Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Praktyki

SZPZLO Warszawa-Ochota jest placówką medyczną prowadzącą praktyki dla studentów studiów medycznych.
W celu odbycia praktyk student powinien dostarczyć:
  •     podanie z prośbą o odbycie praktyk;
  •     skierowanie na praktyki;
  •     ważna polisa OC – kopia za potwierdzeniem z oryginałem;
  •     aktualne badania lekarskie – kopia za potwierdzaniem z oryginałem;
  •     zaświadczenie o szczepieniach WZWB-kopia za potwierdzeniem z oryginałem.
Podanie z prośbą o odbycie praktyk proszę składać w sekretariacie SZPZLO Warszawa-Ochota.
 

Kontakt

SZPZLO Warszawa-Ochota
ul. Szczęśliwicka 36
02-353 Warszawa
tel.: 22 659 72 71
       22 822 32 21 (25) wew. 120
fax: 22 823 12 19
poczta e-mail: sekretariat@szpzlo-ochota.pl


 
Podpisał: Szymon Mazurek
Dokument z dnia: 09-03-2018
Dokument oglądany razy: 9775
Opublikował: Szymon Mazurek
Publikacja dnia: 09-03-2018