Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Zakup, dostawę i instalację sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem systemowym, bazą danych oraz Systemem Rejestracji Czasu Pracy"Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Zakup, dostawę i instalację sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem systemowym, bazą danych oraz Systemem Rejestracji Czasu Pracy niezbędnymi do realizacji projektu pt. „Modernizacja Infrastruktury Serwerowej oraz Rejestracji Czasu Pracy w SZPZLO Warszawa-Ochota.”

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Projekt umowy

3. SIWZ

4. Załącznik nr 1 do Oferty

5. Załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

6. Załącznik nr 1a do Oferty

7. Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy

8. Załącznik nr 3 do Oferty

9. Załącznik nr 5 do Oferty

Pytania i odpowiedzi do siwz

Pytania i odpowiedzi do siwz 2


Informacja z otwarcia ofert 4.10.2017

Składanie ofert w siedzibie SZPZLO Warszawa - Ochota Kancelaria II piętro pok. 212 do godz. 10:00

Informacja o unieważnieniu postępowania


Dokument oglądany razy: 1040
Podlega Ustawie
Opublikował: Szymon Mazurek
Publikacja dnia: 02-10-2017 12:54
Publikacja ostatniej zmiany: 12-09-2017 14:25