Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Dostępność

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM
ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022 - 2023

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
Lp. Obszar działań Odpowiedzialny za realizację Sposób realizacji Termin realizacji
1
Zapewnienie dostępności cyfrowej zgodnie z ustawą
o dostępności cyfrowej - analiza stanu zapewnienia dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności cyfrowej
Komisja ds. dostępności
Monitoring strony internetowej BIP pod względem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie
z przepisami ustawy,
o dostępności cyfrowej stron internetowych
Realizacja
w całym okresie działania
2
Zapewnienie szkoleń/dostępu
do wiedzy z zakresu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami
Komisja ds. dostępności
 1. Spotkania informacyjne dla kadry kierowniczej SZPZLO
  Warszawa – Ochota
 2. Szkolenia dla wyznaczonych pracowników
 3. Udostępnienie materiałów informacyjnych
Realizacja
w całym okresie działania
3
Monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych
w zakresie zapewnienia dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami
Koordynator
ds. dostępności
 1. Spotkania
  z przedstawicielami kadry kierowniczej SZPZLO
  Warszawa – Ochota
 2. Udostępnienie materiałów informacyjnych
Realizacja
w całym okresie działania
4
Zapewnienie dostępu alternatywnego oraz wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami
Koordynator
ds. dostępności
Zapewnienie osobie
ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnieniu wsparcia technicznego, w tym wykorzystania technologii w zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Działania mające
na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno -komunikacyjnego.
 
Zapewnienie dostępu alternatywnego
w przypadkach, gdy
z przyczyn niezależnych, technicznych lub prawnych, Urząd nie będzie w stanie zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami.
Realizacja
w całym okresie działania
5
Instalacja urządzeń
lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących,
w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia- system
wspomagający słyszenie FM
Kierownik
Działu administracyjno – technicznego
 
Komisja ds. dostępności
 
Dyrektor SZPZLO
 1. Pozyskanie środków zewnętrznych lub zabudżetowanie;
 2. Postępowanie
  na wybór dostawcy/ wykonawcy;
 3. Wykonanie prac/ dostawa
 1. Odbiór
Rok 2022
6
Zapewnienie wolnych od barier poziomych
i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków
przy ul. Kaliskiej 24
oraz
ul. Wojciechowskiego 58
Kierownik
Działu administracyjno – technicznego
 
Dyrektor SZPZLO
 1. Pozyskanie środków zewnętrznych lub zabudżetowanie;
 2. Postępowanie
  na wybór dostawcy/ wykonawcy;
 3. Wykonanie prac/ dostawa
 1. Odbiór
Rok 2022
7
Wymiana pokrycia zewnętrznych ciągów pieszych Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej przy
ul. Szczęśliwickiej 36
Kierownik
Działu administracyjno – technicznego
 
Dyrektor SZPZLO
 1. Pozyskanie środków zewnętrznych lub zabudżetowanie;
 2. Postępowanie
  na wybór dostawcy/ wykonawcy;
 3. Wykonanie prac/ dostawa
 1. Odbiór
Rok 2022
8
Plan pozostałych działań związanych
z zapewnieniem dostępności - analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Koordynator
ds. dostępności
Zbieranie informacji poprzez informacje zgłaszane przez kierowników/
koordynatorów jedn./kom. organizacyjnych zmierzających
do usuwania barier
w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno - komunikacyjnej
Realizacja
w całym okresie działania
 
 
Opracował:
Koordynator ds. dostępności
Sylwia Wielgus
03.01.2022 r.
 
Zatwierdził:
Dyrektor SZPZLO Warszawa – Ochota
Krzysztof Marcin Zakrzewski
 
Podpisał: Szymon Mazurek
Dokument z dnia: 10-01-2022
Dokument oglądany razy: 1848
Opublikował: Szymon Mazurek
Publikacja dnia: 10-01-2022