Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Ogłoszenia o konkursie na świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci i dorosłych

Organizator: SZPZLO Warszawa-Ochota

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Oświadczenie medycyna pracy

3. Oświadczenie o wykonaniu szczepień przeciw WZW

4. Regulamin pracy komisji konkursowej

5. Formularz ofertowy

6. Oświadczenie o posiadaniu polisy OC

7. Projekt umowy - POZ dorośli

8. Projekt umowy POZ dzieci

9. Zarządzenie Szczegółowe - warunki konkursu

Informacja o zmianie terminów w konkursie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu


Dokument oglądany razy: 909
Opublikował: Adam Szypulski
Publikacja dnia: 16-05-2017 12:07
Publikacja ostatniej zmiany: 22-11-2010 12:07