Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Oferty Pracy


Załączniki :
- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
- Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 2
- Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej – Załącznik nr 3.

 
 Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: praca@szpzlo-ochota.pl


Załączniki:
- Formularz ofertowy
- Wymagana dotyczące posiadanych kwalifikacji - Załącznik nr 1
- Zakres obowiązków - Załącznik nr 2

Nr: B/44/12/ST/2023                                                                                                                            Warszawa, dnia 21.12.2023 r.
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
Uprzejmie zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, nieobjętego obowiązkiem stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych,
na:
Obsługę sterylizatorów medycznych dla potrzeb SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną - w ramach umowy zlecenia.

1.Formularz ofertowy jest dostępny w SZPZLO Warszawa – Ochota przy ul. Szczęśliwickiej 36, pok.201  (od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500) –tel. (22) 592 98 15
2. Szczegółowych informacji dotyczących postępowania udziela:Marzanna Domeradzka-Mazur tel. (22) 592 98 15
 3. Przewidywany okres obowiązywania umowy:od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
 4. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem siedziby
 Przyjmującego zamówienie oraz napisem: Oferta – obsługa sterylizatorów medycznych  ….. i złożyć w kancelarii SZPZLO Warszawa - Ochota przy ul. Szczęśliwickiej 36 do dnia 29.12.2023 r. do godziny 10:00.

 5. W przypadku zainteresowania świadczeniem usług będących przedmiotem niniejszego postępowania zapraszamy do złożenia oferty na załączonym formularzu ofertowym, do którego należy dołączyć:
-  dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w Załączniku nr 2.
 6. W sprawie podpisania umowy skontaktujemy się drogą mailową lub telefonicznie.

Załączniki:

  - Zaproszenie do składania ofert
- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
- Zakres obowiązków i wymagania kwalifikacyjne – Załącznik nr 2.
- Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 3

 15.12.2023r.
Usługę utrzymania porządku i czystości w placówkach SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną - w ramach umowy zlecenia.
- Zaproszenie
- Formularz ofertowy
- Zakres obowiązków
- Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
 
17.11.2023r.
W związku z rozwojem poszukujemy kandydatek/ kandydatów na stanowisko: KIEROWCA
Ogłoszenie o pracę kierowca

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: m.bednarek@szpzlo-ochota.plw tytule wiadomości należy napisać: Kierowca – oferta pracy
 


 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na:

świadczenie usług w zakresie rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w Dziale Rozliczeń Usług Medycznych przez osobę fizyczną w ramach indywidualnej umowy zlecenia:

 
Przewidywany okres obowiązywania umowy:
od dnia 01.12.2023 r. do dnia 30.11.2024 r.
 
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem siedziby
 Przyjmującego zamówienie oraz napisem: Oferta – świadczenie usług w zakresie rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w Dziale Rozliczeń Usług Medycznych przez osobę fizyczną w ramach indywidualnej umowy zlecenia  przez osoby fizyczne w formie umowy zleceniai złożyć
w kancelarii SZPZLO Warszawa - Ochota przy ul. Szczęśliwickiej 36 (II piętro) do dnia 03.11.2023 r. do godziny 12:00.
 
 W przypadku zainteresowania świadczeniem usług będących przedmiotem niniejszego postępowania zapraszamy do złożenia oferty na załączonym formularzu ofertowym, do którego należy dołączyć:
-  dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w Załączniku nr 1.
 
W sprawie podpisania umowy skontaktujemy się drogą e-mailową lub telefonicznie.
 
Załączniki :
1. Formularz ofertowy.
2. Zakres usług realizowanych w ramach umowy.
 
