Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Świadczenie usług w z zakresie rejestracji medycznej w placówkach SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną w ramach umowy zlecenia.”

DAT 33/11/2020


1. Formularz ofertowy
2. Wymagania dotyczące posiadanych kwalifikacji oraz zakres obowiązków
3. Zaproszenie do składania ofert

PROTOKÓŁ
Dokument oglądany razy: 156
Nie podlega Ustawie
Opublikował: Szymon Mazurek
Publikacja dnia: 09-11-2020 07:35
Publikacja ostatniej zmiany: 19-11-2020 07:15