrzygnięty
Warszawa: dostawa środków dezynfekcyjnych
Termin: 02-08-2012 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa druków medycznych i administracyjnych oraz recept medycznych
Termin: 12-07-2012 10:30 - rozstrzygnięty
dostawa chemicznych środków czystościowych oraz sprzętu i narzędzi do utrzymania czystości
Termin: 31-05-2012 10:00 - rozstrzygnięty
Świadczenie usług prawnych,
Termin: 16-05-2012 15:00 - rozstrzygnięty
Dostawa szczepionek dla dzieci i dorosłych
Termin: 22-04-2012 10:00 - rozstrzygnięty
dostawa laboratoryjnych odczynników immunodiagnostycznych, odpowiednich do analizatora typu cobas e411
Termin: 10-04-2012 10:00 - rozstrzygnięty
Przygotowanie do druku i druk 8 kolejnych numerów kwartalnika Ochota na zdrowie
Termin: 15-03-2012 10:00 - rozstrzygnięty
dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów, z podziałem na pakiety
Termin: 02-03-2012 12:00 - rozstrzygnięty
Warszawa: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej SZPZLO Warszawa-Ochota
Termin: 19-02-2012 10:00 - rozstrzygnięty
Usługi medyczne polegające na wykonywaniu badań diagnostycznych
Termin: 19-01-2012 10:00 - rozstrzygnięty
Przebudowa i remont pomieszczeń III piętra oraz części pomieszczeń I piętra w Przychodni prz ul. Skarżyńskiego 1, w Warszawie
Termin: 07-01-2012 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa bonów towarowych
Termin: 11-01-2012 10:00 - rozstrzygnięty
Usługi medyczne, polegające na wykonywaniu badań diagnostycznych i badań laboratoryjnych
Termin: 31-12-2011 12:00 - rozstrzygnięty
Dostawa tonerów i tuszów do drukarek i kserokopiarek - spr. nr ZP-I/11/11
Termin: 07-12-2011 09:00 - rozstrzygnięty
Remont przychodni przy ul. Skarżyńskiego 1 w Warszawie
Termin: 22-10-2011 09:15 - rozstrzygnięty
Dostawa szczepionek dla dzieci
Termin: 20-07-2011 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa środków dezynfekcyjnych
Termin: 09-07-2011 10:00 - rozstrzygnięty
Usługi medyczne
Termin: 24-03-2011 10:00 - rozstrzygnięty
PL-Warszawa: Szczepionki
Termin: 14-05-2011 10:00 - rozstrzygnięty
Obsługa prawna
Termin: 10-04-2011 10:00 - rozstrzygnięty
Przetarg na dostawę środków czystościowych
Termin: 26-03-2011 12:00 - rozstrzygnięty
dostawa sprzętu próżniowego do pobierania krwi w systemie zamkniętym dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
Termin: 16-03-2011 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa odczynników z podziałem na dwa pakiety
Termin: 10-03-2011 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa druków recept, spr. nr ZP-I/18/10
Termin: 04-02-2011 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa druków medycznych i administracyjnych
Termin: 24-12-2010 10:00 - rozstrzygnięty
Odśnieżanie dachów w sezonie zimowym2010/2011
Termin: 15-12-2010 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa i montaż stolarki drzwiowej i krat
Termin: 30-11-2010 10:00 - rozstrzygnięty
Remont pomieszczeń przychodni przy ul. Jankowskiej 2 w Warszawie
Termin: 31-08-2010 12:00 - rozstrzygnięty
Dostawa szczepionki przeciw WZW, typu A dla dzieci
Termin: 30-09-2010 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa artykułów biurowych spr. nr ZP-I/12/10
Termin: 20-08-2010 10:00 - rozstrzygnięty
Przygotowanie do druku i druk 6 kolejnych numerów kwartalnika OCHOTA NA ZDROWIE
Termin: 31-08-2010 12:00 - rozstrzygnięty
dostawa materiałów do sterylizacji narzędzi medycznych oraz materiałów eksploatacyjnych do ekg i usg
Termin: 30-07-2010 10:00 - rozstrzygnięty
dostawa błon medycznych oraz odczynników do wywoływarki automatycznej
Termin: 26-05-2010 10:00 - rozstrzygnięty
dostawa środków dezynfekcyjnych
Termin: 22-05-2010 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa szczepionek dla dzieci i dorosłych
Termin: 30-04-2010 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa odczynników łącznie z dzierżawą odpowiednich analizatorów
Termin: 30-04-2010 10:00 - rozstrzygnięty
badania diagnostyczne
Termin: 18-03-2010 10:00 - rozstrzygnięty

Przetargi usunięte


Dostawa druków recept, spr. nr ZP-I/18/10
Termin: 05-01-2011 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa i montaż stolarki drzwiowej i krat
Termin: 27-10-2010 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa aparatów i sprzętu rehabilitacyjnego
Termin: 31-03-2010 13:00 - rozstrzygnięty
Dostawa artykułów papierowych, chemicznych środków czystościowych oraz sprzętu i narzędzi do utrzymania czystości
Termin: 20-02-2010 12:00 - rozstrzygnięty
Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych
Termin: 20-02-2010 12:00 - rozstrzygnięty
Przetarg nieograniczony na dostawę druków medycznych i recept
Termin: 28-02-2010 13:00 - rozstrzygnięty
Dostawa szczepionek dla dzieci i dorosłych
Termin: 31-01-2010 12:00 - rozstrzygnięty
Warszawa: dostawa urządzeń medycznych, spr. nr ZP-I/10/09
Termin: 16-11-2009 10:00 - rozstrzygnięty
Dostawa stacjonarnego zestawu rtg do zdjęć, Spr nr ZP-I/11/09
Termin: 12-11-2009 10:00 - rozstrzygnięty
Przetarg nieograniczony na dostawę sczepionki WZW typu A
Termin: 23-09-2009 10:00 - rozstrzygnięty

Podpisał: Mazurek
Dokument z dnia: 23-08-2012
Dokument oglądany razy: 146232
Opublikował: Mazurek
Publikacja dnia: 23-08-2012