Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Diagnosta laboratoryjny

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota zatrudni:

Diagnostów laboratoryjnych

Wymagania:
• wykształcenie wyższe medyczne,
• prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
• co najmniej roczny staż w zawodzie,
• umiejętność pobierania krwi od pacjenta,
• doświadczenie w pracy z analizatorami (koagulologia, hematologia, biochemia, immunodiagnostyka),
• znajomość obsługi programu Centrum firmy Marcel

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV (oferty pracy) na adres
praca@szpzlo-ochota.pl,
lub
pozostawienie w Sekretariacie SZPZLO Warszawa – Ochota do dnia 31 grudnia 2014 r.

W ofertach proszę zamieścić poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy (CV) SZPZLO Warszawa – Ochota dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).”


Podpisał: Agnieszka Fołta-Sarna
Dokument z dnia: 15-12-2014
Dokument oglądany razy: 2610
Opublikował: Agnieszka Fołta-Sarna
Publikacja dnia: 15-12-2014