Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa-Ochota - dla potrzeb poradni specjalistycznych, zlokalizowanych w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Szczęśliwickiej 36 

1. Formularz ofertowy

2. Opis przedmiotu zamówienia

3. Oświadczenie zalącznik nr 1 do oferty

4. Oświadczenie załącznik nr 2 do oferty

5. Oświadczenie załącznik nr 3 do oferty

6. Wykaz robot załącznik nr 4 do oferty

7. Wykaz osób załącznik nr 5 do oferty

8. Projekt umowy załącznik nr 6 do oferty

9. SIWZ

10. Dokumentacja techniczna

11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

12. Pytania i odpowiedzi do SIWZ

13. Zawiadomienie o wyborze oferty


Dokument oglądany razy: 539
Podlega Ustawie
Opublikował: Szymon Mazurek
Publikacja dnia: 23-07-2014 10:26
Publikacja ostatniej zmiany: 11-08-2014 14:19