Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Konkurs na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie endokrynologii oraz w zakresie rehabilitacji leczniczej

Organizator: SZPZLO Warszawa - Ochota

1. Formularz ofertowy

2. Ogłoszenie o konkursie
3. Oświadczenie medycyna pracy
4. Oświadczenie o posiadaniu polisy OC
5. Oświadczenie o wykonaniu szczepień przeciw WZW
6. Projekt umowy
7. Regulamin Komisji Konkursowej
8. Zarządzenie Dyrektora SZPZLO Warszawa-Ochota

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu
Dokument oglądany razy: 209
Opublikował: Adam Guza
Publikacja dnia: 04-09-2018 14:47
Publikacja ostatniej zmiany: 20-09-2018 13:09