Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Dostawa, montaż i uruchomienie nowego cyfrowego aparatu RTG wraz z pracami instalacyjnymi niezbędnymi do podłączenia aparatu

ZP-2511-09-MDM/2020

Zamawiający informuje iż w dniu 08.07.2020 r. o godz. 12:00 odbędzie się nieobowiązkowa, zalecana wizja lokalna na terenie SZPZLO Warszawa-Ochota przy ul. Szczęśliwickiej 36 (Pracownia Rentgenodiagnostyki – II piętro) .

Zamawiający informuje
iż w dniu 19.08.2020 r. o godz. 14:00 odbędzie się nieobowiązkowa, zalecana wizja lokalna na terenie SZPZLO Warszawa-Ochota przy ul. Szczęśliwickiej 36 (Pracownia Rentgenodiagnostyki – II piętro) .
Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień: 01 września 2020r godz. 10:00, Otwarcie ofert nastąpi w dniu września 2020r godz. 10:00.

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień: 04 września 2020r godz. 10:00, Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 września 2020r o godzinie 11:00.1. SIWZ
2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy:
3. Załącznik Nr 2 – Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych
4. Załącznik Nr 3 – Wykaz wykonanych dostaw
5. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
6. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania
7. Załącznik Nr 6 – Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej
8. Załącznik Nr 6 do Umowy - Zasady postępowania dla Wykonawców
9. Załącznik  Nr 7 – Projekt umowy wraz z załącznikami.
10, Kopia Odwołania wraz z Wezwaniem do przystąpienia do postępowania odwoławczego ( w załączeniu).
11. Informacja w zakresie przedłużenia terminu składania ofert ( w załączeniu).

Link do ogłoszenia:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3cca09ee-c082-4b45-b649-decbf9743a1c

1. Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, aktualnie obowiązujące jako Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Zmiana Opublikowanego Ogłoszenia w BZP z dnia 13.08.2020 r
Link do ogłoszenia:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/0e06d6ba-2903-44ad-91e6-9421bdf67a58

1. Zmiana treści SIWZ (cz.2)  z dnia 14.08.2020 r w zakresie : Przedmiot umowy, Termin realizacji umowy, Cena, Formularz ofertowy ( w załączeniu)
2. Zmiana Opublikowanego Ogłoszenia w BZP z dnia 14.08.2020 r.

Link do ogłoszenia:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/96b0435f-af69-4478-afe4-742cf7187725

1. Pytania i odpowiedzi Zamawiającego zamieszczone w dniu 19.08.2020 r. 
2. Aktualny, zmodyfikowany z dnia 14.08.2020 r. – FORMULARZ OFERTOWY W WERSJI EDYTOWALNEJ – stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.
3.  Aktualne, zmodyfikowane z dnia 12.08.2020 r. – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH W WERSJI EDYTOWALNEJ – stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ.
1. Zmiana Terminu składania i otwarcia ofert zamieszczona w dniu 24.08.2020 r. ( w załączeniu).
2. Zmiana Opublikowanego Ogłoszenia w BZP z dnia 24.08.2020 r.

Pytania i odpowiedzi Zamawiającego zamieszczone w dniu 27.08.2020 r.

1. Pytania i odpowiedzi Zamawiającego wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert zamieszczone w dniu 31.08.2020 r.
2. Zmiana Opublikowanego Ogłoszenia w BZP z dnia 31.08.2020 r.
Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 04.09.2020 r. ( w załączeniu)
Informacja O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty zamieszczona w dniu 15.09.2020 r. ( w załączeniu).
1. Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia z dnia 28.09.2020 r  , link poniżej:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/a713633b-37a2-4d5d-a6bc-356aed8bcb95

Dokument oglądany razy: 1495
Podlega Ustawie
Opublikował: Cezary Macioszek
Publikacja dnia: 02-07-2020 13:58
Publikacja ostatniej zmiany: 28-09-2020 14:25