Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora w okresie 24 miesięcy.

ZP-2511-20-MDM/2020


Link do ogłoszenia

W załączeniu dokumenty:

1. SIWZ
2. Załącznik Nr 1 i 2  - Specyfikacja ilościowa i jakościowa odczynników biochemicznych  i Specyfikacja techniczna oferowanego analizatora biochemicznego
3. Załącznik Nr 3 - Projekt umowy
4. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
5. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania
6. Załącznik Nr 6 – Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej
7. Załącznik Nr 7 – Formularz ofertowy:
8. Załącznik Nr 1a do formularza ofertowego – formularz asortymentowo-cenowy odczynników      biochemicznych  do oferowanego analizatora
9. Załącznik Nr 1b do formularza ofertowego – Specyfikacja techniczna oferowanego analizatora   biochemicznego.

Termin składania ofert: 
do dnia 13.01.2021 r. do godz. 10:00.

1. Zmiana Terminu składania i otwarcia ofert zamieszczona w dniu 05.01.2021 r.
2. Zmiana Opublikowanego Ogłoszenia w BZP z dnia 05.01.2021 r. 

1. Pytania i odpowiedzi zamieszczone w dniu 07.01.2021 r. 
2. Zmiana Opublikowanego Ogłoszenia w BZP z dnia 07.01.2021 r. 

 Informacja z otwarcia ofert zamieszczone w dniu 14.01.2021 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej  oferty dodana w dniu 22.01.2021 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  dodano w dniu 11.02.2021 r.
Dokument oglądany razy: 314
Podlega Ustawie
Opublikował: Szymon Mazurek
Publikacja dnia: 29-12-2020 11:12
Publikacja ostatniej zmiany: 11-02-2021 15:57