Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Dostawa i montaż mebli do Przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36 – z podziałem na dwie części

ZP-2511-21-MDM/2020

Zamawiający przeprowadza  wizję lokalną w celu precyzyjnego skalkulowania ceny ofert.

Zamawiający informuje iż w dniu 03.12.2020 r. o godz. 12:00 (miejsce spotkania: Kancelaria II Piętro p.212)  odbędzie się nieobowiązkowa, zalecana wizja lokalna na terenie SZPZLO Warszawa-Ochota przy ul. Szczęśliwickiej 36, podczas której zainteresowanym Wykonawcom zostaną udostępnione rzuty pomieszczeń, podlegających wyposażeniu .

Link do ogłoszenia:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6eb80477-5f80-4b4a-872e-cb77ed497864


Dokumenty w załączeniu:
1. SIWZ
2. Załacznik Nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy
3. Formularz asortymentowo-cenowy.

Część I - Zał nr 2 do SIWZ

Część II -    Zał nr 2 do SIWZ

4. Opis Wymagań

- załącznik 2a  do SIWZ (część I)

- załącznik 2b  do SIWZ (część II)

5. Załacznik Nr 3 do SIWZ - Projekt Umowy
6. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
7. Załacznik Nr 5 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
8. Załącznik Nr 4 do Umowy - Zasady postępowania dla Wykonawców
9. Załacznik Nr 6 - Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej

 Protokół z wizji lokalnej zamieszczony w dniu 08.12.2020 r.

 Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 11.12.2020 r 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dodana w dniu 16.12.2020 r. ( w załączeniu)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodano w dniu 19.01.2021 r. (link poniżej):
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/27d578b0-c56f-4ede-8fe3-d1b6947a6c5f
 

Dokument oglądany razy: 539
Podlega Ustawie
Opublikował: Cezary Macioszek
Publikacja dnia: 26-11-2020 14:42
Publikacja ostatniej zmiany: 22-01-2021 14:15