Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii zachowawczej z endodocją. Szczcunkowa liczba punktów wynosi 41000

Organizator: SZPZLO Warszawa-Ochota

Formularz ofertowy

Ogłoszenie o konkursie

Projekt umowy

Regulamin pracy komisji konkursowej

Zarządzenie nr 39 oraz Szczegółowe warunki postępowania konkursowego


Szczegółowe warunki postępowania - zmiana paragrafu 7 ust. 2


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu


Dokument oglądany razy: 747
Opublikował: Szymon Mazurek
Publikacja dnia: 17-09-2014 13:30
Publikacja ostatniej zmiany: 10-09-2014 15:37