Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Oferta – wykonywanie usług w z zakresie utrzymania porządku i czystości w placówkach SZPZLO Warszawa-Ochota 

1. Formularz ofertowy

2. Zaproszenie do składania ofert

3. Załącznik nr 1 do umowy


Rozstrzygnięcie


Dokument oglądany razy: 741
Nie podlega Ustawie
Opublikował: Szymon Mazurek
Publikacja dnia: 30-09-2015 13:57
Publikacja ostatniej zmiany: 22-09-2015 14:53