Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Świadczenie usług w zakresie obsługi szatni, prac porządkowych i dozoru obiektów SZPZLO Warszawa-Ochota przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia.

DAT 10/10/2018


1. Formularz ofertowy
2. Wymagania dotyczące posiadanych kwalifikacji - Załącznik nr 1
3. Zakres obowiązków - Załącznik nr 2

PROTOKÓŁ
Dokument oglądany razy: 417
Nie podlega Ustawie
Opublikował: Szymon Mazurek
Publikacja dnia: 15-11-2018 08:10
Publikacja ostatniej zmiany: 29-11-2018 07:53