Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa jednostek organizacyjnych SZPZLO Warszawa-Ochota

Przychodnia Jednostka organizacyjna Podstawa władania Właściciel Nieruchomości
ul. Kadłubka 18 Filia Przychodni Rejonowej przy ul. Wojciechowskiego 58 Umowa ustanowienia użytkowania m.st. Warszawa
ul. Skarżyńskiego 1 Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna i Centrum Zdrowia Psychicznego Umowa ustanowienia użytkowania m.st. Warszawa
ul. Sosnkowskiego 18 Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Umowa o nieodpłatne korzystanie m.st. Warszawa
ul. Szczęśliwicka 36 Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna  Umowa ustanowienia użytkowania m.st. Warszawa
ul. Sanocka 6 Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Umowa ustanowienia użytkowania m.st. Warszawa
ul. Kaliska 24 Filia Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy
ul. Szczęśliwickiej 36
Umowa o nieodpłatne korzystanie m.st. Warszawa
ul. Wojciechowskiego 58 Przychodnia Rejonowa Umowa o nieodpłatne korzystanie m.st. Warszawa
ul. 1-go Maja 13 Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii Umowa o nieodpłatne korzystanie m.st. Warszawa
Raszyn
ul. Pruszkowska 52
Centrum Medyczne Raszyn Umowa najmu Podmiot prywatny
Plac Czerwca 1976r Nr 1   Umowa nieodpłatnego korzystania z lokalu użytkowego m.st.Warszawa
ul. Filtrowa 62 Call Center  Umowa nieodpłatnego korzystania z lokalu użytkowego m.st.Warszawa
Centrum Medyczne Raszyn ul. Poniatowskiego 18a, 05-090 Raszyn Poradnia rehabilitacyjna Umowa o nieodpłatne korzystanie m.st.Warszawa
 

 

Majątek stan na dzień 31.12.2022r.

 

 
Lp.

Rodzaj majątku

Wartość brutto

Umorzenie

Wartość netto

1.

Grupa 1 - budynki i lokale (1,2)

34 209 650,28 zł

10 113 289,81 zł

24 096 360,47 zł

2.

Grupa 2 - urządzenia techniczne i maszyny (4,6)

4 510 705,03 zł

3 127 370,02 zł

1 383 335,01 zł

3.

Grupa 3 - środki transportu (7)

428 807,67 zł

396 917,42 zł

31 890,25 zł

4.

Grupa 4 - inne środki trwałe (8)

8 495 890,03 zł

6 551 351,92 zł

1 944 538,11 zł

Wartość ogółem

47 645 053,01 zł

20 188 929,17 zł

27 456 123,84 zł

 

 


Podpisał: Mazurek
Dokument z dnia: 08-08-2012
Dokument oglądany razy: 6865
Opublikował: Szymon Mazurek
Publikacja dnia: 03-02-2023