 

Przeprowadzenie kampanii w mediach społecznościowych dotyczącej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, usługa w ramach kampanii  „Samo może się nie ułożyć”        
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 - Projekt umowy
 3. Załacznik nr 1 do Umowy - Model Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
 4. Załacznik nr 2 - Formularz ofertowy
 5. Załacznik nr 8 do Umowy - Zasady postępowania dla dostawców wykonawców

Usługi doradcze i rozliczeniowe do Projektu pt. „Po zdrowie razem-wdrożenie i uruchomienie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży dla Ochoty, Śródmieścia i Ursusa”     
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Projekt umowy
 3. Załącznik nr 1 do Umowy - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
 4. Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY
 5. Załącznik nr 4 do Umowy - Zasady dla dostawców wykonawców
 6. Załącznik nr 7 do Umowy - Polityka antykorupcyjna SZPZLO Warszawa-Ochota
Składanie ofert do 28.09.2022 

 

Lekarz ginekolog Lekarz okulista Lekarz laryngologLekarz pediatra


Pielęgniarki


WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE REJESTRACJI MEDYCZNEJ JAKO REKESTRATORKA MEDYCZNA W SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia
 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Formularz ofertowy
 3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
 4. Wymagania dotyczące posiadanych kwalifikacji - załącznik nr 1
 5. Zakres obowiązków


Ogłoszenie o pracę: REJESTRATORKA MEDYCZNA W Dziale Obsługi Klienta - 06.06.2023r.


Usługi w z zakresie ochronny przeciwpożarowej obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osobę fizyczną w ramach umowy zlecenia - 01.06.2023r.
 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 - Wymagania dotyczące posiadanych kwalifikacji
 4. Załącznik nr 3 - Zakres obowiązków
 5. Umowa- zlecenie
Składanie ofert do 12.06.2023  o godz. 14:00


Ogłoszenie o pracę:  Technik Elektroradiolog - 02.02.2023r.

Usługi z zakresu współpracy międzyinstytucjonalnej w ramach zespołu koordynacji międzyinstytucjonalnej - POWER
 1. Projekt Umowy
 2. Załaczik nr 3 - Model Środowiskowego Centrum Zdrowia
 3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia
 5. Zaproszenie do składania ofert

Specjalista ds. obsługi technicznej budynków 11.01.2023

Portier-Dozorca​ 11.01.2023

Ogłoszenie o pracę - kierowca 16.12.2022

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego WarszawaOchota skupia w swoich strukturach 13 jednostek organizacyjnych, posiada ponad 40 poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych. Obejmujemy opieką zdrowotną ponad 60 tys. pacjentów, głównie zamieszkujących dzielnice Ochoty, Ursusa oraz gminę Raszyn. W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko:


Na: usługę sprzątania obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w formie umowy zlecenia - 08.12.2022
 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Formularz ofertowy
Przyjmującego zamówienie oraz napisem: Oferta – wykonywanie usługi sprzątania obiektów  SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w formie umowy zleceniai złożyć w kancelarii SZPZLO Warszawa - Ochota przy ul. Szczęśliwickiej 36 (II piętro) do dnia 28.12.2022 r. do godziny 12:00.


Sekretarka/Sekretarz - 06.12.2022r.

 

Zamówienia Publiczne​ - 06.12.2022r.
 Starszy Inspektor / Inspektor ds. Zamówień Publicznych w Dziale Administracji (Ogłoszenie z dnia 29.11.2022r.)
Szczegóły oferty
 

SEKRETARKA MEDYCZNA w SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia (Ogłoszenie z dnia 15.11.2022r.)

1. Zaproszenie do składania ofert
1. Formularz ofertowy
2. Wymagania dotyczące posiadancyh kwalifikacji - Załącznik nr 1
3. Zakres obowiązków - Załącznik nr 2

Składanie ofert do 23.11.2022  o godz. 10:00Świadczenie usług w z zakresie prowadzenia księgi kluczy do pomieszczeń,  obserwacji przemieszczających się osób, nadzoru monitoringu wewnętrznego,  utrzymywanie porządku na terenie i wokół Przychodni itp.- przez osoby fizyczne w ramach indywidualnej umowy zlecenia  (Ogłoszenie z dnia 19.10.2022r.)

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Formularz ofertowy


Пропонуємо роботу
Ogłoszenie o pracę (Ogłoszenie z dnia 21.03.2022r.)


