Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Konkurs na Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania zdjęć RTG. Spr ZP-2512-29-GK/2015.

Organizator: SZPZLO Warszawa-Ochota

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenie medycyna pracy

4. Oświadczenie o ubezpieczeniu OC

5. Oświadczenie o wykonaniu szczepień WZW

6. Projekt umowy 27.07

7. Regulamin pracy komisji konkursowej

8. Zarządzenie nr 63

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu


Dokument oglądany razy: 569
Opublikował: Adam Guza
Publikacja dnia: 04-08-2015 08:30
Publikacja ostatniej zmiany: 28-07-2015 12:00