Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Utworzenia Serwerowni zapasowej oraz pomieszczeń GPD wraz z pracami towarzyszącym w budynkach Przychodni Rejonowo – Specjalistycznych przy ul. Skarżyńskiego 1 oraz ul. Sosnkowskiego 18

ZP-2511-04-GK/2018


1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków
5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
6. Załącznik nr 5 - Wzór umowy
7. Załącznik nr 6 - Wzór zobowiązania
8. Dokumentacja - Branża budowlana
9. Dokumentacja - Branża elektryczna
10. Dokumentacja - Branża sanitarna

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania
Dokument oglądany razy: 366
Podlega Ustawie
Opublikował: Szymon Mazurek
Publikacja dnia: 25-04-2018 13:36
Publikacja ostatniej zmiany: 28-05-2018 13:08