Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Władze

Dyrekcja SZPZLO Warszawa-Ochota

 


KRZYSZTOF MARCIN ZAKRZEWSKI

Dyrektor SZPZLO Warszawa-Ochota

ANNA SADKOWSKA
Zastępca Dyrektora d/s Pielęgniarstwa

 

Skład Rady Społecznej działającej w SZPZLO Warszawa-Ochota

 

SYLWIA MRÓZ

Przewodnicząca Rady Społecznej

Tomasz Fazan
Przedstawiciel Rady Społecznej
 

Ewa Malinowska - Grupińska
Przedstawiciel Rady Społecznej 
 

Joanna Staniszkis
Przedstawiciel Rady Społecznej

 

Agata Solecka
Przedstawiciel Rady Społecznej

 

Anita Szymańska
Przedstawiciel Rady Społecznej

 

Piotr Żbikowski
Przedstawiciel Rady Społecznej

 

Dariusz Grylak
Przedstawiciel Rady SpołecznejPodpisał: Mazurek
Dokument z dnia: 18-11-2013
Dokument oglądany razy: 14416
Opublikował: Mazurek
Publikacja dnia: 04-01-2021