Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Zakup i wdrożenie oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu pt "Podniesienie jakości świadczeń medycznych poprzez wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych w SZPZLO Warszawa-Ochota

2018/S 120-2748081. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Projekt umowy
4. Załącznik nr 1 - OPZ
5. Załącznik nr 2 - Wymagania Obligatoryjne_ver29_05_uwagi
6. Załącznik nr 3 - Wymagania Dodatkowo Punktowane
7. Załącznik nr 3a - Scenariusz Prezentacji
8. Załącznik nr 5 - wzór JEDZ
9. Załącznik nr 6 - wykaz usług
10. Załącznik nr 7- wykaz osób
11. Załącznik nr 8 - informacja dotycząca podwykonawców
12. Załącznik nr 9 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
13. Załącznik nr 10 - wzór formularza ofertowo-cenowego
14. Załącznik nr 11 - wadium
15. Załącznik nr 12 - przesłanki wykluczenia
16. Załącznik nr 13- instrukcja JEDZ
17. Załącznik nr 14 - Wzory Dokumentów
18. Załącznik nr 15 - Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy
19. Wzory dokumentacji Medycznej, jakimi posługuje się Zamawiający
Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu
Pytania i odpowiedzi do SIWZ
Sprostowania Ogłoszenia

1. Wezwanie do postępowania odwoławczego 
2. Odwołanie 

1. Pytania i odpowiedzi do SIWZ 25.07.2018r.
2. Załącznik nr 2 - po zmianach
3. Załącznik nr 3 - po zmianach
4. Załącznik nr 3a - po zmianach
5. Informacja o nowym terminie składania ofert 
6. Ogłoszenie o zamówienie po zmienie terminu składania ofert
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 30.07.2018

Wezwanie do postępowania odwoławczego 06-08-2018 
Załącznik nr 2 - Wymagania Obligatoryjne
Załącznik nr 3 - Wymagania Dodatkowo Punktowane
Zmiana terminu składania ofert z dnia 08.08.2018
Ogłoszenie - zmiana daty na 24.08.2018
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 10.08.2018

Pytania i odpowiedzi 13.08.2018r
Zmiana treści SIWZ w zakresie Załącznika 3a - 14.08.2018r
Pytania i odpowiedzi 21.08.2018r
Zmiana terminu składania ofert 23.08.2018r

Ogłoszenie
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - wymagania obligatoryjne
Załącznik nr 4 - projekt umowy
Zmiana terminu składania ofert 
Zmiana zapisów SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 14.09.2018.
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Dokument oglądany razy: 2919
Podlega Ustawie
Opublikował: Adam Guza
Publikacja dnia: 26-06-2018 12:34
Publikacja ostatniej zmiany: 17-12-2018 12:39