Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

świadczenie usług w z zakresie utrzymania porządku i czystości obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia.

DAT-34/11/20201. Formularz ofertowy
2. Zakres obowiązków
3. Zaproszenie do składania ofert 

PROTOKÓŁ
Dokument oglądany razy: 170
Nie podlega Ustawie
Opublikował: Szymon Mazurek
Publikacja dnia: 09-11-2020 07:18
Publikacja ostatniej zmiany: 18-11-2020 14:53