Usługi z zakresu współpracy międzyinstytucjonalnej w ramach zespołu koordynacji międzyinstytucjonalnej  

 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia
 3. Załącznik nr 3 - Model Środowiskowego Centrum Zdrowia
 4. Załącznik nr 4 - Projekt Umowy
 5. Zaproszenie do składania ofert

Sekretatka Medyczna w SZPZLO Warszawa-Ochota osoby fizyczne w ramach indywidualnej umowy zlecenia

 1. Zaproszenie do składania
 2. Ogłoszenie
 3. Załącznik nr 1 - Formularz
 4. Załącznik nr 1 i 2 Rejestratorki


Świadczenie w weekendy prac zleconych związanych z konserwacją podłóg w placówkach  (Ogłoszenie z dnia 17.05.2022r.)

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Formularz ofertowy
 3. Zakres obowiązków


Świadczenie usług w zakresie świadczenia Obrony Cywilnej w SZPZLO Warszawa - Ochota przez osobę fizyczną w ramach umowy zlecenia (Ogłoszenie z dnia 23.02.2022r.)

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Formularz ofertowy
 3. Zakres obowiązków OC 
 4. Wymagania dotyczące posiadanych kwalifikacji


Świadczenie usług w zakresie świadczenia ochrony PPOŻ obiektów SZPZLO Warszawa - Ochota przez osobę fizyczną w ramach umowy zlecenia (Ogłoszenie z dnia 27.01.2022r.)

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Formularz ofertowy
 3. ZAKRES OBOWIĄZKÓW Strażak
 4. Wymagania dotyczące posiadanych kwalifikacji

Obsługa sterylizatorów (Ogłoszenie z dnia 23.12.2021r.)

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Formularz ofertowy
 3. Załącznik 1

 (Ogłoszenie z dnia 20.12.2021 r.)

Świadczenie usług w zakresie rejestracji medycznej SZPZLO
 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Formularz ofertowy
 3. Załącznik 1

 (Ogłoszenie z dnia 17.12.2021 r.)

Świadczenie usług w zakresie obsługi szatni, prac porządkowych i dozoru obiektu
 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Formularz ofertowy
 3. Załącznik 1

Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Formularz ofertowy
 3. Załącznik 1

Ortoptysta (Ogłoszenie z dnia 01.04.2021)

 


 


Lekarz Medycyny Pracy (Ogłoszenie z dnia 18.01.2021)Terapeuta zajęciowy (Ogłoszenie z dnia 10.11.2020)Terapeuta środowiskowy (Ogłoszenie z dnia 10.11.2020)Psychoterapeuta (Ogłoszenie z dnia 10.11.2020)Psycholog kliniczny (Ogłoszenie z dnia 10.11.2020)


 


Lekarz medycyny rodzinnej (Ogłoszenie z dnia 01.10.2020)Lekarz Ginekolog (Ogłoszenie z dnia 01.10.2020)Pracownika Mobilnego Punktu Pobrań „Drive-thru” (Ogłoszenie z dnia 01.10.2020)Analityk baz danych w Dziale Rozliczeń Usług Medycznych (Ogłoszenie z dnia 25.09.2020)Pracownik Kancelarii Głównej (Ogłoszenie z dnia 25.09.2020)

 Specjalista w Dziale Kadr i Płac (Ogłoszenie z dnia 15.09.2020)OSOBA DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI/SPRZĄTACZKA/SPRZĄTACZ (Ogłoszenie z dnia 03.09.2020)


 

Lekarz Ginekolog (ogłoszenie z dnia 31.12.2019)


Pracownik Telefonicznej Obsługi Pacjenta (Ogłoszenie z dnia 27.05.2020)

Pielęgniarka/Pielęgniarz medycyny szkolnej (Ogłoszenie z dnia 26.06.2020)

Pracownik Myjni Parowej (Ogłoszenie z dnia 24.07.2020)

Portier-Dozorca​ 11.01.2023

Podpisał: Mazurek
Dokument z dnia: 05-09-2013
Dokument oglądany razy: 88131
Opublikował: Mazurek
Publikacja dnia: 05-01-2018